20201217141220_242bfcd42ead874e61633eb8bc33aa9493bf740dee7e3eaaf3756231282fdca5.jpeg

Poľsko: Pohrebná omša za 640 nenarodených detí

1,053
Milko Kostovič
Neutral

Rakvy obsahovali telá detí, ktoré zomreli pri spontánnych potratoch a interrupciách. 

VARŠAVA, Poľsko - Katolícky biskup viedol pohrebnú omšu za 640 nenarodených detí. 

Biskup Kazimierz Gurda z mesta Siedlce slávil omšu 12. decembra v Kostole Najsvätejšej Trojice v Gończyciach, 80 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta Varšavy.

Vo svojej kázni vyhlásil: "Tieto deti majú právo na dôstojný pohreb, pretože sú osobami od okamihu počatia. Právo na život je právo, ktoré nemožno vziať nikomu, vrátane a predovšetkým bezbrannému dieťaťu v lone."

rakvy

Telá sú požehnané svätenou vodou.

"Každý, kto dostal od Boha dar života, má právo na život a má právo na lásku. Aj keď sa ich životný príbeh skončil o niekoľko mesiacov skôr, ešte predtým, ako sa narodili, neznamená to, že prestali existovať. Život človeka sa mení, ale nekončí. Ich život pokračuje. Boh ho predĺžil na celú večnosť."

Po omši boli rakvy nenarodených detí slávnostne pochované na neďalekom cintoríne. Rakvy obsahovali telá detí, ktoré zomreli pri spontánnych potratoch a interrupciách. Boli zhromaždené z rôznych nemocníc, najmä z Varšavy. 

Ceremoniál bol iniciatívou Márie Bienkiewicz z Nadácie Nový Nazaret, ktorá organizuje pohreby pre nenarodené deti od roku 2005. 

V roku 2005 začala Nemocnica svätej rodiny vo Varšave pod vedením vtedajšieho riaditeľa profesora Bogdana Chazana zavádzať do praxe nové zásady starostlivosti o telá detí zomierajúcich pred narodením.

Zásady si osvojili aj ďalšie nemocnice, niektoré inštitúcie však údajne stále ukladajú telá na neurčité miesta. 

Potraty sú v Poľsku opäť predmetom ostrého sporu po tom, čo ústavný súd v krajine 22. októbra vyhlásil, že zákon umožňujúci potraty v prípade abnormalít plodu bol protiústavný. 

Podľa zákona zavedeného v roku 1993 sú potraty v Poľsku povolené iba v prípadoch znásilnenia alebo incestu, rizika pre život matky alebo abnormality plodu.

V krajine sa každý rok udeje približne 1 000 legálnych potratov. Prevažná väčšina sa vykonáva v prípadoch abnormalít plodu. Rozhodnutie ústavného súdu, proti ktorému sa nedá odvolať, by mohlo viesť k výraznému zníženiu počtu potratov v krajine.

Toto rozhodnutie vyvolalo celonárodné protesty, pričom niektoré mierili na Katolícku cirkev. Demonštranti narúšali omše s transparentmi podporujúcimi potraty, zanechali grafity na cirkevnom majetku, poškodili sochy sv. Jána Pavla II. a vykrikovali heslá smerom na duchovenstvo. 

Vláda zareagovala odložením zverejnenia rozhodnutia, ktoré nemá právnu moc, pokiaľ sa neobjaví v zbierke zákonov. 

Európsky parlament medzitým prijal rezolúciu, v ktorej odsúdil poľský "de facto zákaz potratového práva". 

Arcibiskup Stanisław Gądecki, predseda Poľskej biskupskej konferencie, rezolúciu kritizoval

Gądecki uviedol: "Právo na život je základným ľudským právom. Vždy má prednosť pred právom výberu, pretože žiadna osoba nemôže záväzne pripustiť možnosť zabitia iného." 

zvon

Biskup Gurda rozoznieva zvon požehnaný pápežom Františkom.

Po pochovaní nenarodených detí v Gończyciach bol biskup Gurda spolu s ostatnými prítomnými pozvaný, aby udrel do zvonu, ktorý požehnal pápež František v septembri. 

Zvon "Hlas nenarodených" bol objednaný nadáciou Áno životu (Fundacja Życiu Tak).

Zvon je ozdobený odliatkom ultrazvukového obrazu nenarodeného dieťaťa a citátom blahoslaveného Jerzyho Popiełuszka: "Život dieťaťa sa začína pod srdcom matky."

Zvon obsahuje tiež dve tabule, ktoré symbolizujú desať prikázaní. Na prvej sú Ježišove slová: "Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon" (Matúš 5,17), a na druhej je prikázanie: "Nezabiješ" (Exodus 20,13). 

Pápež František bol prvou osobou, ktorá zazvonila na symbolický zvon po tom, čo mu požehnal na nádvorí vo Vatikáne. 

Pápež poznamenal, že zvon bude "sprevádzať podujatia zamerané na pripomenutie si hodnoty ľudského života od počatia po prirodzenú smrť"

"Nech jeho dunenie prebudí svedomie zákonodarcov a všetkých ľudí dobrej vôle v Poľsku a na celom svete," uviedol 23. septembra. 

 

 

DISKUSIA k článku