20190702_AllianceAlert.jpg

Svet: Obmedzenia náboženskej slobody na historickom maxime

122
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Vládne obmedzenia náboženskej slobody dosiahli celosvetovo historický rekord. Napriek týmto zisteniam nedávnej správy výskumného centra Pew sa Európska únia rozhodla ponechať pozíciu Osobitného vyslanca pre podporu náboženskej slobody vo svete prázdnu. 

"Pre svoju vieru by nemal byť nikto prenasledovaný. Náboženské prenasledovanie je na vzostupe, mnohým je upierané právo slobodne žiť svoju vieru. Pre niektorých to znamená sociálnu segregáciu, pre iných to môže byť svojvoľné uväznenie, mučenie alebo dokonca smrť. Napríklad počas krízy COVID-19 bola náboženským menšinám v niektorých regiónoch odopretá základná pomoc a jedlo len kvôli ich viere. Sme povzbudení rozhodnutím znovu vymenovať Osobitného vyslanca pre podporu náboženskej slobody vo svete, no vysiela sa tým posolstvo, že náboženská sloboda nie je prioritou, pokiaľ toto miesto zostáva neobsadené. Reálne obete zúfalo potrebujú rozhodnú reakciu zo strany EÚ. EÚ môže vďaka osobitnému vyslancovi viesť medzinárodnú reakciu a toto vedenie je dnes potrebné viac ako kedykoľvek predtým," uviedla Adina Portaru, seniorná poradkyňa organizácie ADF International v Bruseli. 

Úloha osobitného vyslanca

Mandát osobitného vyslanca zastával Ján Figeľ od roku 2016 do decembra 2019, keď nastúpila nová komisia. Podpredseda komisie Margaritis Schinas 8. júla 2020 oznámil, že komisia obnoví mandát osobitného vyslanca. Odvtedy však nedošlo k žiadnemu vymenovaniu, čo znamená, že pozícia zostáva už jeden rok neobsadená.

Mandát zahŕňal návštevy krajín s najnásilnejším náboženským prenasledovaním vo svete s cieľom pomôcť uľahčiť dialóg a pripraviť krízové plány. Osobitný vyslanec zohral rozhodujúcu úlohu v prípade Asie Bibi, ktorej pomohol bezpečne opustiť Pakistan potom, čo bola obvinená z rúhania. Pokračovanie mandátu má veľkú podporu, napr. zo strany Medziskupiny Európskeho parlamentu pre slobodu náboženského vyznania a náboženskú toleranciu, národných osobitných vyslancov, vedcov a občianskej spoločnosti. Absencia najdôležitejšieho hlasu EÚ proti náboženskému prenasledovaniu je významná vzhľadom na rastúce vládne obmedzenia náboženstva po celom svete, ako približuje posledná správa výskumného centra Pew. 

"Osobitný vyslanec zohráva rozhodujúcu úlohu pri odhaľovaní hrôz náboženského prenasledovania. Táto úloha zvýšila povedomie o najhorších a najtrvalejších porušeniach základných práv na celom svete a pomohla zamerať úsilie EÚ na boj proti nim. EÚ by mala nielen pokračovať, ale aj zintenzívniť úsilie na ochranu slobody náboženského vyznania alebo viery na celom svete," uviedol Robert Clarke, zástupca riaditeľa ADF International.

 

 

DISKUSIA k článku