7961.jpg

Polsko: Prezidentův návrh zákona o potratech by představoval novou formu eutanazie

154
Kultúra života

Arcibiskup Stanisław Gądecki, předseda polské biskupské konference, 3. listopadu polské katolické tiskové agentuře KAI sdělil, že by se katolíci měli postavit proti změně v zákoně, která by povolovala potrat v případě smrtelného poškození plodu.

Prezident Andrzej Duda 30. října oznámil, že navrhne zákon, který umožní potrat v případech „vysoké pravděpodobnosti, že se dítě narodí mrtvé nebo bude mít nevyléčitelnou nemoc či vadu, které nevyhnutelně a přímo povedou k jeho úmrtí“.

Duda s tímto návrhem přišel po masových demonstracích po celém Polsku v reakci na rozhodnutí ústavního soudu z 22. října, že zákon umožňující potrat z důvodu poškození plodu je neústavní.

Toto rozhodnutí, proti němuž se nelze odvolat, otevřelo cestu k tomu, aby zákonodárci pozměnili zákon o potratech z roku 1993 a zakázali to, co odpůrci potratů označují jako „eugenické potraty“.

V rozhovoru pro KAI poznaňský arcibiskup řekl: „Prezidentův návrh by byl novou formou eutanazie, která třídí jednotlivce podle možnosti přežití. Tentokrát budou eugenické potraty zahrnuty pod nové pravidlo – s možnou výjimkou dětí s Downovým syndromem – a všechno zůstane při starém.“

Tento týden vyšlo najevo, že vláda odložila zveřejnění výnosu ústavního soudu. Rozhodnutí, jež nabývá právní moci až jeho uveřejněním ve Sbírce zákonů, mělo být zveřejněno 2. listopadu.

Avšak Michał Dworczyk, vedoucí kanceláře polského předsedy vlády, agentuře Associated Press sdělil: „Probíhá diskuse a v této obtížné situaci, která vzbuzuje silné emoce, bude vhodné vyhradit určitý čas pro dialog a nalezení nové pozice.“

Gądecki tento odklad kritizoval a prohlásil, že to „vyvolalo mnoho otazníků“.

Ústavní soud vydal své usnesení poté, co skupina sto devatenácti poslanců z vládnoucí strany Právo a spravedlnost a dvou menších stran požádala o přezkoumání zákona z roku 1993, který se týkal potratů v případě poškození plodu.

„Obrana lidského života je jednou z priorit v aktivitách katolických politiků. Není divu, že církev jejich počínání a úsilí podporovala a podporuje a je vděčná poslancům, kteří se tohoto obtížného úkolu chopili,“ řekl Gądecki.

Každoročně je v zemi legálně provedeno zhruba tisíc potratů, v převážné většině na základě poškození plodu.

Potrat zůstává legální v případě znásilnění, incestu a ohrožení života matky.

Během protestů, jež následovaly po rozhodnutí soudu, protestující útočili na kostely, narušovali nedělní mše a stříkali na církevní majetek graffiti na podporu potratů.

Arcibiskup odmítl tvrzení protestujících, že se církev příliš sbližuje s vládnoucí stranou. Trval na tom, že „církev v Polsku nestojí na straně levice ani pravice či středu, nýbrž na straně evangelia“.

Také řekl, že protesty odhalily, „kam až zašla sekularizace a degradace naší společnosti“.

„Do naší země se v hojné míře přenesly západní vzorce chování. Mnozí zatoužili po konzumním způsobu života bez utrpení a starostí,“ prohlásil.

Arcibiskup zdůraznil důležitost dialogu a potřebu reagovat na tyto incidenty modlitbami a půstem.

Také řekl, že rodiny, které vychovávají zdravotně postižené děti, budou po tomto výnosu vyžadovat větší podporu.

„Krok ústavního soudu oceňuji, ale zároveň jsem přesvědčen, že upravit zákon nestačí,“ podotkl.

„V takových situacích jsme jako společnost povinni poskytovat matkám a jejich blízkým náležitou podporu a pomoc. Ženy, které v důsledku lékařské diagnózy zjistí, že jejich dítě možná trpí nějakou prenatální nemocí či vadou, potřebují stejně jako otcové a celé rodiny mnohostrannou odbornou pomoc.“

Pokračoval: „Je také nutné významně zvýšit jejich ekonomickou podporu, zajišťovat jim neustálou lékařskou a psychologickou péči a také vytvořit systémovou možnost odpočinku pro rodiče, kteří se starají o postižené děti. Celá společnost by s nimi měla být solidární a měla by být připravena poskytovat jim veškerou možnou pomoc.“

Mezitím papež František ve středu při své generální audienci vyjádřil podporu celosvětové růžencové iniciativě, kterou zahájili polští stoupenci hnutí pro život.

Když pozdravil polské poutníky, přivítal „Růženec k nebeským branám“, který měl ve dnech 1. – 8. listopadu sjednotit lidi z celého světa v modlitbě za nenarozené děti.

„Během tohoto týdne spojuje vaše rodiny a farnosti společná modlitba ’Růžence k nebeským branám‘, řekl papež 4. listopadu.

„Kéž tato prosebná modlitba, přinášená do nebe skrze přímluvu Panny Marie Růžencové, dosáhne uzdravení ran spojených se ztrátou nenarozených dětí, odpuštění hříchů a daru smíření a naplní vaše srdce nadějí a pokojem.“

Polským stoupencům hnutí pro život nabídl papež podporu již druhý týden za sebou. Při své audienci 28. října požádal sv. Jana Pavla II. o přímluvu za úctu k životu.

„Skrze přímluvu nejsvětější Panny Marie a svatého polského papeže prosím Boha, aby v srdcích všech podnítil úctu k životu našich bratří, zejména těch nejkřehčích a nejbezbrannějších, a dal sílu těm, kdo ho vítají a pečují o něj, i když to vyžaduje hrdinskou lásku,“ řekl.

 

Catholic Herald
Přeložila Alena Švecová

DISKUSIA k článku