Church

Židovský extrémista podpálil katolícky kostol v Jeruzaleme

312
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Kostol všetkých národov leží na Olivovej hore, v tesnej blízkosti Getsemanskej záhrady v Jeruzaleme. Je to miesto, kde sa náš Pán modlil pred Jeho Ukrižovaním. Kostol je zverený do starostlivosti františkánskeho rádu a pravidelne ho navštevujú kresťania všetkých denominácií.

V čase, keď začína advent, sa židovský extrémista rozhodol zaútočiť na kostol. Izraelský občan polial časti kostola horľavou tekutinou a zapálil ich. Lavica bola vážne poškodená, ale proti-kresťanský zločinec bol chytený skôr, než mohol zničiť celý kostol.

Francesco Patton, katolícky ochranca Svätej zeme, požaduje vyšetrovanie tohto prípadu a označil to za "otrasný, ponižujúci a úmyselný čin". 

V roku 2015 židovskí extrémisti podpálili aj Kostol rozmnoženia chlebov a rýb pri Galilejskom jazere.

Židovský extrémista, ktorý podpálil tento kostol z 5. storočia, napísal v hebrejčine, že "modly budú vyhodené alebo zničené"

Útok tiež nasleduje po minuloročnom vianočnom vyhlásení, že kresťanom nebude na Vianoce umožnené cestovať z Gazy do Betlehema a Jeruzalema.

Západné médiá zatiaľ tieto správy odmietajú zverejniť. 

 

 

DISKUSIA k článku