Screen-Shot-2020-09-21-at-4.59.20-PM.jpg

"Už nikdy viac!" - Eucharistickou procesiou abp. protestuje proti obmedzeniam sv. omší

441
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Modlite sa za Kaliforniu!

Arcibiskup San Francisca Salvatore J. Cordileone vyhlásil v nedeľu, 20. septembra, tri Eucharistické procesie ako reakciu na diskriminačné opatrenia mesta, týkajúce sa obmedzení sv. omší. Procesie začali v katolíckych kostoloch sv. Antona, sv. Patrika a Hviezdy morskej (invokácia v Loretánskych litániach), prechádzali cez United Nations Plaza a skončili pred katedrálou Nanebovzatia Panny Márie. Abp. Cordileone spolu s viacerými kňazmi slávil simultánne niekoľko sv. omší vonku pred katedrálou. Hovorca diecézy uviedol, že procesií sa zúčastnilo približne 1500 ľudí. Predstavitelia mesta San Francisco oznámili, že bohoslužieb sa môže zúčastniť 50 ľudí, ale musia byť vonku a iba jeden človek môže byť vnútri v kostole, pričom napríklad katedrála Nanebovzatia Panny Márie má kapacitu 2500 ľudí. Maloobchody, fitness centrá a iné podniky sa opäť otvorili a hoci sú oveľa menšie, môže v nich byť viac ľudí ako na bohoslužbe.   

"V danom čase sa môže v tejto obrovskej katedrále modliť iba jediná osoba?! Aká urážka. Aký výsmech. Zosmiešňujú nás, ba čo je horšie, zosmiešňujú Boha", povedal abp. Cordileone vo svojej homílii počas nedeľného protestu "Free the Mass" (za voľný prístup k sv. omši) a dodal: "Viera je stále živá a zdravá, len ľudia sú zranení. Chcem aby ľudia vedeli, že našich ľudí zraňuje, keď nemôžu ísť do kostola, nemôžu prijímať sviatosti, nemôžu využívať svoje prirodzené právo, ktoré im zaručuje Prvý dodatok Ústavy - účasť na bohoslužbe bez akéhokoľvek trestného stíhania zo strany mesta. V San Franciscu sme sa teraz všetci, ako tu sme, ocitli na okraji záujmu mesta. Či už bohatí alebo chudobní, prisťahovalci či mnohogeneračné usídlené rodiny, všetkých nás zjednocuje katolícka viera a práve kvôli jej vyznávaniu sme sa ocitli na okraji záujmu spoločnosti. Pred niekoľkými mesiacmi sme v poslušnosti prijali bezpečnostný plán mesta, vrátane nosenia rúšok a vzájomného odstupu. Presne tak, ako to robili aj v obchodoch. Obchody otvorili a my, katolíci, stále čakáme na reakciu. A predstavitelia mesta len pokračujú v nerealistických a udúšajúcich obmedzeniach nášho prirodzeného a ústavného práva na slobodu vierovyznania a účasti na bohoslužbách. Zachádzame do krajnosti v zmysle pokornej služby druhým, to však neznamená, že akceptujeme nespravodlivosť. Bojujeme teda za spravodlivosť, no nie ako svet, v ktorom sa navzájom dve strany mlátia aby si vydobyli svoju cestu a získali nadvládu nad druhými.  

Bojujeme, ako som povedal, za slávu Boha. Boh sa má v spoločnosti uctievať. Pokiaľ Ho budeme stále odmietať, budeme ustavične trpieť všetkými problémami a trápeniami, ktoré nás sužujú. Nákupné centrum Nordstrom môže využiť 25% svojej návštevnej kapacity, no v tejto obrovskej katedrále, ktorá je vašou katedrálou, sa môže modliť iba jeden jediný človek. To je rovnosť? Nie, niet žiadneho dôvodu na toto nové pravidlo, okrem túžby dostať katolíkov - dostať nás - na okraj záujmu spoločnosti, mesta. Celé mesiace som prosil a žiadal predstaviteľov mesta vo vašom mene, aby vám dovolili to, čo najviac potrebujete v tejto dobe - útechu a povzbudenie sv. omše, útechu z praktizovania svojej viery a spojenia so spoločenstvom vo viere. Radnica nás ignoruje. Radnica vás ignoruje. Neodmietajú to, len vás jednoducho ignorujú, nevšímajú si vás. Je jasné, že sa o vás vôbec nestarajú. Pre nich nie ste ničím. Nič pre nich neznamenáte. 

Pre mňa však áno. Pre mňa znamenáte veľmi veľa. Nechápte ma prosím zle. Nemyslím tým to, že máme akceptovať nespravodlivosť. Už sme dosť dlho znášali nespravodlivé zaobchádzanie s nami a teraz nastal čas zomknúť sa a svedčiť o svojej viere a o prvom mieste Boha v našom živote. Radnici odkazujeme "Už stačilo; už nikdy viac!" 

Bez poškvrny dedičného hriechu počatá Panna Mária, patrónka USA, oroduj prosím za nás!

 

 

DISKUSIA k článku