Biskupi dúfajú v skorú dostupnosť vakcíny. Zdôrazňujú spravodlivý prístup pre všetkých

383
Kultúra smrti

KBS tvrdí, že ochrana života a zdravia je vážnou morálnou povinnosťou, nevynímajúc riadne overené a schválené očkovacie programy.

Slovenskí biskupi dúfajú v skorú dostupnosť čo najlepšej vakcíny na ochorenie COVID-19, tak z hľadiska etického hodnotenia, ako aj z pohľadu primeranej účinnosti a bezpečnosti.

Vyplýva to zo stanoviska Konferencie biskupov Slovenska.

Zároveň zdôrazňujú potrebu spravodlivého sprístupnenia vakcinácie pre všetky skupiny obyvateľstva, najmä pre tých, ktorí sú ochorením COVID-19 najviac ohrození.

Dodávajú tiež, že ochrana života a zdravia je vážnou morálnou povinnosťou, nevynímajúc riadne overené a schválené očkovacie programy.

Úsilie vnímajú ako cenné a prospešné

KBS tvrdí, že Katechizmus katolíckej cirkvi pripomína, že "život a telesné zdravie sú vzácne dary, ktoré nám Boh zveril" a máme sa o ne rozumne starať a brať do úvahy potreby iných a spoločné dobro.

"Dôležitou súčasťou ochrany života a zdravia je prevencia infekčných onemocnení. V snahe vyvinúť účinné prostriedky proti ochoreniu COVID-19 sa v uplynulých mesiacoch dosiaľ bezprecedentným spôsobom skoncentrovalo a podporilo celosvetové úsilie vedy a výskumu. Toto úsilie katolícka cirkev vníma ako veľmi cenné a prospešné," uvádzajú biskupi.

Morálna zodpovednosť

Vzhľadom na šíriace sa pochybnosti o etickosti vývoja a prípravy niektorých vakcín, spojené s použitím bunkových línií, ktoré majú pôvod vo fetálnych tkanivách odobratých z potratených plodov v 60., 70. a 80. rokoch 20. storočia, KBS pripomína zásadné vyjadrenia Pápežskej akadémie pre život a Kongregácie pre náuku viery.

Tieto vatikánske inštitúcie v príslušných dokumentoch jasne rozlišujú medzi morálnou zodpovednosťou výrobcov a vedcov používajúcich morálne problematický biologický materiál a morálnou zodpovednosťou prijímateľov konkrétnych vakcín a liekov.

"Objasňujú, že na strane očkujúcich lekárov a prijímateľov vakcín je morálne prípustné očkovať i dať sa zaočkovať aj takouto vakcínou, ak nie sú k dispozícii iné, eticky úplne bezproblémové vakcíny, a ak existuje závažné nebezpečenstvo pre zdravie. Pripomínajú tiež, že boj proti nemorálnym praktikám v biomedicínskom výskume a farmaceutickom priemysle sa nesmie viesť na úkor spoločného dobra a najohrozenejších členov spoločnosti," dodala KBS vo svojom stanovisku.

 

DISKUSIA k článku