78901.jpg

Odpoveď poľských biskupov EÚ parlamentu: Je len právo na život, nie ale na potrat

221
Kultúra života

27. novembra bola Poľsku doručená rezolúcia EÚ parlamentu, ktorá odsudzuje zákaz potratov vyhlásený poľskou vládou, ktorá tak de facto zrušila právo na potrat. V mene poľských biskupov poslal odpoveď na rezolúciu arcibiskup a prezident poľskej biskupskej konferencie Stanislaw Gadecki.

Oznámil pánom v EÚ-Parlamente, že už len názov ich rezolúcie je nezmyslom, lebo ani z pohľadu etiky, ale predovšetkým vzhľadom na medzinárodné právo neexistuje žiadne právo na potrat.

Napísal, že v žiadnej demokracii, ak ňou naozaj je, nemôže existovať právo na zabitie nevinného malého človeka.

O.i. v ďalšom sa poľský arcibiskup odvolal na chartu základných ľudských práv EÚ, članok 2, odsek 1:

Každý človek má právo na život

Tým upozorňuje všetkých 455 poslancov poslancov Európskeho Parlamentu, ktorí hlasovali za rezolúciu proti Poľsku, že právo na život je základným ľudským právom, a tak nikto nemá právo rozhodnúť, že je prípustné  zabiť iného človeka, v tomto prípade ešte nenarodené dieťa.

Európsky  Parlament na oficiálny list Biskupskej Konferencie Poľska dosiaľ nereagoval.

Roman Bednár

DISKUSIA k článku