78909.jpg

Vynálezca vakcíny z buniek potrateného plodu svedčil pred súdom priam ako nacista

641
Kultúra smrti

Nedávno sa v USA konal jeden z mnohých súdnych sporov medzi rozvedenými rodičmi o ich deťoch. Jednou z nezrovnalostí bola otázka očkovania, ktoré matka odmietla. Vakcinačné odvetvie sa rozhodlo uskutočniť demonštračný proces a zaplatilo nielen za právnikov otca, ktorý je za očkovanie, ale tiež tam poslalo ako špičkového odborníka jedného z najvplyvnejších ľudí v tejto oblasti, autora vakcíny proti ružienke, Stanleyho Plotkina.

Tento krok sa ukázal byť absolútnym fiaskom. Plotkin, ktorý súhlasil s výpoveďou ako znalec, bol 11. 1. 2018 nútený zložiť prísahu pred súdom a po dobu ôsmich po sebe nasledujúcich hodín odpovedal na otázky právnika zastupujúceho matku. Počas výsluchu Plotkin potvrdil všetky obvinenia a podozrenia z očkovania a vakcín, ktoré priemysel a tlač zvyčajne nazývajú „konšpiračnou teóriou“. Špecialista s čestným titulom z Kalifornskej univerzity Berkeley School of Law a skúsenosťami na Najvyššom súde Izraela, Aaron Siri, dorazil na vypočúvanie. Takmer okamžite právnik prinútil odborníka na vakcíny, aby uznal existujúci otvorený konflikt záujmov.

Plotkin potvrdil, že on vlastne prišiel svedčiť v prospech núteného očkovania dieťaťa a farmaceutických produktov od spoločností ako Merck, GSK, Sanofi a Pfizer, od ktorých Plotkin pravidelne dostáva desaťročia milióny dolárov. V nasledujúcom kole otázok Siri dokázal, že Plotkin osobne stelesňuje všetky znaky „skorumpovanej vedy“, ktorú opísala v dobre známom článku na túto tému šéfredaktorka časopisu New England Journal of Medicine Marcia Angell. Ten súdu prečítal.

 

Ide o nasledovné:

– Plotkin zabudol uviesť konflikt záujmov, ktorý vyplýva z jeho práce konzultanta v rovnakých spoločnostiach, ktoré hodnotia produkty,

– okrem poskytovaných „konzultácií“ je členom dozorných rád spoločností,

– má patentové dohody a poberá licenčné poplatky,

– súhlasili s podpísaním pseudovedeckých publikácií v záujme spoločnosti neznámymi ľuďmi,

– propaguje farmaceutické prípravky sponzorované farmaceutickými spoločnosťami,

– s potešením prijíma drahé granty vo forme darov a cestovných nákladov od farmaceutických spoločností.

– že úspešnému použitiu kultúry z jedného potrateného dieťaťa predchádzal výskum na tkanivách z cca 100 ďalších potratených plodov.

 

Siri metodicky pri každom z týchto bodov preukázal nevyvrátiteľné dôkazy – ktoré Plotkin potvrdil svojim „áno“.

 

Pokiaľ ide o výsluch, ktorý sa venoval skutočnému testovaniu vakcíny, Plotkin bol pod tlakom dôkazov poskytnutých Sirim nútený pripustiť, že:

– veľa vakcín z aktuálneho detského kalendára bolo testovaných na bezpečnosť iba niekoľko dní, čo je nedostatočné (a to potvrdil priamo Plotkin) aby sa zistilo oslabenie imunitného systému,

– zverejnené výsledky testov úmyselne zakrývajú alebo podhodnocujú údaje o nežiaducich účinkoch a zároveň nadhodnocujú efektívnosť vakcín,

– vakcinačný účinok je slabý a trvá iba niekoľko rokov,

– hlásenie nežiaducich účinkov v registroch sledovania po uvedení na trh predstavuje iba 1 zo 100 skutočných vedľajších účinkov.

Plotkin potvrdil, že je ateista, ktorý podľa Cirkvi skončí v pekle. Ukázal, že vierou pohŕda a odmieta výhradu svedomia – právo odmietnuť očkovanie z náboženských dôvodov.

Potom sa izraelský právnik rozhodol demonštrovať úroveň humanizmu samotného lekára a pristúpil k dvojminútovým otázkam:

Siri: „Už ste niekedy použili siroty na testovanie experimentálnych vakcín?“

Plotkin: „Áno“

S: „Už ste niekedy použili vakcíny vo svojom výskume na mentálne retardovaných?“

P: „Nepamätám si svoju účasť na výskume, ktorý sa týka ľudí s mentálnym postihnutím. V 60-tych rokoch sa to považovalo za bežnú prax.“

S: „Pamätáte si tento článok o vakcíne proti rubeole?“

P: „Áno.“

S: „Tento článok uvádza, že touto experimentálnou vakcínou bolo zaočkovaných 13 mentálne retardovaných detí.“

P: „Ok. V tomto prípade som to urobil.“

S: „Tvrdili ste niekedy, že je najlepšie experimentovať s tými, ktorí menej prispievajú k blahu spoločnosti, napríklad na deťoch alebo dospelých so zdravotným postihnutím?“

P: „Nepamätám si presne, ale je to celkom možné.“

Právnik cituje Plotkinov článok, v ktorom sa uvádza, že „vakcíny by sa mali najprv testovať nie na zdravých deťoch a dospelých, ale na deťoch a dospelých, čo sú síce ľuďmi podľa formy, ale nie v zmysle spoločenského potenciálu“.

P: „Áno.“

S: „Môže zaznieť výhrada, že táto otázka zapadá do nacistickej filozofii, no myslím, že nie je ťažké rozlíšiť týchto nefunkčných ľudí od členov etnicky a rasovo ostatných skupín .“

P: „Uhm.“

S „Už ste niekedy experimentovali s experimentálnou vakcínou na deťoch, ktorých matky boli vo väzení?“

P: „Áno.“

S: „Už ste niekedy použili ľudí žijúcich v krajinách pod koloniálnou vládou na experimentovanie s experimentálnymi vakcínami?“

P: „Áno.“

S: „Vykonali ste tieto experimenty v belgickom Kongu?“

P: „Áno.“

S: „Na tomto experimente sa zúčastnilo viac ako milión ľudí?“

P: „Áno.“

Nasledujúce ráno po tomto výsluchu pán Plotkin oficiálne odmietol pokračovať v súdnom konaní.

Môžete sledovať celé vypočúvanie osoby z najvyššej svetovej očkovacej pyramídy.

 

Stanley Plotkin, Under Oath on Vaccines – Full 9h Video:

 

 

DISKUSIA k článku