Médiá hlavného prúdu vám neukážu vianočný pozdrav prezidenta Trumpa v ktorom velebí Ježiša a Máriu

08.12.2020USA
0 0

Prezident Donald Trump a prvá dáma Melania Trumpová predniesli pred národom dojímavý vianočný pozdrav, ktorý bol však médiami do veľkej miery ignorovaný. Prečo? Lebo veľké technologické spoločnosti a médiá hlavného prúdu sa snažia cenzurovať akékoľvek správy o kresťanstve alebo pravde! Skvelým príkladom toho je YouTube, ktorý práve zrušil náš kanál LifeSiteNews, pretože biskup hovoril o morálke ohľadom používania plodových buniek vo vyskúme.

Zdroj: John-Henry Westen 8.12.2020

(0:00:00)  Zdravím vás všetkých, som John-Henry Westen z LifeSiteNews,
(0:00:02)  a chcem vám priniesť správy, ktoré v skutočnosti
(0:00:05)  vám médiá hlavného prúdu neukážu.
(0:00:06)  Prezident Trump mal nádherný vianočný prejav,
(0:00:10)  v ktorom hovoril o tom, ako Panna Mária počala nášho Pána,
(0:00:15)  a skutočnom význame Vianoc.
(0:00:18)  Pozrite si ho, ale vedzte, že médiá hlavného prúdu o tom informovať nebudú,
(0:00:22)  musíte navštíviť priamo našu stránku lifesitenews.com,
(0:00:24)  a tiež ste možno počuli, že Youtube zrušil náš hlavný kanál,
(0:00:33)  dva týždne tento kanál už nemáme.
(0:00:36)  Prvý strike sme dostali za video od rehoľnej sestry,
(0:00:40)  druhý strike za video od lekára, a tretí strike za video od biskupa.
(0:00:49)  Znie to ako zlý vtip, ale nie je.
(0:00:51)  Prosím vás, aby ste priamo navštívili našu stránku Lifesitenews.com,
(0:00:54)  aby vám žiadna správa od nás neunikla,
(0:00:56)  kliknite na tlačidlo odoberať, ktoré nájdete na pravej strane pod videom,
(0:00:59)  a tiež tam nájdete zoznam našich videí, ktoré sme museli nahrať na iné platformy,
(0:01:06)  rozhodne sa na tento vianočný pozdrav od prezidenta a prvej dámy pozrite,
(0:01:11)  a Boh vás žehnaj!
(0:01:12)  Veľmi pekne vám ďakujem.
(0:01:13)  Všetkým rodinám naprieč celou našou krajinou
(0:01:16)  chcem s prvou dámou popriať naozaj veľmi veselé Vianoce!
(0:01:21)  Kresťania si v tomto radostnom období pripomínajú najväčší Boží dar svetu -
(0:01:26)  pred viac ako 2000 rokmi sa Márii zjavil anjel Gabriel, ktorý povedal:
(0:01:33)  „Neboj sa, našla si milosť u Boha.“
(0:01:37)  Anjel jej povedal, že porodí chlapčeka, Ježiša,
(0:01:42)  ktorý sa bude volať Synom Najvyššieho.
(0:01:46)  O deväť mesiacov neskôr sa v meste Betlehem narodil Kristus.
(0:01:50)  Boží Syn prišiel na svet v skromnej maštali.
(0:01:54)  Ako všetci kresťania na svete vedia, narodenie nášho Pána a Spasiteľa
(0:01:59)  navždy zmenilo dejiny.
(0:02:01)  Na Vianoce ďakujeme Bohu za to, že poslal svojho jediného Syna,
(0:02:08)  aby za nás zomrel, a ponúkol večný pokoj celému ľudstvu.
(0:02:13)  Viac ako dve tisícročia od narodenia Ježiša Krista,
(0:02:17)  jeho učenie naďalej inšpiruje a povznáša
(0:02:21)  miliardy a miliardy ľudí na celom svete.
(0:02:25)  Jeho božské slová stále napĺňajú naše srdcia nádejou a vierou.
(0:02:29)  Kresťania sa všade stále snažia žiť podľa Ježišovho nadčasového prikázania,
(0:02:35)  ktoré dal svojim učeníkom: „Milujte sa navzájom.“
(0:02:40)  Predovšetkým sú však v tomto posvätnom čase naše duše
(0:02:43)  plné vďaky a chvály Všemohúcemu Bohu za to,
(0:02:47)  že nám poslal Krista, svojho Syna, aby vykúpil svet.
(0:02:52)  Dnes večer prosíme Boha o to, aby tento národ neprestával požehnávať,
(0:02:56)  a modlíme sa, aby udelil každej americkej rodine vianočné obdobie
(0:03:02)  plné radosti, nádeje a pokoja.
(0:03:04)  V mene Melanie a celej rodiny Trumpových,
(0:03:08)  vám všetkým prajeme veselé Vianoce a veľmi, veľmi úžasný a šťastný Nový rok!
(0:03:16)  Ďakujem.
(0:03:48)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka