Taylor Marschall: Zlí biskupi vytvárajú zlé pravidlá

01.12.2020USA
0 0

Zlí biskupi vytvárajú zlé pravidlá. Zlá morálka a zlá teológia zapríčinili v Cirkvi škandál a zmätok. Lenže biskupi, ktorí za to nesú vinu, sa však riadia pravidlom OZR (označiť za rozkolníka) každého, kto sa o týchto škandáloch alebo zmätkoch zmieni.

Zdroj: Dr Taylor Marshall 1.12.2020

(0:00:06)  Zlí biskupi robia zlé pravidlá.
(0:00:10)  Dnes budem hovoriť o nepísanom pravidle,
(0:00:15)  a možno ide o jedno z najdôležitejších pravidiel,
(0:00:18)  ktorým sa zlí biskupi riadia.
(0:00:21)  Je to pravidlo označiť za rozdeľujúce,
(0:00:26)  označiť svojich nepriateľov za rozkolníkov,
(0:00:31)  a seba samého za pastorálneho.
(0:00:36)  Nazývam to OZR pravidlom, označiť za rozdeľujúce,
(0:00:40)  opakom toho je OZP pravidlo, označiť za pastorálne.
(0:00:44)  Kto je katolík, tak sa s tým už určite viackrát stretol,
(0:00:49)  a uvediem vám príklady toho, a potom budem hovoriť o tom,
(0:00:53)  ako to zapadá do možno toho najväčšieho z bojov v dejinách Katolíckej cirkvi.
(0:01:02)  Ale skôr, než sa k tomu dostanem, sa pomodlíme,
(0:01:04)  a poprosíme Boha, aby bol s nami, budeme sa modliť Otčenáš v latinčine.
(0:01:07)  Oremus:
(0:01:39)  Všemohúci Bože, prosím ťa, požehnaj, zbav a očisti od hriechu,
(0:01:42)  a upevni svoju svätú Katolícku cirkev, skrze Krista nášho Pána, amen.
(0:01:47)  In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
(0:01:52)  Zlí biskupi hrajú podľa určitých pravidiel,
(0:02:03)  a iní ľudia si to tiež mohli všimnúť,
(0:02:07)  ale vidíme to v súčasnej katolíckej kultúre.
(0:02:12)  Môžete poprieť, že Kristus rozmnožil chlieb, a nazvať to darom delenia sa.
(0:02:19)  Môžete poprieť, že Matúš napísal Matúšovo evanjelium,
(0:02:22)  Marek Markovo evanjelium, Lukáš Lukášovo evenjelium,
(0:02:23)  a Ján Jánovo evanjelium, a Pavol nenapísal pastoračné listy,
(0:02:27)  dokonca môžete povedať, že Mojžiš nikdy neexistoval,
(0:02:31)  ale ak ste tradičný kňaz, tak po vás pôjdu s pazúrmi kanonického práva.
(0:02:42)  So všetkými štyrmi svätými evanjeliami sa môžete pohrávať ako sa vám zachce,
(0:02:46)  ale neopovážte sa porušiť kanonické právo,
(0:02:49)  lebo vás suspendujú, pretože pre modernistov je kanonické právo
(0:02:54)  jedinou vecou na ktorej skutočne záleží.
(0:02:57)  A teraz, ako som už v úvode povedal, existuje pravidlo OZR,
(0:03:06)  označ za rozdeľujúce.
(0:03:09)  V Cirkvi máme finančné, morálne škandály, herézy, zmätok,
(0:03:16)  predstavte si to tu na jednej strane.
(0:03:20)  Na druhej strane tu máme biskupov,
(0:03:22)  ktorí o týchto škandáloch, morálke a ďalších veciach vedia všetko.
(0:03:28)  My laici o nich veľa nevieme, ale dozvieme sa o nich viac.
(0:03:31)  Keď ktokoľvek, či už je to kňaz alebo laik,
(0:03:35)  poukáže na tieto zvrátenosti a škandály,
(0:03:40)  tak vás títo biskupi označia za rozkolníkov, za zlého človeka.
(0:03:48)  My sme pastorálni, a vy ste rozkolníci.
(0:03:53)  Takže aby zničili svojich nepriateľov, označia ich za rozkolníkov,
(0:03:57)  pričom sami seba nazvú pastorálnymi,
(0:04:02)  a potom to dookola opakujú ako postupujú do vyšších funkcií v Cirkvi.
(0:04:08)  Takto to funguje. Uvediem vám pár príkladov.
(0:04:11)  Kňaz, možno ide o mladšieho kňaza, o kaplana,
(0:04:17)  ktorý si všimne, že farár nikdy nezamyká bohostánok.
(0:04:22)  Bohostánok je vždy odomknutý, a povie mu:
(0:04:24)  „Otče, všimol som si, že nikdy nezamykáte bohostánok,
(0:04:28)  myslím si, že by sme ho kvôli svätej eucharistii mali zamykať.“
(0:04:31)  Na čo mu farár povie: „Nuž, mimoriadny vysluhovatelia eucharistie
(0:04:34)  musia mať k nemu prístup, aby ho mohli odniesť pacientom v nemocniciach,
(0:04:36)  diakon potrebuje mať k nemu prístup, rehoľná sestra potrebuje mať k nemu prístup,
(0:04:39)  je to tak trochu otravné, takže vôbec ho nezamykať je viac pastorálne.“
(0:04:46)  A keď mu na to kaplan povie, že je to v rozpore s kanonickým právom a zvykom,
(0:04:55)  a ide predsa o svätú eucharistiu, ktorú my kňazi máme chrániť,
(0:05:00)  tak mu na to povie: „Vieš, si tak trochu rozkolnícky, mladý otče,
(0:05:05)  musíš byť viac ako ja, pastorálny.“
(0:05:08)  Takže kňaz, ktorý sa snažil urobiť dobrý skutok tým,
(0:05:11)  že chránil eucharistiu, tak bol označený za rozkolníka.
(0:05:17)  Možno sa nájde kňaz, ktorý sa rozhodol mať vo farnosti len miništrantov,
(0:05:25)  a žiadne miništrantky, aby tak podporil povolania, a bol viac tradičný.
(0:05:30)  Keď to však zistí iný kňaz alebo biskup, že sa zbavil miništrantiek,
(0:05:36)  a bude mu to musieť vysvetliť, a udať dobrý dôvod na to,
(0:05:38)  tak mu povedia: „Vieš, to je tak trochu rozkolnícke,
(0:05:41)  musíš byť viac pastorálny. Si rozkolnícky.“
(0:05:45)  A ten kňaz potom získa povesť rozkolníka.
(0:05:49)  Niekto si možno všimne, že si otec na faru vodí chlapcov uprostred noci,
(0:05:57)  a upozorní na to, tak mu ostatní povedia:
(0:06:01)  „Vieš čo, mám pocit, že si tak trochu rozkolnícky.
(0:06:04)  Obviňuješ otca z toho, čo robí na svojej fare?“
(0:06:09)  Nie tak dávno sme tu mali prípad arcibiskupa,
(0:06:14)  u ktorého v plážovom dome prespávali seminaristi.
(0:06:20)  Hovorím o McCarrickovi.
(0:06:21)  Nikto to nechcel vyniesť na verejnosť.
(0:06:26)  Bolo „pastorálne“ o tom mlčať.
(0:06:31)  Ak ste to spomenuli vo washingtonskej arcidiecéze alebo v Newarku,
(0:06:38)  tak ste počuli: „Prečo si rozkolnícky?“
(0:06:44)  Ľudia si všimli že Katolícka kampaň za ľudský rozvoj
(0:06:48)  financuje menšie organizácie, ktoré propagujú alebo poskytujú
(0:06:55)  antikoncepciu, potraty, a ďalšie nekatolícke záležitosti, kauzy,
(0:07:03)  na ktoré keď upozorníte, možno ste laik, ktorý na to upozorní svojho farára,
(0:07:08)  ktorému povie: „Otče, preskúmal som CCHD,
(0:07:11)  a nie som si istý, či podporuje veci, ktoré sú v súlade s katolíckym učením.“
(0:07:15)  A farár mu na to povie: „Prečo si rozkolnícky?“
(0:07:19)  A tí, čo to spomenú Biskupskej konferencii USA, tak to sú rozkolníci.
(0:07:26)  Možno máte kňaza čerstvo po vysviacke, ktorý vo svojej farnosti
(0:07:34)  začne raz týždenne slúžiť latinskú omšu,
(0:07:38)  a biskup si ho zavolá do kancelárie a povie mu:
(0:07:43)  „Vieš, si novokňaz, a myslím si, že slúženie latinskej omše
(0:07:46)  by mohlo vyvolať rozkol. V našej diecéze je to tak trochu rozkolnícke.
(0:07:52)  Bol by som rád, keby si s tým prestal, buď viac pastorálny.“
(0:07:58)  Toto je OZR pravidlo, je to manuál, plán, stratégia,
(0:08:06)  ktorá zaberá, a neustále ju opakujú, a teraz ju začali používať na laikoch.
(0:08:15)  Tí tradicionalisti sú takí rozkolnícki.
(0:08:22)  Taylor Marschall je extrémista, veľmi rozkolnícky človek.
(0:08:30)  Problém s tým je taký, že ľudia, ktorí na tieto problémy poukážu,
(0:08:37)  alebo sa snažia nájsť ich riešenie,
(0:08:39)  nie sú strojcami negatívnej situácie, v ktorej žijeme.
(0:08:47)  Ja som si od McCarricka nekúpil plážový dom.
(0:08:49)  Nepozýval som si do neho seminaristov.
(0:08:52)  Ja som nekryl arcibiskupov, ani som nikoho nevyplácal,
(0:08:59)  a nerobili ste to ani vy.
(0:09:02)  Dobrí katolíci, ktorí chodia na omšu, modlia sa, snažia sa žiť katolícky život,
(0:09:08)  rozpoznať svoje povolanie, a žiť svoje povolanie,
(0:09:10)  poväčšine nie sú strojcami týchto škandalóznych a zmätočných situácií.
(0:09:17)  My sme nezaložili Saint Gallenskú mafiu.
(0:09:21)  Založili ju arcibiskupi a kardináli.
(0:09:25)  My sme ju dokonca ani tak nenazvali.
(0:09:27)  Bol to kardinál Danneels, ktorý ju tak nazval.
(0:09:30)  Ale keď čosi poviete o Saint Gallenskej mafii, už ste rozkolníci.
(0:09:35)  Ten laik natočil na Youtube rozkolnícke video.
(0:09:40)  Je to asi takto: Prídete za svojou rodinou, aby ste s ňou strávili Vianoce,
(0:09:48)  a ľudia sa chystajú jesť, alebo otvárajú darčeky,
(0:09:52)  a vy poviete: „Viete, zo záchodu vychádza otrasný zápach,
(0:09:57)  príšerne to smrdí, vy to necítite?“
(0:10:00)  A oni vám povedia: „Ja nič necitím, o čom to hovoríš?
(0:10:03)  Snažíš sa mi povedať, že môj dom smrdí ako kanál?“
(0:10:06)  „Keď som šiel po chodbe, tak to tam príšerne smrdelo,
(0:10:09)  a ten smrad vychádzal zo záchodu, myslím si, že máte problém so septikom.“
(0:10:14)  „Hovoríš mi, že môj dom smrdí ako septik?“
(0:10:20)  „Nie, ja len tvrdím, že by sme sa mali na to pozrieť.“
(0:10:23)  „Čože? Myslíš si o sebe, že si vyštudovaný inštalatér?
(0:10:27)  Čo ťa oprávňuje tento problém diagnostikovať?
(0:10:30)  Ako sa opovažuješ vôbec rozprávať o nejakom zápachu v mojom dome?
(0:10:35)  Vieš vôbec čosi o septiku?“
(0:10:36)  „Nie, ja si len myslím, že máte problém so záchodom.“
(0:10:43)  „Nie, ty len chceš byť tým človekom, ktorý získa zásluhu za to,
(0:10:47)  že sa pokúsil tento problém vyriešiť, chceš sa stať slávnym.
(0:10:50)  V skutočnosti ti na našej rodine vôbec nezáleží,
(0:10:52)  len poukazuješ na negatívny problém v našom dome.
(0:10:55)  Nezáleží ti na tom, len chceš, aby tu niečo smrdelo,
(0:11:02)  aby si nás za to potom všetkých mohol kritizovať.“
(0:11:04)  „Nie, viete mám obavy, že tam možno pôjdu deti, nie je to bezpečné.“
(0:11:09)  „Aha, takže si myslíš, že som zlý rodič, myslíš si, že môj dom smrdí,
(0:11:14)  a že som zlý rodič.“
(0:11:16)  A nejak tak podobne to je aj v Cirkvi,
(0:11:20)  pretože má určité problémy, ktoré sú zmätočné a škandálne,
(0:11:28)  ale oni vás označia za rozkolníka.
(0:11:31)  Ako sa opovažuješ povedať čosi také o našej rodine, o Cirkvi.
(0:11:35)  A potom útočia na poslov, na ľudí, ktorí sa snažia na problém poukázať,
(0:11:46)  a následne dúfajú, že sa nájde riešenie.
(0:11:49)  Nájde sa niekto, kto tam pôjde a vyčistí to, odstráni zápach.
(0:11:51)  Namiesto toho však hovoria: „Máš na to oprávnenie? Si inštalatér?
(0:11:54)  Čo o tom vieš? Si na to vari odborník?
(0:12:00)  Prečo o tom hovoríš? Chceš povedať, že som zlý rodič?
(0:12:05)  Prečo ma kritizuješ?“
(0:12:07)  „Pochop, že sa chcem len zbaviť toho zápachu v dome.“
(0:12:13)  Takže útočia na osobu.
(0:12:18)  Najprv to popierajú, ja nič necítim, ty niečo vari cítiš? Nie, ani ja nič necítim.
(0:12:23)  A potom, keď sa to už nedá prehliadať,
(0:12:26)  tak útočia na ľudí, ktorí na to upozorňujú.
(0:12:30)  Nikto nechce veriť tomu, že zo záchodu vytekajú splašky.
(0:12:38)  Je to nechutné a odporné, ale nemôžeme sa tváriť, že tam nie sú.
(0:12:46)  Nechceme, aby tam vbehlo dieťa a bolo konfrontované s niečím nechutným alebo odporným.
(0:12:52)  Nechceme, aby niekto z našej rodiny ochorel.
(0:12:55)  Nechceme, aby sa v našom dome začala šíriť nákaza.
(0:13:02)  Ale z nejakého dôvodu, ľudia, ktorí to tu vedú,
(0:13:05)  biskupi a dokonca aj kňazi, budú útočiť na poslov,
(0:13:10)  alebo na ľudí, ktorí hovoria, že tu niečo smrdí, a treba sa na to pozrieť.
(0:13:13)  V žiadnom prípade to nechoď preskúmať,
(0:13:15)  ty len chceš, aby tam bolo čosi zlé.
(0:13:19)  Len sa chceš chvastať, že si vyriešil problém.
(0:13:22)  Ide ti len o peniaze, pravdepodobne máš príbuzného,
(0:13:25)  ktorý je inštalatér, a chceš od nás vytiahnúť peniaze,
(0:13:28)  zbohatnúť na nás, na údajnom zápachu v záchode.
(0:13:33)  A potom, ako zaútočili na poslov, vymyslia falošné riešenia v štýle,
(0:13:40)  zatvorme dvere na záchode a zapáľme tam vonné sviečky.
(0:13:45)  Nejaké vanilkové, škoricové sviečky, a nikto si ani len nevšimne,
(0:13:50)  že zo záchodu vytekajú splašky.
(0:13:54)  Alebo povedia čosi na spôsob vyšetrujeme to,
(0:13:58)  tak o tom nehovorte, už nikdy, kým budeme tieto problémy vyšetrovať,
(0:14:05)  tie splašky.
(0:14:07)  Alebo povedia, na Amazone sme objednali zvon,
(0:14:14)  o pár dní nám ho doručia, tak sa o to nestarajte, pokračujme v zábave.
(0:14:22)  Alebo keď si konečne uvedomia, že vo vašom dome vytekajú splašky,
(0:14:29)  tak povedia, že to bol inštalatérsky problém,
(0:14:31)  ale nebolo to to, čo ste hovorili vy.
(0:14:34)  Ste idiot.
(0:14:35)  Alebo povedia, že celý čas vedeli o tom, že to bol inštaláterský problém,
(0:14:41)  že to bol problém so septikom, chceli sme ho len náležitým spôsobom vyriešiť.
(0:14:46)  A spôsob, akým ste o ňom hovorili vy, bol rozkolnícky,
(0:14:50)  a neboli sme z neho nadšení.
(0:14:51)  Celý čas sme to mali pod kontrolou, ten problém so splaškami.
(0:14:57)  A je to práve táto kultúra, ktorá tu vznikla,
(0:15:04)  ktorá umožnila takým ľuďom, ako je bývalý kardinál McCarrick, sa v tom vyžívať.
(0:15:12)  Arcibiskup Washingtonu D.C., kardinál Cirkvi, mal mocenské výhody.
(0:15:20)  A tiež umožnila, ľudia ma za to teraz ukameňujú,
(0:15:24)  nazvú ma rozkolníkom.
(0:15:25)  Taktiež umožnila pápežovi Františkovi sa v tom vyžívať.
(0:15:31)  On, rovnako ako aj zvyšok ostatných, používa rovnakú stratégiu.
(0:15:35)  Ak poukážete na hociktorý z týchto škandálov,
(0:15:39)  finančné, sexuálne, doktrinálne, morálne, tak ste rozkolníkom a rigorózny.
(0:15:52)  Majú celý zoznam termínov, ktoré používajú,
(0:15:55)  aby vás označili za rozkolníkov, napríklad také ako, že ste schizmatikom,
(0:16:01)  snažíte sa založiť vlastnú cirkev, však?
(0:16:05)  Vytvárate schizmu, ste darebák, ste rozkolník, ste extrémista,
(0:16:14)  vidíte veci príliš čiernobielo, Cirkev už pokročila,
(0:16:23)  doktrína sa vyvinula, Boh je od roku 1969 milosrdnejší,
(0:16:30)  a vy ste rigorózny, staňte sa prispôsobivejšími,
(0:16:39)  buďte viac pastorálnymi.
(0:16:41)  A ďalší, ktorí s obľubou používajú je, že ste konšpirátor,
(0:16:47)  takto veľmi často označujú mňa.
(0:16:50)  Myslím si, že toto označenie je dôležité,
(0:16:52)  pretože keď vás označia za konšpirátora,
(0:16:57)  tak sa dostávajú ku koreňu krízy,
(0:17:03)  pretože ak tu máme masívnu infiltráciu, škandál,
(0:17:10)  a hierarchia nie je osídlená svätcami, alebo len dobrými ľuďmi,
(0:17:18)  ale sú v nej skutočne skazení ľudia,
(0:17:21)  ak skutočne došlo k infiltrácii, tak potom ľudia ako ste vy, ako som ja,
(0:17:29)  ktorí hovoria, že zo záchoda vytekajú splašky,
(0:17:33)  dávajte si pozor na to, zavolajte inštalatéra, urobte s tým niečo,
(0:17:36)  situácia je zlá, nedovoľte deťom, aby tam šli, je to zlé,
(0:17:38)  tak ak toto je pravda, potom nálepka rozkolník viac nezaberá.
(0:17:46)  Prestala fungovať.
(0:17:48)  A ak to tak nie je, potom je to len konšpiračná teória.
(0:17:55)  Keď žijeme v čase tých najsvätejších pápežov,
(0:17:59)  najsvätejších kardinálov, najsvätejších biskupov,
(0:18:03)  ak sú laici pravoverní, pristupujú k sviatostiam,
(0:18:08)  a Cirkev sa rozrastá, ľudia konvertujú, objavujú sa tisícky svätcov,
(0:18:17)  povolania do duchovného a kňazského stavu rozkvitajú,
(0:18:21)  ak je toto ten prípad, a nájdu sa ľudia, tradicionalisti,
(0:18:25)  ktorí budú hovoriť, že tu niečo nesedí, potrebujeme sa postaviť na odpor,
(0:18:33)  tak títo ľudia majú v skutočnosti veľký problém.
(0:18:34)  Spravte si na to vlastný názor.
(0:18:38)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka