Prezident Trump sa vyjadril pred štátnym senátom Pennsylvánie k volebnému podvodu

25.11.2020USA
0 0

Zdroj: Donald J Trump 25.11.2020

(0:00:00)  Pán prezident, ste prepojený.
(0:00:05)  Ďakujem veľmi pekne. Pozeral som pojednávanie na OAN,
(0:00:10)  a niekoľkých ďalších skvelých televíziách, a veľmi si vážim toho,
(0:00:16)  že som bol požiadaný, aby som prehovoril.
(0:00:18)  Momentálne som v Oválnej pracovni, a je veľmi zaujímavé pozorovať,
(0:00:23)  čo sa deje. A toto boli voľby, ktoré sme ľahko vyhrali.
(0:00:27)  Vyhrali sme ich s veľkým náskokom.
(0:00:29)  Zástupca veľkých energetických spoločností dnes ráno vystúpil
(0:00:34)  vo významnej šou a povedal: „Nie je možné, aby Trump v Pennsylvánii nevyhral,
(0:00:41)  pretože ho podporoval celý energetický priemysel.
(0:00:44)  Na vlastné oči som videl, čo sa stalo,“ a rozprával mi hrozné príbehy,
(0:00:50)  absolútne hrozné príbehy.
(0:00:51)  Takže bolo veľmi smutné povedať, že tieto voľby boli zmanipulované,
(0:00:56)  a my to nemôžeme dovoliť.
(0:00:57)  Nemôžeme dovoliť, aby sa to v našej zemi dialo,
(0:01:00)  a tieto voľby musia byť zvrátené, pretože sme v Pennsylvánii vyhrali
(0:01:05)  s veľkým náskokom, ako sme aj vyhrali s veľkým náskokom
(0:01:08)  vo všetkých kolísavých štátoch.
(0:01:09)  Každý, kto vo volebnú noc pozeral televíziu hovoril: „Fíha.“
(0:01:13)  Najväčší politickí predstavitelia mi volali a blahoželali k veľkej výhre.
(0:01:17)  A potom z ničoho nič boli všade dovezené volebné lístky,
(0:01:21)  a stala sa kopa hrozných vecí, a všetkým v tejto miestnosti,
(0:01:25)  ktorí podpísali miestoprísažné vyhlásenia, ako aj všetkým rečníkom,
(0:01:28)  chcem poďakovať, ste fantastickí, ste skvelí vlastenci.
(0:01:32)  Ďakujem senátorom, ktorí prišli, je to veľmi dôležité deň pred dňom Vďakyvzdania,
(0:01:39)  a skutočne niekoho zastupujú.
(0:01:41)  Od potláčania voličov a všetkými tými strašnými vecami,
(0:01:45)  ktoré sa volebným pozorovateľom stali.
(0:01:47)  Sme po strop zahádzaní miestoprísažnými vyhláseniami volebných pozorovateľov.
(0:01:51)  Máme ich zovšadial. Vo všetkých kolísavých štátoch
(0:01:54)  s nimi bolo príšerne zaobchádzané, a myslím doslova vo všetkých kolísavých štátoch,
(0:01:59)  a dialo sa tam veľa ďalších hrozných vecí. Proste príšerných.
(0:02:04)  Ale volební pozorvatelia nesmeli kontrolovať lístky.
(0:02:06)  V mnohých prípadoch ich vyhnali z miestnosti,
(0:02:09)  a to nielen na chodbu, ktorá bola vzdialená 6, 9, 12, 18, 30 metrov,
(0:02:14)  odkiaľ ani nič vidieť nemohli. Používali triédre.
(0:02:17)  Ľudia hlásia, že museli používať triédre, ale to nefungovalo.
(0:02:20)  Ak ste boli republikánski volební pozorovatelia,
(0:02:23)  zaobchádzali s vami ako so psom. Demokrati žiaden problém nemali.
(0:02:28)  Boli však drsní, doslova ich vyhodili, bol to drsný postup.
(0:02:35)  A toto sa tu stalo, a v Spojených štátoch amerických sa to diať nesmie,
(0:02:40)  a myslím si, že vy všetci to viete, a preto ste tu,
(0:02:43)  a preto ste ohľadom toho takí vehementní.
(0:02:45)  Máme veľmi veľa prípadov, keď ľudia šli voliť,
(0:02:51)  ako jedna staršia pani, ktorá prišla 3. novembra do volebnej miestnosti,
(0:02:59)  a tešila sa na voľby, a pýta sa: „Kam môžem ísť voliť?“
(0:03:03)  Tak jej povedali: „Je nám ľúto, ale vy ste už volili, váš lístok už je vo vnútri.“
(0:03:06)  Povedala im: „Nie, nevolila som. Nevolila som.“
(0:03:08)  „Nie, váš hlas je vo vnútri. Už ste volili.“
(0:03:10)  Mimochodom, vo všetkých prípadoch boli ich hlasy za Bidena.
(0:03:14)  Povedala: „Nie, nie, chcem ísť voliť.“
(0:03:16)  „Nie, váš volebný lístok už je vo vnútri.“
(0:03:18)  A potom jej dali podpísať provizórny volebný lístok, ktorý vyhodili.
(0:03:21)  Je hanba, že sa toto deje v našej krajine.
(0:03:24)  Tieto voľby sme vyhrali s veľkým náskokom.
(0:03:27)  Získali sme 74 miliónov hlasov, a ak by ste deň pred voľbami povedali,
(0:03:31)  že získame 74 miliónov hlasov, tak každý odborník by vám povedal,
(0:03:36)  že niečo také nie je možné.
(0:03:38)  Získali sme o 11 miliónov hlasov viac, než sme mali pred štyrmi rokmi
(0:03:41)  v roku 2016, a získali sme viac hlasov, než mal Ronald Reagan,
(0:03:46)  keď vyhral v 49-ich štátoch.
(0:03:48)  A nikto by nebol povedal, že by sme mohli prehrať,
(0:03:50)  a stačí sa pozrieť na čísla o 10 hodine večer, keď si všetci mysleli,
(0:03:56)  že voľby prakticky skončili.
(0:03:58)  A potom sa stali veľmi divné veci.
(0:04:01)  Ale pre profesionálov a Dominion, ako aj ďalších ľudí obsluhujúcich automaty,
(0:04:06)  a ľudí manipulujúcich s volebnými lístkami, ktorými zaplavili trh, divné neboli.
(0:04:13)  Ľuďom domov prichádzali dva, tri, štyri volebné lístky.
(0:04:16)  Mŕtvi ľudia žiadali volebné lístky.
(0:04:19)  Nielen že prišli a vhodili volebný lístok, ale mŕtvi ľudia požiadali o volebné lístky,
(0:04:27)  takí, ktorí sú roky mŕtvi a žiadali o volebné lístky,
(0:04:31)  a celý svet sa na nás díva.
(0:04:33)  Celý svet má zrak uprený na Spojené štáty americké,
(0:04:36)  a nesmieme dovoliť, aby im to prešlo, a máme sudcov, ktorí sa boja rozhodnúť.
(0:04:43)  Máme sudcov, ktorí nechcú byť rovnakí.
(0:04:45)  Veľmi dobrý právnik povedal: „Nuž, pane, myslím si,
(0:04:48)  že je to veľké vyhlásenie na sudcu, ktorý chce zvrátiť výsledky volieb.“
(0:04:53)  Povedal som: „Naozaj, ak získal o státisíce hlasov viac, než mal nárok?
(0:05:00)  Zaoberáte sa len niekoľkými vecami z tých všetkých, ktoré práve počúvam.
(0:05:05)  Máme stovky a stovky miestoprísažných vyhlásení o udalostiach,
(0:05:11)  ktoré sú ešte horšie, než tie, ktoré sa mi dostali do uší.
(0:05:14)  Prečo by to nestačilo na zvrátenie výsledku volieb?
(0:05:16)  Rozhodne zvrátia vo vašom štáte, pretože máme iné štáty,
(0:05:19)  ktoré sú na tom rovnako zle, a keď sa pozriete na Michigan s Detroitom,
(0:05:24)  pozriete sa na to, čo sa stalo v Detroite, kde máte viac hlasov, než je voličov,
(0:05:33)  a potom tu máte dvoch ľudí, ktorí to odmietajú dosvedčiť,
(0:05:42)  lebo sú násilím zastrašovaní, a počas ich zastrašovania vypli na dve hodiny kamery,
(0:05:50)  a potom povedali: „Fíha,“ a zo strachu volili,
(0:05:54)  a potom prišli späť, aby sa podpísali, ale nedokázali to urobiť,
(0:05:56)  pretože povedali: „Nedokážeme to, pretože je to skorumpované.“
(0:05:59)  Je hrozné, čo sa tu deje.
(0:06:01)  Je tam viac hlasov, než je voličov, ale to by bolo to najmenej.
(0:06:05)  Diali sa tam horšie veci, ktoré sa diali aj všade inde.
(0:06:11)  V mnohých štátoch sa nám darí veľmi dobre.
(0:06:13)  Veľa dobrého sa deje v Georgii.
(0:06:15)  Dostáva sa nám trochu pomoci od vlády,
(0:06:17)  ale veľa dobrého sa deje v Georgii vo Wisconsine.
(0:06:20)  A v Michigane, vidia, čo sa stalo v Detroite,
(0:06:24)  a rozhodne sledujeme situáciu v Pennsylvánii vo Filadelfii.
(0:06:30)  Vo Filadelfii sa stalo to, že volebných pozorovateľov nevyhnali len na chodbu,
(0:06:35)  ale vyhnali ich z budovy, a jediný dôvod, prečo ich pustili do budovy späť,
(0:06:39)  bol ten, že mali súdny príkaz.
(0:06:41)  Ale v budove museli byť veľmi ďaleko, odkiaľ nič nevideli,
(0:06:44)  a potom sa uvádza, že tam bola priemyselná televízia,
(0:06:49)  až na to, že ste na nej nič nevideli, pretože obraz bol natoľko rozostrený,
(0:06:52)  že ste ani nevedeli, čo robia. Mohli tam pokojne hrať bejzbalový zápas.
(0:06:56)  Takže je veľmi smutné, že sa v našej krajine toto stalo,
(0:06:58)  a výsledky musia byť zvrátené.
(0:07:01)  Bolo by pre mňa ľahké povedať: „Och, robme si starosti o to, čo bude o štyri roky.“
(0:07:06)  Nie, tieto voľby demokrati prehrali. Podvádzali.
(0:07:12)  Boli to podvodné voľby. Zaplavili trh. Všetkých zaplavili volebnými lístkami,
(0:07:19)  a chcem sa len všetkým poďakovať, že tam boli.
(0:07:23)  Toto je veľmi dôležitá chvíľa v dejinách našej zeme,
(0:07:28)  a vy robíte našej zemi obrovskú službu, a nemajte obavy o statočnosť,
(0:07:34)  pretože ľudí, čo majú najviac rečí, sa nemusíte obávať.
(0:07:38)  Všetko sú to táraji. Zastrašujú vás, ale nie sú to ľudia,
(0:07:41)  z ktorých v konečnom dôsledku musíte mať strach. Len vás buzerujú.
(0:07:45)  Vyhnali našich volebných pozorovateľov z budovy, áno?
(0:07:51)  Niektorí sa dostali opäť dnu, nechali ich stáť na chodbe,
(0:07:55)  ale nedajte sa týmito ľuďmi zastrašiť, hoci sú to zlí ľudia.
(0:07:59)  Sú to hrozní ľudia, a sú to ľudia, ktorí nemilujú našu vlasť.
(0:08:02)  Netreba si teda robiť teraz starosti čo bude o štyri roky,
(0:08:06)  starosti nám musí robiť to, čo sa stalo 3. novembra,
(0:08:08)  a pred 3. novembrom.
(0:08:10)  A mimochodom, ľudia, ktorí odovzdali hlasy po 3. novembri,
(0:08:14)  volili nezákonne. Svoj hlas vhodili po zatvorení volebných miestností.
(0:08:20)  Spomenul to aj jeden z významných sudcov Najvyššieho súdu,
(0:08:24)  a neviem si predstaviť, že by akákoľvek justícia,
(0:08:26)  alebo ktokoľvek, kto by sa tým zaoberal, bol nadšený z toho,
(0:08:29)  že volili po voľbách.
(0:08:31)  Chcem sa teda všetkým veľmi pekne poďakovať za to, že tam boli.
(0:08:35)  Chcem sa poďakovať štátnemu senátu, váženým ľuďom,
(0:08:38)  úžasným ľuďom, robíte obrovskú službu našej vlasti.
(0:08:42)  Ak niečo bolo urobené zle, ak boli tieto voľby vyhrané vďaka podvodu,
(0:08:47)  a tak sa aj stalo, bol to podvod.
(0:08:50)  A čo je veľmi dôležité, reč je o oveľa väčšom počte hlasov, aký potrebujeme.
(0:08:57)  Inými slovami, ak nám bolo treba 50-tisíc hlasov,
(0:09:00)  tak nemáme na mysli to, že sme našli deväť mŕtvych ľudí, ktorí volili.
(0:09:05)  Samozrejme, že ich bolo oveľa viac, toľko, že tým číslam nikto nedokáže uveriť.
(0:09:09)  Hovoríme o číslach, ktoré ďaleko prevyšujú 50-tisíc,
(0:09:12)  vysoko prevyšujú čísla v inom štáte, kde sme prehrali o 10-tisíc hlasov.
(0:09:17)  Úplne sa im to vymklo spod kontroly, pretože sme získali oveľa viac hlasov,
(0:09:21)  než počítali, že je možné, a tak dupli na plyn, a boli prichytení.
(0:09:26)  Rovnako ako boli prichytení pri špehovaní mojej kampane,
(0:09:29)  tak boli presne rovnako prichytení aj pri tomto.
(0:09:32)  Takže si toho skutočne vážim, aj vlasť si toho váži, a voľby musíme zvrátiť,
(0:09:39)  pretože niet o tom žiadnych pochýb, máme všetky dôkazy,
(0:09:42)  všetky miestoprísažné vyhlásenia, všetko máme.
(0:09:44)  Teraz už len potrebujeme nejakého sudcu,
(0:09:46)  ochotného nás náležite vypočuť, bez politického názoru,
(0:09:50)  alebo aby mal nejaký iný problém, pretože všetko máme.
(0:09:55)  A mimochodom, teraz, ako hovoríme, sa dôkazy nabaľujú...
(0:09:57)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka