1234.jpg

Veľké znamenie ako dôkaz, že v Katolíckej cirkvi nie je všetko v poriadku

1,124
Zuzana Smatanová
Štúdia

Podľa celkových štatistík Katolíckej cirkvi žije v USA 74,3 milióna katolíkov. Ďalších 30 miliónov sa identifikuje ako bývalí katolíci. Z tých 74,3 milióna chodí pravidelne na sv. omšu iba 23%. Áno, iba 23% tých, čo sa sami pokladajú za katolíkov. 

Z toho som vyvodil nasledovné: s 23% praktizujúcich katolíkov prevádzkuje Katolícka cirkev širokú škálu škôl, nemocníc a rozličných služieb pre najchudobnejších z chudobných. Aj s 23% dokážeme veľké veci. Predstavte si však, koľko by sa toho dokázalo s 50%, 75% alebo dokonca so 100%! Katolícka cirkev pritom nie je inštitúciou, ktorá sa primárne zaoberá sociálnou prácou, či komunitnou organizáciou. Nie, Cirkev je v prvom rade a predovšetkým o večnom vzťahu s Bohom a skrze Boha so zvyškom Tela Kristovho. Ak 23% veriacich považuje Eucharistiu za stredobod svojho vzťahu s Bohom, povieme, že tento vzťah upadá a veľmi sa ničí. Ak však členovia 75% rodín nepokladajú za dôležité byť s rodinou, niečo sa niekde poriadne pokazilo. Niektorí chcú  z toho obviniť Druhý Vatikánsky koncil. To sa nazýva zbabelosť. Dovoľuje nám to totiž hrať sa na to slávne "keby tak ...". Súhlasím s tým, že vyňatie väčšiny transcendentna zo sv. omše (nevyžaduje to ani Druhý V. Koncil, ani Všeobecné inštrukcie k rímskemu misálu) má veľmi vážne následky.

Viac našich problémov však spočíva v krutovláde relativizmu. S vierou totiž narábame rovnako ako so všetkým ostatným - umelo vytvárame súbor pohodlných a nám vyhovujúcich pravidiel, ktoré nám umožňujú prekrútiť a zdeformovať realitu podľa vlastných predstáv bez ohľadu na jej absurdný výsledok na konci.

Za ´pomoci´ liberálneho duchovenstva, ktorí to vedia lepšie, máme ľudí, ktorí hovoria že sú katolíci, ale nemajú problém s potratmi, s antikoncepciou, nechodia na omše a tak ďalej. Vynechávanie omší vyhladuje dušu, ktorá žije z milosti, na smrť a umožní hlboké zakorenenie rebélie v iných oblastiach. Povedať, že "som katolík, ale na omšu chodím len zriedka alebo vôbec" je to isté, ako povedať "som športovec, hoci netrénujem ani nepretekám ... ale pozerám šport v televízii a hrám sa videohry, preto som športovec."  

Farnosti urobia najlepšie, keď začnú slúžiť omše v duchu, ako má v úmysle Cirkev. Boli by ste prekvapení, ako málo ich je. Vo sv. omši sa musí opäť udomácniť transcendentnosť (zmysel pre nadprirodzené veci). Pastieri duší urobia najlepšie, keď vyzvú tých 77% ´veriacich´, ktorí zriedka, ak vôbec, praktizujú vieru, aby ju praktizovali pravidelne a normálne ... začnime výzvou ľuďom, aby pristupovali k Eucharistii. Môžeme začať rodinami, v ktorých rodičia posielajú deti do katolíckych škôl všetkých úrovní.   

Môžeme sa síce pochabo zahrávať s myšlienkou, že to, čo si my poskladáme dokopy aby sme boli šťastní a nazveme to ´katolícke´, je pravá viera v Boha, ... no takúto "vlastnú výrobu" by Písmo určite pokladalo za sebaklam a podvod. 

 

DISKUSIA k článku