1.12.jpg

8 faktov o sviatku Krista Kráľa, o ktorých ste nevedeli

222
Zuzana Smatanová
AltKAT

V rímskokatolíckom liturgickom kalendári je posledná nedeľa liturgického roka známa ako nedeľa Krista Kráľa. Táto slávnosť nám pripomína, že nie pozemskí panovníci a mocní tohto sveta, ale Ježiš Kristus je tým pravým a naozajstným Kráľom, ktorý by mal vládnuť v našich srdciach.

Prečítajte si 8 skutočností o tomto sviatku, o ktorých ste možno nevedeli:

1) Tento sviatok bol ustanovený pred menej ako 100 rokmi - v roku 1925

Po 1. svetovej vojne, keď bol komunizmus v Rusku na vzostupe a ubehlo 1600 rokov od nicejského koncilu (325), ustanovil pápež Pius XI tento sviatok encyklikou Quas Primas  z roku 1925, hoci po prvýkrát sa slávil až v roku 1926.

2) Po prvýkrát pripadlo slávenie tohto sviatku na Halloween roku 1926

Sviatok v tomto roku pripadol na poslednú nedeľu v októbri, čiže 31. októbra, tesne pred Sviatkom všetkých svätých. 

3) V roku 1969 pápež Pavol VI tento sviatok znovu preskúmal a dal mu súčasné meno a dátum

Pápež mu dal súčasný plný titul (Slávnosť nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa sveta a celého vesmíru) a ustanovil, že sa bude sláviť vždy poslednú nedeľu liturgického roka.

4) Ustanovenie sviatku bolo odpoveďou na vzostup sekularizácie, ateizmu a komunizmu

Zatiaľ čo svet čoraz viac tvrdil kresťanom, že svoje náboženstvo musia ´zavrieť do komory´ a prejavovať lojalitu iba vláde, pápež Pius XI v súvislosti s týmto sviatkom napísal:

"Okrem toho je obdivuhodné koľko sily a cnosti budú môcť veriaci kresťania načerpať z poznania tejto pravdy, keď si svoj život zariadia podľa pravých kresťanských zásad. Pretože ak Kristu Pánu bola daná všetka moc na nebi i na zemi; ak teda ľudia, vykúpení Jeho predrahou Krvou, sú poddaní Jeho panstvu, z akéhosi nového právneho dôvodu, a nakoniec, ak sa teda táto moc vzťahuje na celú ľudskú prirodzenosť, potom je nám jasné, že v nás nemôže byť žiadnej schopnosti, ktorá by bola vyňatá spod Kristovho zvrchovaného panstva" (Quas Primas, 67). 

 

5) Napriek jeho katolíckemu pôvodu, slávia tento sviatok aj protestanti

Hoci tento sviatok ustanovil katolícky pápež takmer pred sto rokmi, slávia ho aj niektorí anglikáni, luteráni, metodisti a presbyteriáni.

6) V protestantskej cirkvi vo Švédsku sa táto nedeľa nazýva “nedeľa odsúdenia”

Jej oficiálny názov je "Návrat Krista", no jej hovorový názov pochádza zo skutočnosti, že sa sústredí najmä na posledný súd pri Kristovom druhom príchode.

7) Anglikáni nazývajú túto nedeľu "Stir-up Sunday" a to z dvoch dôvodov:

Prvý - anglikáni začínali hlavnú modlitbu dňa slovami: "Stir-up we beseech thee, O Lord, the wills of thy faithful people…” čo znamená "Povstaň, úpenlivo Ťa prosíme, ó Pane, sila a moc veriaceho ľudu ..." 

Druhý - ´Stir-up´ sa nazýva aj Vianočný nákyp, ktorý sa má podľa niektorých starých receptov pripravovať niekoľko týždňov pred Vianocami, aby sa "usadil". Táto nedeľa bývala vždy dňom, kedy ľudia nákyp pripravovali. Recept začínal tradične slovami "stirring it up", čiže "zmiešajte ...".

V mysliach ľudí sa tieto dve veci spojili a vzniklo to, čo Wikipedia vysvetľuje: "Keď kuchári, manželky a sluhovia išli do kostola a počuli slová spomínanej modlitby "stir-up ...", spomenuli si, že treba začať "miešať" aj nákyp na Vianoce." 

8) Socha "Krista Kráľa" v Poľsku je najväčšou sochou Ježiša na svete

Táto 33 metrov vysoká socha Krista Kráľa (meter za každý rok Jeho pozemského života) je o 3 metre vyššia, ako socha Krista Vykupiteľa v Rio de Janeiro v Brazílii.

 

DISKUSIA k článku