police_baton_1024_512_75_s_c1.jpg

Kanadský zákon sa vyhráža väzením rodičom, ktorí nevychovávajú svoje deti v štýle LGBT

264
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Justičné centrum pre ústavné slobody oznámilo, že predložilo svoju správu Stálemu výboru Dolnej snemovne pre spravodlivosť a ľudské práva. Správa nesie názov: "Nespravodlivý a neústavný - návrh zákona C-6 o vynútenej voľbe, týkajúcej sa pohlavia a rodu"

Návrh zákona C-6 predstavuje 5 priestupkov, zaradených do trestného zákonníka, týkajúcich sa "konverznej terapie" (obrátením), no akosi ´zabudol´ na zákaz, či aspoň definovanie urážlivých a násilníckych praktík, ktoré Kanaďania spájajú s pojmom "konverzná terapia". C-6 namiesto toho stavia mimo zákon legitímnu medicínsku, psychologickú a duchovnú podporu ľuďom v súvislosti s ich sexualitou, rodovou identitou, alebo oboma spoločne. Zatiaľ čo Trestný zákonník by mal zakázať akýkoľvek nátlak silou, či násilné donútenie zmeniť niekoho sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu, sa Justičné centrum obáva, že C-6 je nadmieru rozsiahly a nebezpečný a zaručene poškodí dospelých, mládež a deti, vrátane LGBTQ Kanaďanov. Justičné centrum objasňuje, že C-6 porušuje Kanadskú chartu práv a slobôd v štyroch smeroch:

1) Návrh zákona C-6 vnucuje jediný úzkoprsý, ideologický názor na pohlavie a rod, ktorý však porušuje základnú Chartu slobôd Kanaďanov a ich práva na vlastný názor, presvedčenie a úsudok, týkajúci sa pohlavia a rodu. 

2) C-6 diskriminuje LGBTQ osoby v takom zmysle, že im upiera ich plné právo na prijatie pomoci, podpory a terapie podľa vlastného uváženia, týkajúce sa ich pohlavia, rodovej identity, sexuálnych sklonov a závislostí a ich sexuálneho správania sa.

3) C-6 neumožňuje zdravotníckym odborníkom a rodičom určiť liečebný postup, ktorý je v najlepšom záujme detí, prežívajúcich rodový zmätok a namiesto toho vnucuje iba jediný "liečebný postup", ktorý má byť vhodný pre všetkých - psychologickú, hormonálnu a potenciálne chirurgickú rodovú premenu.  

4) C-6 tvrdo narúša náuku a prax náboženstiev, týkajúce sa práve sexuality a rodovej identity a bráni veriacim LGBTQ osobám, ktoré sa chcú zmeniť a chcú prijať pomoc a podporu v rámci ich náboženskej viery. Všetko toto porušuje Chartu slobody náboženského vyznania a svedomia, najmä pre spomínaných LGBTQ Kanaďanov, ktorí chcú prijať pomoc. 

Dodatky k Trestnému zákonníku, v ktorom je obsiahnutý aj Návrh zákona C-6, navrhujú trestnú sadzbu od 2 do 5 rokov za vynucovanie týchto nespravodlivých - a neústavných - obmedzovaní a zákazov na Kanaďanoch. 

"Keďže C-6 má ďalekosiahle následky a vplyv na základné práva Kanaďanov a narúša ich slobodné rozhodovanie o vlastnej sexualite a rode, nemá v kanadskej slobodnej a demokratickej spoločnosti ako zákon žiadne opodstatnenie", tvrdí jeden z právnikov Justičného centra Marty Moore. "C-6 je nesmierne rozsiahlym, svojvoľným a diskriminačným porušením ľudských práv Kanaďanov, ako aj ich ústavných práv a slobôd." Justičné centrum týmto vyzýva členov parlamentu aby sa celkove postavili proti C-6, alebo zaň hlasovali iba v tom prípade, ak sa doň prijmú dodatky o možnosti podporného poradenstva a náležitej zdravotníckej starostlivosti pre dotknuté osoby. 

 

Prípad ´NB´

Iné nezúčastnené osoby a občania už v súvislosti s návrhom zákona C-6 bijú na poplach a podávajú vlastné návrhy a stanoviská. Klientka Justičného centra, Pamela Buffoneová, ktorej dcére (budeme ju volať ´NB´) povedala učiteľka v prvej triede základnej školy, že “chlapci a dievčatá nie sú skutoční, reálni”, tiež poskytla svoje stanovisko Stálemu výboru. Ms. Buffoneová opisuje, čím musela prejsť v škole jej dcéra: musela sledovať QueerKids video, ktoré propagovalo a nabádalo radšej používať odlišné zámená, než on/jeho/jemu pre chlapcov a ona/jej/ju pre dievčatá. Učiteľka čítala z rozprávkovej knihy a pri rozprávaní s deťmi použila frázu "nejestvuje nič také ako dievčatá alebo chlapci". So 6 až 7-ročnými deťmi diskutovala táto učiteľka o téme zmeny pohlavia. Pri jednej príležitosti mali deti pred celou triedou napísať svoje mená do rodového spektra podľa toho, či sa "cítia" ako typický chlapec alebo dievča. NB ako jediná napísala svoje meno do stĺpca, označeného ´dievča´. Na tejto hodine povedala učiteľka žiakom v triede, že "dievčatá nie sú skutočné, reálne a chlapci nie sú skutoční, reálni". Pamela Buffoneová vo svojom stanovisku Stálemu výboru uvádza: "To, čo sa stalo v triede mojej dcéry, bolo ´účelovou praktickou ukážkou ako zmeniť rodovú identitu osoby´ - presne takto totiž tento problém nazýva konverzná terapia, ktorú chcete svojím návrhom zákona za to trestne stíhať. Vyučovacia hodina v triede mojej dcéry bola premysleným zámerom ako nahradiť spôsob identifikácie svojho pohlavia/rodu na základe stabilnej kategorizácie podľa biologického pohlavia novým modelom rodovej identity, založenej na ´pocitoch´." NB spolu so svojou mamou a za pomoci Justičného centra zažalovali školskú radu, učiteľku a riaditeľa za diskrimináciu na základe pohlavia a rodovej identity. Prípad teraz čaká na súdne prejednávanie pred Tribunálom pre ľudské práva v Ontariu.

Čím viac detí, ako je NB, a adolescentov, je vo svojich triedach vystavených pôsobeniu konceptov voľného ´prelievania´ z jedného rodu do druhého (gender fluidity)  a queer teórii, tým viac detí dnes spochybňuje svoju identitu. Počet detí a adolescentov, odkazovaných na gender kliniky dramaticky rastie, pričom mnohí z nich zápasia aj s mentálnymi poruchami, ako sú úzkosť, depresia a autizmus. Iní sa snažia vyrovnať s pocitom príťažlivosti k rovnakému pohlaviu. Zbytok mladých ľudí (zvyčajne dievčat) sa aj pomocou internetu "nakazil" spoločenskou nákazou, zvanou ´trans´

Väčšina z týchto detí (približne 85%) by pokojne prežili so svojím pohlavím/rodom, s akým sa narodili, len keby im dovolili prejsť pubertou za "trpezlivého dohľadu". Návrh zákona C-6 však stavia mimo zákon tento "trpezlivý dohľad" ako konverznú terapiu a znehodnocuje tak profesionálnu uvážlivosť a posudok zdravotníckych odborníkov pri určovaní čo najlepšieho terapeutického prístupu ku každému jednotlivému dieťaťu.  

"Návrhom zákona C-6 nám Federálna vláda v podstate naznačuje, že jedinou možnou cestou pre deti, ktoré hovoria, že sú trans, je len tá najextrémnejšia a každý, kto navrhne a chce poskytnúť alternatívny prístup, vrátane ich milujúcich rodičov, môže byť obvinený z trestného činu a môže mu hroziť väzenie", povedala právnička Justičného centra Lisa Bildyová. Ako vo svojom stanovisku poznamenala  Ms. Buffoneová: "Tí ostatní z nás - rodičia, ktorým leží na srdci ten najlepší záujem ich detí, ale aj tí, čo nie sú nevyhnutne proti medicínskemu zákroku premeny, ale pod veľmi starostlivým a kontrolovaným dohľadom, čelia teraz realite, že štát bude čoskoro kontrolovať nielen učenie detí ako sa identifikovať s pohlavím/rodom, ktoré je odlišné od ich prirodzeného biologického pohlavia, ale aj ich medicínsku premenu jednoducho len preto, lebo vystresovaný adolescent začne odrazu tvrdiť, že je iného pohlavia a požaduje ´zdravotnícku starostlivosť´, ktorá by potvrdila jeho pohlavie/rod, aby bolo v súlade s jeho telom a ideálnou predstavou o ňom samom."                                                                                                                                                                                                                                                                

DISKUSIA k článku