Vatikán-nebude-konzultovať-s-laikmi-z-Nemecka-BM-Cirkev-obr..jpg

Vatikán nebude konzultovať s Ústredným výborom nemeckých katolíkov

305
Kultúra smrti

Predstavitelia nemeckého episkopátu, ktorí sa chcú vydať na tzv. synodálnu cestu, boli pozvaní do Vatikánu na konzultácie ohľadom nedávneho pastoračného pokynu Obrátenie farského spoločenstva v službách evanjelizačnej misie Cirkvi, ktorý zaslala do Nemecka Kongregácia pre klérus a ktorý sa snažil obmedziť prílišnú snahu nemeckých laikov prebrať moc nad farnosťami.

Pozvanie pre nemeckých biskupov vzišlo od prefekta Kongregácie pre klérus kardinála Beniamina Stellu, avšak nezahŕňalo pozvanie pre laikov z Ústredného výboru nemeckých katolíkov, ktorý je spoluorganizátorom tzv. synodálnej cesty v Nemecku. Vyhlásenie o tom zverejnil v pondelok hovorca Nemeckej biskupskej konferencie Matthias Kopp.

Nemecká biskupská konferencia naopak považuje laikov z Ústredného výboru nemeckých katolíkov za partnerov a plánuje spoločnú konferenciu svojich zástupcov so zástupcami laikov, na ktorej sa bude riešiť pastoračný pokyn z Vatikánu ohľadom farských spoločenstiev, ako aj ďalší postup v tzv. synodálnej ceste.

Predseda biskupskej konferencie sa domnieva, že by bola vhodná diskusia aj s prezídiom Synodálnej cesty, združením, ktoré propaguje program tzv. synodálnej cesty a predseda chce o tom rokovať aj s predstaviteľmi kongregácie.

Cieľom nemeckej synodálnej cesty je ešte väčšia liberalizácia cirkvi v Nemecku: presadenie väčších právomocí pre laikov, väčšia tolerancia rozvodov, LGBT ideológie, spoločné prijímanie katolíkov a protestantov ako aj ďalšie témy, vrátane možného svätenia žien.

BM

DISKUSIA k článku