79184.jpg

65 vedcov: Prijímanie do úst a v kľaku je najbezpečnejšie počas pandémie

1,614
Kultúra života

65 poľských lekárskych vedcov napísalo list predsedovi Konferencie biskupov Poľska ohľadom vhodnosti svätého prijímania počas súčasnej krízy. Podľa ich názoru je najbezpečnejšou formou tradičná forma – do úst a na kolenách. Signatári listu dúfajú, že sa list rozšíri medzi čo najviac biskupov, kňazov a laikov.

Posolstvo listu je jasné – nebezpečnejšie je prijímať do ruky a postojačky. Profesorka Maria Elżbieta Sobaniec-Lotowska hovorí, že spolu so signatármi už nemôžu mlčať pri všeobecne panujúcom názore, že prijímať treba kvôli bezpečnosti do rúk. „Nevieme, na akom základe, a najmä na akom vedeckom výskume bola takáto práca postavená, a aké lekárske autority ju potvrdzujú. Veríme, že z lekárskeho hľadiska nemožno so svätým prijímaním na ruku zaobchádzať ako s bezpečnejšou formou… “, píšu signatári listu.

Ďalej apelujú na návrat k tradičnej forme kvôli zdraviu veriacich. Signatári prof. Sobaniec-Lotowska a prof. Sulkowski okrem iného skúmali aj Eucharistický zázrak na Sokółke.

Podľa otca prof. Pawła Bortkiewicza, TChr (video z jeho prednášky v Bratislave nájdete tu), „argumenty v liste vychádzajú z lekárskych poznatkov“ a pramenia zo starostlivosti, zbožnosti a úcty k Najsvätejšej sviatosti. Kňaz ďalej poznamenal, že v súvislosti s pandémiou sa od podávania rúk upúšťa, preto „by malo byť zrejmé, že distribúcia svätého prijímania v ruke predstavuje absolútnu väčšiu hrozbu ako samotné sväté prijímanie do úst.“ Navyše vzdialenosť – nevyhnutná v boji proti šíreniu COVIDU – je väčšia, keď veriaci kľačí. Taktiež poznamenal, že hlas lekárskeho sveta môže rozptýliť pochybnosti medzi kňazmi, ktorí nie sú rozhodnutí v danej veci.

MV

Zdroj: PCH24

DISKUSIA k článku