christians-pray-640x335.jpg

Pápež František vyzýva ´zanietených a horlivých kresťanov´, aby bránili život

251
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Pápež František na jednej z generálnych audiencií v októbri 2020 povedal, že svet naliehavo potrebuje "horlivých kresťanov", ktorí dokážu brániť život a dôvodne argumentovať v prospech mravnosti na verejných miestach. "Ako veľmi potrebujeme veriacich, zanietených a horlivých kresťanov, ktorí budú pred ľuďmi zodpovedne konať a s odvahou Eliáša dokážu povedať: "Toto sa nesmie robiť! To je vražda!", povedal pápež pútnikom, zhromaždeným na audiencii. Pápeža k jeho zamysleniu inšpirovala pasáž z Prvej knihy kráľov Starého zákona o tom, ako sa prorok Eliáš postavil proti vraždiacej dvojici - izraelskému kráľovi Achabovi a kráľovnej Jezabel:

"Eliáš bol mužom, ktorý viedol rozjímavý, a zároveň aktívny život, zaujímal sa o udalosti svojej doby a potom, čo kráľ s kráľovnou dali zabiť Nabota aby zabrali jeho vinicu, rozhodne sa proti nim postavil. Potrebujeme Eliášovho ducha. Ukazuje nám, že život tých, čo sa modlia, by sa nemal rozdvojovať: človek, stojaci pred Pánom, by mal aj vykročiť k bratom, ku ktorým ho On posiela. Veriaci by sa nemali uzatvárať pred druhými, ale modlitba by ich mala povzbudzovať ku skutkom. Zároveň majú aj záruku, že konajú správne a nie unáhlene, ani zbytočne. Písmo nám predstavuje Eliáša ako muža čistej viery; samotné jeho meno, ktoré znamená ´Jahve je Boh´, zahŕňa v sebe tajomstvo jeho poslania. Bol takým po celý zvyšok svojho života - mužom bezúhonným a poctivým, ktorý sa neuchyľoval ani k tým najmenším kompromisom. Jeho symbolom je oheň, znak prečisťujúcej moci Boha. Bol prvým, ktorý bol skúšaný a zostal verným. Je príkladom pre všetkých ľudí viery, ktorí poznajú pokušenie a utrpenie, no nevzdali sa svojho ideálu, pre ktorý sa narodili."

Na konci audiencie pápež pripomenul svojim hosťom, že 7. októbra slávia katolícki kresťania sviatok Panny Márie ružencovej. Tento sviatok, ktorý sa pôvodne nazýval Panny Márie víťaznej, ustanovil pápež Pius V v roku 1571 ako trvalú pripomienku rozhodujúceho víťazstva kresťanských vojsk nad Turkami v bitke pri Lepante. 7. októbra 1571 vybojovalo loďstvo koalície kresťanských národov rozhodujúcu bitku proti Turkom. Nečakané víťazstvo tzv. "Svätej ligy" radikálne zastavilo snahy Turkov o získanie nadvlády nad Stredomorím. Počas prípravy na túto rozhodujúcu bitku nariadil pápež Pius V aby v Ríme zostali kostoly otvorené vo dne v noci a naliehavo vyzýval veriacich, aby prostredníctvom modlitby posvätného ruženca vzývali Preblahoslavenú Pannu Máriu o príhovor. Panna Mária pomohla kresťanským vojskám zvíťaziť a na pamiatku tohto víťazstva ustanovil pápež v rímskom liturgickom kalendári nový sviatok - sviatok posvätného ruženca.

V roku 2018 vyzval pápež František počas októbra všetkých katolíkov ku každodennej modlitbe posvätného ruženca a k modlitbe k sv. Michalovi archanjelovi na ochranu Cirkvi proti útokom satana. Vatikán vtedy vydal toto komuniké: "Svätý otec sa rozhodol vyzvať veriacich celého sveta, aby sa počas celého Mariánskeho mesiaca októbra modlili každý deň posvätný ruženec a tak sa ako Boží ľud spoločne zjednotili v kajúcnosti a v prosbe k svätej Božej Matke a svätému Michalovi archanjelovi o ochranu Cirkvi pred diablom, ktorý ustavične hľadá ako nás odlúčiť od Boha a od seba navzájom." 

 

 

DISKUSIA k článku