GettyImages-1209961743.jpg

Marxisti si zamilovali encykliku ´Fratelli Tutti´

341
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Biskup Heinz-Josef Algermissen nedávno zverejnil list, v ktorom tvrdil, že počas stretnutia s pápežom 7. októbra 2020 vyjadril Sv. Otec "vážne znepokojenie" nad stavom nemeckej Cirkvi. Nuž, najvyšší čas!

V súvislosti so synodálnou cestou nemeckých biskupov bol pápež František vždy ostražitý. Vyzývali v nej totiž k diskusii o "právomoci a rozdelení síl", o "sexuálnej morálke", o "kňazskom spôsobe života", a o "ženách v cirkevných funkciách". V podstate sa jedná o modernizovanie galikanizmu (menší vplyv pápeža na vnútorné pomery Cirkvi vo Francúzskom kráľovstve, pozn. prekl.), legitimizáciu sodomie, zrušenie kňazského celibátu, svätenie žien - diakoniek; v tomto poradí. Pápež František opakovane nariadil Nemcom, aby s tým prestali. Oni to opakovane odmietli tvrdiac, že ich synoda je tou "záväznou". František na to zareagoval, že ich synoda nie je "platná ani po cirkevnej stránke", nieto ešte "záväzná". Keď napísal svojmu bývalému spojencovi, kdl. Reinhardovi Marxovi, a nariadil mu, aby spomínanú synodu vyhlásil za neplatnú, jeho eminencia, kardinál Marx, odpovedal:

"Dúfame, že názory na túto vec, sformované v našej krajine, pomôžu vedeniu a usmerňovaniu univerzálnej Cirkvi a jej biskupských konferencií na báze riešenia ´prípad od prípadu´. V každom prípade však nevidím dôvod, prečo by sa otázky, o ktorých učí Magistérium Cirkvi ako o nemenných, mali vyňať z každej diskusie, ako vo svojom liste upozorňujete ... Bezpočet veriacich v Nemecku totiž potrebuje diskutovať práve o týchto otázkach. Tu jasne vidno, že kdl. Marx so svojimi stúpencami nechce do bludárstva a na svoju synodálnu cestu priviesť iba nemeckú Cirkev, ale chce byť ´príkladom´ aj pre ostatné biskupské konferencie. Niektorí však argumentujú tým, že už len usporiadaním vlastnej synody - čo je otvorenou neposlušnosťou voči pápežovi - sa títo nemeckí biskupi nachádzajú v stave schizmy, čiže rozkolu

Tí, čo dlhodobo sledujú dianie v Cirkvi už dávno vedia, že kdl. Marx je krypto-luterán (tajný luterán), hoci za posledné roky označenie krypto už viac-menej strácalo na význame, bolo to už totiž zrejmé. V interview v roku 2015 trval na tom, že cieľom Martina Luthera nebolo "rozštiepiť Cirkev, ale svojimi výzvami k reformám sa usiloval poukázať na krivdy a neprávosti, ktoré zatemňovali odkaz evanjelia". Jeho eminencia vyhlásila, že po piatich dekádach dialógu s nemeckými luteránmi "môžu katolícki kresťania čítať Lutherove texty s uznaním a vďačne, a učiť sa z jeho myšlienok a názorov." Kardinál Marx je zároveň aj komunista; niet sa čo čudovať. V roku 2018 povedal, že Karl Marx ho "dosť zaujal". Od svojho menovca sa totiž "naučil", že "ľudské práva nie sú kompletné bez podieľania sa na matérii" a tvrdil dokonca aj to, že "bez neho (K. Marxa) by nebolo žiadnej katolíckej sociálnej náuky" (Sv. Augustín a sv. Tomáš Akvinský prežívajú pri tomto tvrdení asi riadny šok!). Svoju reč zavŕšil slovami, že "všetci sme ako trpaslíci, stojaci na pleciach obra Karla Marxa", na čo mu každý veriaci katolík môže povedať akurát len: "Hovorte za seba, Eminencia!" 

Kdl. Marx chce z Katolíckej cirkvi v Nemecku urobiť ďalšiu ľavicovú protestantskú sektu, ktorá bude náboženstvo používať ako predvoj svojej ľavičiarskej politiky. To nie je konšpiračná teória, pretože nikto pred nikým nič neskrýva - kdl. Marx sa spolu so svojimi ´súdruhmi´ totiž vôbec netají svojím programom a agendou a je absolútne šťastný, keď sa môže stavať na odpor cirkevným autoritám, ktoré mu stoja v ceste.  

                                                                           ❧

Niekto by tvrdil, že pápež František je vďaka zdôrazňovaniu ´synodality´, medzináboženského dialógu a svojho sklonu k pokrokovej politike aspoň čiastočne zodpovedný za túto katastrofu v Nemecku ... a mal by pravdu. Súčasne sa udiali dve udalosti: prezidentské voľby v USA, v ktorých sa rozhodovalo medzi Donaldom Trumpom a Joeom Bidenom a nemecká "synodálna cesta", ktorá privádza Deutsche Bischofskonferenz (Nemeckú bisk. konferenciu) ku kacírstvu, oddeľuje ju od Katolíckej cirkvi a potenciálne privádza desiatky miliónov Nemcov k apostáze - odpadnutiu od pravej viery.

3. októbra 2020 uverejnil pápež František jednu zo svojich najobsiahlejších encyklík Fratelli Tutti. Ani raz v nej však nespomína slovo heréza - odpadlíctvo, ani schizma - rozkol. Zato slovo ´xenofóbia´ (chorobný strach zo všetkého cudzieho - ľudí, prostredia, miest, ale najmä z cudzích ľudí; pozn. prekl.) sa v nej spomína 4x. Slovo ´múry´, v zmysle tých, čo bránia hranice svojich krajín, sa spomína 13x, a vždy iba hanlivo. Slovo ´populizmus´ spomína 12x, nikdy však v pozitívnom svetle. Odkazuje aj na ´lokálny narcisizmus´ a ´násilnícky nacionalizmus´ a používa mnohé iné slová, prevzaté z cudzieho jazyka, ktorým je však zjavne bližšie prostredie povedzme The New York Times, ako stránky pápežskej encykliky. Sv. Otec je zrejme zaujatý niečím iným, nie Cirkvou v Nemecku. 

Ustavičné výpady pápeža Františka do politiky - menovite jeho invektívy proti prezidentovi Trumpovi - vyvádzajú pravoverných katolíkov z konceptu. Nezastávame sa pochopiteľne ´lokálneho narcisizmu´, nech už to znamená čokoľvek; a keby sa čosi ako ´násilnícky nacionalizmus´ objavil v USA, určite by sme boli proti. V súčasnosti sa však jediného politického násilia v tejto krajine dopúšťa iba BLM, Antifa a iné ľavicové skupiny, podporované Joeom Bidenom a Demokratickou stranou. V encyklike Fratelli Tutti sa však na počudovanie takéto ´progresívne násilie´ nespomína, hoci niekoľkí americkí biskupi dokonca vyslovili podporu týmto vzbúrencom. Keď tak nad tým premýšľam, nespomína sa v nej ani zámerné ničenie a poškodzovanie katolíckych kostolov a sôch svätých po celej krajine, ktoré majú na svedomí spomínaní vandali. Mlčí aj o samozvaných katolíkoch v tejto krajine, podporujúcich Joea Bidena, ktorý podporuje potrat ešte aj pri pôrode a ktorý rúhavo tvrdí, že jeho postoj je zlučiteľný s katolíckou vierou. Sv. Otca zjavne nezaujíma, že pravá Bidenova ruka, Kamala Harrisová, sa snaží prekaziť pravoverným katolíkom možnosť zastávať verejné funkcie z dôvodov svojho vierovyznania. Zdá sa, že Sv. Otec až tak nehľadí na reálnu situáciu tu, v USA. Prečo by to malo byť inak? Ako pastier jednej miliardy katolíkov po celom svete nemôže tráviť čas sledovaním Fox News a čítaním The Wall Street Journal. Je starším italo-argentínčanom, ktorý nepoužíva počítač a všetko čo o tejto krajine vie je iba to, čím ho nakŕmia vatikánski byrokrati. Tým však svojou intervenciou do americkej politiky ľudí iba ešte viac mätie.

Tu, v Crisis Magazine, Sv. Otca uznávame, milujeme a rešpektujeme. Iba najfanatickejší mottramista by však mohol pokladať pápeža Františka za kvalifikovaného analytika súčasných udalostí v USA (mottramista je presvedčený, že jeden pápež môže protirečiť všetkým ostatným pápežom). Pokiaľ pápež František nehovorí ex cathedra o viere a morálke, je celkom možné, že nemá ani poňatie o čom hovorí. To nie je drzé, ani neúctivé; to je len konštatovanie faktu.

                                                                      ❧

V záujme spravodlivosti musíme povedať, že pápež sa očividne snaží vrátiť nemeckých biskupov naspäť do ´radu´. Ak to robí takto potichu, možno ide o nejakú jeho stratégiu. Neviem. S pápežom už hovorím po telefóne len veľmi zriedka a na konto mojej spravodajskej prítomnosti v Dome sv. Marty mi bolo povedané, že počas covidu mám robiť z domu. Ako deti môžme nášho Sv. Otca úpenlivo prosiť, aby urobil poriadok v Nemecku; môžme sa len modliť, aby urobil všetko čo je v jeho silách, aby nemeckí biskupi nepriviedli svoj ľud na pokraj skazy a aby im zabránil exportovať svoj modernizmus do ostatných krajín. Vo februári kdl. Marx oznámil, že už nechce byť znovu predsedom biskupskej konferencie Nemecka. Možno je to dobrá správa, možno práve naopak, veľmi zlá správa. Keď Steve Bannon, bývalý hlavný stratég Bieleho domu, odchádzal z Trumpovej administratívy, vyhlásil: "Zvonka budem stále jeho ´krídelníkom´." Kdl. Marx možno uvažuje podobne. Možno bude oveľa nebezpečnejší ako ´agent na voľnej nohe´, pretože nebude zaťažený rôznymi povinnosťami a nebude mať žiadnu zodpovednosť. Alebo sa chce trochu stiahnuť a spokojne sledovať hroznú hnaciu silu, ktorú sám uviedol do chodu a ktorá naberá rýchlosť.  

Crux informoval, že kdl. Marx vyslovil encyklike Fratelli Tutti uznanie, keď povedal, že pápež sa "dištancoval od zjavne pokúšajúcich ideologických reakcií na ekonomické a sociálne problémy, ktoré vznikli na základe nacionalizmu, populizmu a rasizmu. Zopakoval aj svoje varovanie, aby sa nestavali nové hranice a múry medzi ľuďmi a národmi". Toto vyšlo z úst nepolepšiteľného marxistu.

Svätý Otče, ako váš oddaný americký syn vás s úctou prosím: Čokoľvek, čo povie kardinál Marx - urobte opak!

 

DISKUSIA k článku