Cardinal-Gerhard-Mueller-640x335.jpg

Vatikánsky kardinál: Vo voľbách v USA je v stávke ´budúcnosť demokracie´

143
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Ešte v októbri 2020 poskytol bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery (CDF) kardinál Gerhard Müller exkluzívne interview pre Breitbart News, v ktorom sa vyjadril, že nadchádzajúce voľby prezidenta v USA budú mať na geopolitický vývoj sveta obrovský vplyv po celé nasledujúce desaťročia. Podčiarkol najmä problematiku potratov a ašpiráciu Číny na dominantné postavenie vo svete.

Kardinál Müller povedal: "Výsledok volieb v USA rozhodne, či USA zostanú vedúcou silou vo svete - čo sa týka slobody a demokracie - alebo si túto rolu pre globálnu spoločnosť osvojí komunistická diktatúra. Americkí katolíci, kresťania iných denominácií a všetci ľudia viery sa musia zodpovedať pred Bohom, koho si zvolia za veliteľa vlajkovej lode slobodného sveta. Svet pozerá na Ameriku, pretože osudové voľby určia budúcnosť demokracie a ľudských práv na ďalšie desaťročia. Rivalita medzi USA a komunistickou Čínou nie je športovým zápolením o prvé či druhé miesto superveľmoci sveta. Tu ide o nezlučiteľné alternatívy demokracie alebo diktatúry. Čína nemá viacero politických strán, nemá slobodný parlament a nemá demokraticky zvolenú, čiže legitímnu vládu. Žiadna vláda nemá právo svojvoľne väzniť, či dokonca týrať svojich občanov, vymývať im mozgy, držať ich v koncentračných táboroch, vraždiť ich, odoberať im orgány ako náhradné súčiastky a predávať ich na svetovom trhu", povedal kardinál a poukazoval pritom na dobre zdokumentované praktiky Čínskej komunistickej strany (CCP), na predstaviteľov sekty Falun Gong, ujgurských moslimov a iných. 

"Ľudské práva sú univerzálne a my všetci sme bratia a sestry, pretože máme spoločnú ľudskú prirodzenosť. V záujme ochrany dôstojnosti obyvateľov Číny musíme preto verejne odsúdiť zločiny CCP. Svet dnes pozerá na Ameriku a očakáva, že sa stane majákom pravdy, slobody a spravodlivosti, ako ním v dejinách aj bola. V čase Druhej svetovej vojny chránila Amerika ľudské práva pred bezbožnou ideológiou národného socializmu/fašizmu a v studenej vojne proti ateistickému komunizmu Sovietskeho zväzu zvíťazili len s pomocou a pod vedením USA. Slobodný svet vďačí Amerike za záchranu západnej civilizácie, ktorá má svoje základy v slobode a dôstojnosti každého človeka. Toto dedičstvo je však teraz ohrozené. Vodcovia komunistickej Číny totiž nechcú o slobodu a dôstojnosť obrať iba svojich ľudí, ale aj zvyšok sveta. Bohatstvo Číny, národná hrdosť jej mládeže a usilovnosť ľudí, patriacich do tejto starovekej vyspelej kultúry sa využívajú a zneužívajú na dosiahnutie cieľa, ktorým je svetová komunistická nadvláda - tentoraz pod vlajkou Číny. Diktátori si často myslia, že obyvatelia ich krajiny sú ich majetkom a že ich môžu používať podľa potreby, dokonca ich aj obetovať svojim záujmom ako pešiakov vo vojne. V Číne často opakujú motto nacistického Nemecka: "Štát je všetko, vy nie ste ničím." A pritom je to presne opačne - ľudia sú všetkým a štát existuje iba na to, aby slúžil spoločnému dobru. Slogan ´Amerika na prvom mieste´ je opodstatnením a samozrejmosťou pre každého Američana. Prezident a Kongres sa volia aby slúžili spoločnému dobru občanov a celého štátu. Každý Američan si musí uvedomiť, že jeho krajina je svetová mocnosť číslo jedna - vojensky, vedecky, aj ekonomicky a preto musí zastaviť imperialistické zovretie komunistickej veľmoci, ktorá túži po svetovej nadvláde a umožniť čínskemu ľudu a iným utlačovaným národom vstúpiť do spoločenstva slobodných ľudí.

Amerika musí v tomto čase zopakovať príbeh hrdinského odporu slobodného Grécka proti mocnej starovekej Perzii a obranu kresťanskej Európy proti tureckej brutalite. Ako kresťania musíme trvať na pravde o absolútnej hodnote každého jednotlivého človeka, v tomto prípade najmä ľudí v Číne a na náboženskej slobode, ktorá musí byť zaručená ako teoreticky, tak aj prakticky.

Na domácom poli ide v nadchádzajúcich voľbách najmä o život nenarodených detí, ako aj o život chorých a starých, za ktoré treba bojovať proti potratom a eutanázii. O niektorých veciach sa dá legitímne debatovať, napríklad o múre na hranici s Mexikom, ale nie o životoch nenarodených detí bez toho, aby sa z vás nestal spolupáchateľ vraždy. V demokracii môžu mať ľudia odlišné politické názory a preto býva vo voľbách viacero kandidátov. Jablká s pomarančmi sa však porovnávať nedajú. Ľudský život je natoľko dôležitý a podstatný, že sa nedá porovnať so žiadnym iným politickým problémom. Morálny zákon nám jednoznačne prikazuje povedať kategorické ´nie´ zabíjaniu detí v lone matky, postihnutých detí po narodení, chorých a starých ľudí.  

Som proti zavedeniu trestu smrti za závažné trestné činy, no trest smrti pre vraha sa nedá porovnávať s vraždou nevinného dieťaťa. Preto aj kandidáta, ktorý sa celkom jasne nepostaví proti potratu a eutanázii, nemôže zvoliť človek, ktorý verí v Boha a najmä katolík, pretože potrat je hnusným a ohavným zločinom proti ľudskému životu a proti Bohu, stvoriteľovi každého ľudského života. Každý, kto podriadi právo na život iným veciam, podrýva samotnú demokraciu. Úrad prezidenta USA je politickým úradom, nie náboženským. Nikto si nevyberá kandidáta iba preto, že patrí k tomu istému náboženstvu, podľa jeho sociálneho statusu, podľa profesie, rodu, či etnického pôvodu. U kandidáta musí byť jasné, či je plne stotožnený s dodržiavaním ľudských práv, počnúc právom na život.

V nadchádzajúcich voľbách sú rozhodujúce tri body: ´áno´ životu proti potratom; náboženská sloboda proti mienkotvornej gender ideológii a poslanie USA brániť demokraciu a ľudské práva proti diktatúram."

 

 

DISKUSIA k článku