sanctity-of-family-640x335.jpg

Texaský biskup: Tieto voľby sú o posvätnosti života

74
Milko Kostovič
Kultúra života

Biskup z amerického mesta Tyler, štát Texas, trvá na tom, že novembrové prezidentské voľby sú predovšetkým o morálnych pravdách, v prvom rade o posvätnosti života. 

"PRENESTE SA CEZ TO ... tieto voľby sú o posvätnosti života, skutočnom manželstve medzi mužom a ženou, podpore nukleárnej rodiny a sexuálnej morálke založenej na biblickej pravde," tweetoval v piatok biskup Joseph Strickland.

Všetky ďalšie otázky "závisia od tohto morálneho základu" a vyzval svojich followerov, aby "si vybrali stranu, ktorá háji tieto MORÁLNE PRAVDY"

Bez vyslovenia priamej podpory Donaldovi Trumpovi alebo Republikánskej strane by sa jeho príspevok dal považovať za výzvu na návrat ku konzervatívnym hodnotám, najmä k právu na život.

Minulé leto vyslal biskup Strickland podobný odkaz na Twitteri, keď nabádal Katolíkov, aby volili tých, ktorí podporujú základné práva a slobody, najmä právo na život.

"KATOLÍCI, PROSÍM HLASUJTE podľa najlepšieho svedomia a vyberte si kandidátov, ktorí rešpektujú život, morálku, manželstvo, rodinu a naše základné slobody," napísal. 

"Je veľmi dôležité, aby sme sa pri hlasovaní držali najmä večných právd. Preštudujte si témy a zvoľte si kandidátov, ktorí rešpektujú VIERU."

V auguste 2019 biskup Strickland ocenil jedného brata biskupa za to, že odmietol udeliť Sväté prijímanie katolíckym politikom, ktorí podporujú potratovú legislatívu.

V reakcii na článok s názvom "Katolícky biskup odmieta prijímanie pre pro-potratových politikov, pokiaľ nebudú činiť pokánie zo zla" Strickland poďakoval biskupovi Thomasovi Dalymu z mesta Spokane, štát Washington, za jeho odvahu pri presadzovaní morálnej pravdy. 

"Ďakujem biskupovi Dalymu za pevný postoj," napísal biskup Strickland v tweete. "Naša spoločnosť sa musí prebudiť do reality, v ktorej nenarodené a úplne nevinné deti nie sú v bezpečí pred vlastnými matkami, život nemá žiadnu hodnotu a tragické násilie, ktoré vidíme, je iba dôsledkom nášho nerešpektovania života."

Tento článok citoval biskupa Dalyho, ktorý odsúdil snahy rozšíriť prístup k potratom, pričom trval na tom, že "dovoliť vraždenie detí až do okamihu narodenia je zlo"

"Deti sú Božím darom, bez ohľadu na okolnosti ich počatia," povedal Daly. "Nielenže majú právo na život, no my ako spoločnosť máme morálnu povinnosť chrániť ich pred ujmou."

Biskup Strickland neskôr vysvetlil svoju obranu biskupa Dalyho a zdôraznil dôležitosť otázok života, o ktorých sa nevyjednáva. 

"Čo som sa naozaj snažil povedať, keď som zasiahol a hovoril o posvätnosti ľudského života od počatia po prirodzenú smrť - že podľa mňa ide o závažné otázky. Na to sa musíme zamerať," uviedol. 

Vlani v novembri vyhlásili americkí katolícki biskupi, že otázka potratov je "prvoradou" politickou témou súčasnosti. 

V pedagogickom dokumente, ktorý načrtáva politickú zodpovednosť Katolíkov, s názvom Formovanie svedomia k zodpovednému občianstvu, biskupi uviedli potrat ako "ukážkový príklad vnútorne zlého" skutku. Takéto veci "nesmieme nikdy robiť, ako jednotlivci ani ako spoločnosť, pretože sú vždy nezlučiteľné s láskou k Bohu a blížnym."

V našom národe "sa potrat a eutanázia stali najvážnejším ohrozením ľudskej dôstojnosti, pretože priamo útočia proti životu ako takému, ktorý je základným ľudským dobrom a podmienkou všetkých ostatných dobier," uviedli biskupi. 

"Legislatívny systém, ktorý porušuje základné právo na život z dôvodu možnosti voľby, je od základu chybný."

V januári tohto roku pápež František údajne podporil amerických biskupov a zdôraznil, že právo na život je skutočne "prvoradou" sociálnou a politickou témou našej doby, pretože "ak nie ste nažive, nemôžete robiť nič iné"

Pápež navyše označil právo na život za "najzákladnejšie právo" a zopakoval svoje presvedčenie, že je to "nielen náboženská otázka, ale v prvom rade ľudskoprávna"

 

 

DISKUSIA k článku