FRANCE-EDUCATION-SCHOOL.png

Kalifornia: Školy prijímajú radikálnu sexuálnu výchovu pre stredoškolákov

221
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Napriek tvrdému odporu zo strany rodičov si kalifornský školský obvod Santa Barbara osvojil osnovy radikálnej sexuálnej výchovy pre stredoškolákov. Tieto osnovy zahŕňajú "ukážky s kondómami", lekcie o tom, ako si vybrať pohlavie, vyhľadať poskytovateľov antikoncepcie a potratov. 

O spore v Santa Barbare informovala miestna spravodajská agentúra Noozhawk:

Obvod momentálne nespĺňa štátne predpisy a musí zaviesť nový program pre ôsmakov, aby vyhovel novým štátnym normám pre zdravotnú výchovu na verejných školách. Rodiny sa môžu z vyučovania odhlásiť, ale aj napriek tomu sú niektorí rodičia presvedčení, že tieto osnovy nemajú na štátnych školách čo robiť. 

Niektorí rodičia vzniesli pochybnosti o programe, ktorý zahŕňa prednášky o kondómoch, análnom sexe a masturbácii. Osnovy tiež poskytujú informácie o genderových rolách, vzťahoch a sexualite; o tom, kde získať reprodukčnú zdravotnú starostlivosť; nabádajú ku komunikácií s rodičmi a dôveryhodnými dospelými; študentom určujú domácu úlohu na viacdňový rozhovor s rodičom / dôveryhodným dospelým; a presadzujú rodovo inkluzívny jazyk. 

Školský obvod má za cieľ zladiť svoje osnovy s kalifornským zákonom o zdravej mládeži AB 329, ktorý bol schválený v roku 2016. Tento program má poskytovať "vzdelávanie v oblasti ľudského rozvoja a sexuality vrátane vzdelávania o tehotenstve, antikoncepcii a sexuálne prenosných infekciách" vrátane HIV. 

Redakcia Noozhawk informovala, že bývalá supermodelka Kathy Irelandová vystúpila voči týmto osnovám a uviedla, že Spoločnosť pre plánované rodičovstvo prišla na jej vyučovanie na strednej škole a "povedala študentom, že môžu ísť na potrat a ich rodičia sa o tom nikdy nedozvedia"

"Program Teen Talk znesväcuje kresťanskú, židovskú a moslimskú vieru," vyhlásila Irelandová. "Porušuje vedu. Sexualizuje naše deti a porušuje práva našich drahých detí a nezaoberá sa následkami."

Irelandová bola medzi 80 rečníkmi, ktorí hovorili o osnovách počas rokovania školského obvodu.

Osnovy zahŕňajú informácie od obhajcov "rodovej identity", vrátane tzv. Genderbread Prezi identity a SOGIE:

SOGIE, skratka kombinujúca sexuálnu orientáciu, rodovú identitu a rodové prejavy, sa stala jedným z hlavných referenčných termínov pre opis LGBT (alebo lesbickej, gay, bisexuálnej a transrodovej) komunity. V súčasnosti sa zavádza do mnohých právnych doktrín, dokumentov OSN a stáva sa populárnou na sociálnych sieťach. 

Jej užitočnosť spočíva v jej inkluzívnosti: Pojem "LGBT" je špecifický pre lesbické, homosexuálne, bisexuálne a transrodové osoby, ale SOGIE sa týka charakteristík spoločných pre všetky ľudské bytosti, pretože každý má nejakú sexuálnu orientáciu a rodovú identitu. Každý sa tiež určitým spôsobom rodovo prejavuje, nevzťahuje sa to výhradne na lesbické, homosexuálne, bisexuálne a transrodové osoby. 

Učebné osnovy sú produktom webovej stránky Health Connected, ktorá prejavuje svoju podporu Spoločnosti pre plánované rodičovstvo.

Rodičia sa môžu z hodín sexuálnej výchovy odhlásiť, ak sú si vedomí toho, čo presne je obsiahnuté v osnovách.

 

 

DISKUSIA k článku