70235.jpg

Goga: Európska únia má konzervatívne krajiny v zuboch

251
Kultúra smrti

Poslanec Ľudovít Goga (Sme rodina) sa vo svojom príspevku na sociálnej sieti venoval Poľsku a LGBTQ problematike. EÚ sa rozhodla neudeliť granty niekoľkým mestám v Poľsku, ktoré pred časom odmietli meniť sexuálnu výchovu na školách v intenciách LGBTQ a ktoré následne LGBTQ organizácie označili na akejsi mape ako zóny, kde panuje nehostinnosť voči sexuálnym menšinám.  Podľa Gogu má Európska únia konzervatívne krajiny „v zuboch“.

„Podľa Bruselu je Únia „cezhraničné spoločenstvo spojené hodnotami úcty, tolerancie, solidarity, nediskriminácie, slobody prejavu a právneho štátu“. Čo však zabudli povedať je, že to platí len pokiaľ sú tieto hodnoty totožné s mnohými vopred stanovenými presvedčeniami, o ktorých sama rozhodla. Inak máte problém,“ píše poslanec.

Aj keď sa Európa prezentuje ako „miesto, kde sa vymieňajú myšlienky slobodne, kde sa s ľuďmi zaobchádza s rešpektom a kde sa cítia zapojení bez ohľadu na svoje presvedčenie, pohlavie alebo rasové pozadie“, v praxi sa podľa Gogu odchýlka od liberálnej normy netoleruje.

„Niektorí Poliaci sa nezúčastňujú na diskusii o LGBT, uprednostňujú ju ignorovať alebo vyjadrovať nesúhlas, a to najmä kvôli hlboko zakoreneným a tradičným katolíckym presvedčeniam v krajine. Áno, aj v 21. storočí sú poľskí občania oprávnení zastávať tento názor. Ako vždy sa však Brusel uchýlil k finančnému trestu za to, že mali tú trúfalosť sa vyjadriť.“

Podľa Gogu je toto výstražný príklad liberálneho prenasledovania pod zámienkou „hate speech“. „V Spojených štátoch, ale aj v iných západných európskych krajinách (Švédsko) sa už pod touto zámienkou aj zatýka. Momentálne je táto hranica veľmi rozmazaná no ak to takto pôjde ďalej bude sa musieť táto hranica legislatívne definovať. Inak sa ocitneme späť v časoch španielskej inkvizície,“ dodáva na záver.

Tatiana Stará

DISKUSIA k článku