vaccine2.jpg

Katolícki biskupi odsudzujú vakcíny proti koronavírusu z buniek potratených detí

492
Milko Kostovič
Kultúra života

Katolícki biskupi naďalej naliehajú na vládnych lídrov a vedcov, aby vyvinuli vakcínu proti koronavírusu, ktorá nepoužíva bunky potratených detí.

Ich obavy si získavajú opätovnú pozornosť, pretože vakcína Oxfordskej univerzity, ktorá môže byť prvou dostupnou pre verejnosť, sa vyvíja s využitím buniek potrateného dievčatka.

V liste austrálskemu premiérovi Scottovi Morrisonovi arcibiskup Anthony Fisher zo Sydney uviedol, že vakcína bude pre mnohých kresťanov predstavovať "etické dilema", informuje o tom agentúra AFP. Podpis k listu pripojil aj anglikánsky arcibiskup Dr. Glenn Davies a grécky pravoslávny arcibiskup Makarios Griniezakis.

Náboženskí lídri uviedli, že mnohých kresťanov znepokojuje "akékoľvek využívanie smrti malého dievčatka, ktorého bunky boli odobraté a kultivované. Nechcú zľahčovať túto smrť a ani podporovať odvetvie fetálnych tkanív".

Vyjadrili sklamanie nad tým, že austrálska vláda uzavrela dohodu s výrobcami oxfordskej vakcíny. Zároveň vyzvali vládnych lídrov, aby neeticky vyrobená vakcína nebola povinná, informuje časopis Sight Magazine

Náboženskí lídri zdôraznili svoju podporu pre vakcíny, ktoré sa vyvíjali eticky a požiadali Morrisona, aby podporil túto možnosť pre kresťanov.

Redakcia Vatican News ďalej informuje:

"Ak vláda presadzuje eticky nekontroverznú vakcínu, nebude to problém (morálne obavy). Ak uistí ľudí, že na nikoho nebude vyvíjaný nátlak, aby používal takúto vakcínu, ani aby nebol znevýhodnený, ak tak neurobí, nebude to problém," uviedol Fisher. "Kľúčom preto je hľadanie riešení, ktoré chránia fyzické zdravie spoločenstva a zároveň rešpektujú jeho morálneho zdravie a ponúkajú ľudom možnosti voľby."

Arcibiskup Fisher napísal, že ak nebude k dispozícii alternatíva, nemyslí si, že by bolo neetické používať vakcínu AstraZeneca.

"To neznamená spolupracovať pri akýchkoľvek potratoch, ku ktorým došlo v minulosti alebo v budúcnosti. Ale som tým veľmi znepokojený."

Katolícki biskupi v Spojených štátoch a Spojenom kráľovstve vyjadrili podobné obavy. 

Napriek silným protestom predstaviteľov pro-life hnutia a katolíckych lídrov a napriek dostupným etickým alternatívam, niekoľko výskumných tímov využíva pri svojej práci bunky potratených detí. Medzi tieto tímy patrí Janssen Research & Development USA, dcérska spoločnosť Johnson & Johnson, a Oxfordská univerzita / AstraZeneca, ktorá by mohla ako prvá sprístupniť vakcínu proti koronavírusu v Spojených štátoch.

Zdá sa, že tím Oxford / AstraZeneca je na prvom mieste v pretekoch s vakcínami. V nemocniciach vo Veľkej Británii sa uskutočňujú rozsiahle klinické testovania. Dokument publikovaný v lekárskom časopise Lancet odhalil, že vakcína sa javí ako bezpečná a vyvoláva silnú imunitnú odpoveď po prvej fáze pokusov na ľuďoch.

Tím na Oxfordskej univerzite vyvíja vakcínu pomocou bunkovej línie HEK 293. Táto bunková línia bola pôvodne vytvorená z tkaniva odobratého z obličiek nenarodeného dievčatka potrateného okolo roku 1972.

Dr. Anthony McCarthy, britský pro-life lekár, hovoril o morálnych obavách.

"Pre tých z nás, ktorí vnímajú pôvodný potrat ako neoprávnené odobratie života nenarodeného dieťaťa, takéto použitie produktov potratu, dokonca aj bunkovej línie pochádzajúcej z pôvodného tkaniva, riskuje vyslanie škodlivej sociálnej správy týkajúcej sa hodnoty raného ľudského života," uviedol 

McCarthy dodal: "Dokonca aj tí, ktorí nie sú proti potratom, môžu mať vážne a podstatné morálne obavy o praktikách, ktoré na prvý pohľad zachádzajú oportunisticky s ostatkami potrateného nenarodeného dieťaťa. Spoločnosť musí rešpektovať svedomie svojich členov, ktorí chránia nedotknuteľnosť ľudského života od počatia a ktorí nechcú byť zapojení do ničoho, čo by považovali za spoluúčasť na nespravodlivom odobraní takéhoto života."

Uznávaní výskumníci Dr. James L. Sherley a David A. Prentice nedávno posudzovali vývoj vakcín pre koronavírus a zverejnili zoznam tých, ktoré sa vyrábajú eticky a neeticky. Našli najmenej 10 spoločností, ktoré vo svojich vakcínach nepoužívajú bunkové línie potratených detí.

Pro-life lídri zároveň priblížili, aké etické alternatívy k bunkovým líniám od potratených detí sú k dispozícii, vrátane pluripotentných kmeňových buniek a tkaniva z placenty, pupočníkovej šnúry a plodovej vody. V roku 2018 vytvorila Trumpova administratíva grant vo výške 20 miliónov dolárov na investovanie do týchto alternatív etického výskumu.

Začiatkom tejto jari zaslala Americká konferencia katolíckych biskupov list, v ktorom naliehala na Správu potravín a liečiv (FDA), aby zabezpečila etickú výrobu vakcín.

" ... myslíme si, že je v tomto momente veľmi dôležité, aby sme nechali zaznieť nielen hlas Cirkvi, ale aj ďalších znepokojených občanov, že chceme - my všetci chceme vakcínu, uvedomujeme si, že je to dôležité pre naše verejné zdravie, ale chceme aj vakcínu, ktorá nemá etické problémy pri spôsobe jej vývoja," uviedol začiatkom jari arcibiskup Joseph Naumann, predseda výboru amerických biskupov pre pro-life aktivity. 

 

 

DISKUSIA k článku