E. Michael Jones - Obrazoborectvo v St. Louis

20.07.2020
0 0

(0:00:00)  Občania za komunitné médiá
(0:00:17)  Som Peter Helland z Občanov za komunitné médiá,
(0:00:21)  a našim hosťom je opäť Dr. E. Michael Jones.
(0:00:26)  Dôvod, prečo ho tu máme opäť ako hosťa, je,
(0:00:28)  že prekvapivo všetky jeho knihy, ktoré predáva na Amazone,
(0:00:33)  a videá, ktoré zverejňuje na Youtube, boli z ničoho nič zakázané,
(0:00:42)  a keďže táto šou má názov Občania za komunitné médiá,
(0:00:48)  a domnievam sa, že slovo občan nebolo do vzniku Ameriky,
(0:00:52)  tak často používané, pretože občan má mať, ideálne,
(0:00:59)  práva podľa prvého dodatku ústavy,
(0:01:03)  ktoré boli predtým možno tak trochu neznáme,
(0:01:06)  a teraz sa na tieto práva, ktoré tvoria základ občianskej identity, útočí,
(0:01:14)  a útočí sa na nich podľa mňa preto, že ľuďom je umožnené na nich útočiť.
(0:01:22)  Domnievam sa, že ich už nič naďalej nechráni,
(0:01:25)  lenže témou tejto šou je Obrazoborectvo v St. Louis,
(0:01:31)  takže mohli by sme začať hádam útokom na prvý dodatok
(0:01:37)  a slobodu prejavu, a akú úlohu zohrávajú tieto útoky v tom, čo sa práve deje v St. Louis,
(0:01:43)  kam ste aj vy boli pozvaní?
(0:01:44)  Momentálne sme uprostred revolúcie, o tom niet pochýb,
(0:01:48)  a cieľom revolúcie je zvrhnúť panovníka, ktorým je Donald Trump.
(0:01:55)  Máme tu koalíciu oligarchov a ľudí nenávidiacich Donalda Trumpa, ktorí za nich bojujú,
(0:02:02)  ktorí sa rozhodli, že urobia všetko, čo je v ich silách, aby ho odstránili z úradu prezidenta,
(0:02:06)  a teda nebol druhýkrát zvolený.
(0:02:09)  Keď robíte revolúciu, musíte sa zmocniť komunikačných kanálov,
(0:02:15)  čo sa u nás deje už niekoľko rokov,
(0:02:21)  minulý rok prebiehal obrovský boj o internet.
(0:02:24)  Treba povedať, že je to dosť podobné štátnemu prevratu v tom,
(0:02:31)  že ak armáda chce izolovať prezidenta, tak obsadí rozhlasovú stanicu,
(0:02:38)  a ten potom nemá k nej prístup, aby obyvateľom oznámil, že je stále prezidentom,
(0:02:43)  a týchto ľudí ignorovali, a takýmto spôsobom sa ho zbavia, zbavia ho moci.
(0:02:48)  Máme tu pokus v mnohých ohľadoch potlačiť vzburu medzi ľuďmi,
(0:02:53)  ku ktorej dopomohli nové sociálne siete.
(0:02:57)  Takže hneď ako bude ľuďom umožnené začať hovoriť medzi sebou o problémoch,
(0:03:03)  ktoré ich trápia, než aby im nejaký hlásateľ hovoril o tom,
(0:03:07)  čo ich trápiť nemusí, začnú odvádzať lepšiu prácu, než médiá hlavného prúdu,
(0:03:13)  pokiaľ ide o získavanie informácií, čo je znepokojujúce.
(0:03:17)  Preto znepokojujúce, lebo začali hovoriť o veciach,
(0:03:19)  o ktorých nikdy predtým nehovorili.
(0:03:21)  Nuž, my to tu na verejne prístupnom kanáli skoro tak máme,
(0:03:25)  a áno, všimol som si, že sa samozrejme nájdu ľudia,
(0:03:30)  ktorí nám niektoré veci, ktoré sa dejú na tomto lokálnom,
(0:03:34)  verejne prístupnom kanáli, závidia, pretože môžeme hovoriť o témach,
(0:03:38)  o ktorých oni nemôžu.
(0:03:40)  Nuž ich prácou je podobným diskusiám zabrániť.
(0:03:42)  V istom zmysle sme sa vrátili späť na začiatok,
(0:03:45)  pretože obaja sme začali dlhé roky dozadu,
(0:03:48)  ani neviem, koľko rokov už odvtedy prešlo, desať, možno viac?
(0:03:51)  Nuž hovorili sme o Libido Dominandi, čo pravdepodobne bolo v roku 2006,
(0:03:55)  a potom sme sa rozprávali o knihe o revolučnom duchu.
(0:03:58)  Takže môžeme povedať, že je tomu už 15-násť rokov,
(0:04:01)  odkedy sme si uvedomili, že tu prebieha zápas, do ktorého sme aj my zapletení,
(0:04:06)  a komunitne prístupná televízia bola jednou z mála omrviniek,
(0:04:10)  ktoré padli zo stola, a my sme ich mohli použiť k šíreniu nášho posolstva.
(0:04:14)  Za ten čas ľudia začali používať Youtube,
(0:04:18)  tak sme ho aj my začali využívať, a domnievam sa, že naozaj efektívne,
(0:04:22)  pretože skutočnosť, že ma zablokovali, je znamením toho,
(0:04:26)  že ma niekto počúval, a nepáčilo sa mu, čo hovorím.
(0:04:29)  Vrátim sa však k St. Louis.
(0:04:33)  V St. Louis stojí socha, ktorá sa niektorým ľuďom nepáči.
(0:04:38)  V Spojených štátoch sme uprostred záchvatu obrazoborectva,
(0:04:44)  keď ľudia rúcajú sochy.
(0:04:48)  Čo to však znamená?
(0:04:50)  Myslím si, že najjednoduchší spôsob, akým o tom hovoriť,
(0:04:54)  je hovoriť o South Bend v Indiane, kde žiadne nepokoje nenastali,
(0:04:58)  do značnej miery sme boli toho ušetrení, ale pôsobia tu rovnaké sily.
(0:05:02)  Aby som uviedol príklad v South Bende,
(0:05:05)  tak kedysi tam pred budovou súdu stál pamätník s desiatimi Božími prikázaniami.
(0:05:11)  Čo to však znamená?
(0:05:12)  Znamená to toľko, že Boží zákon, logos praktickej súdnosti,
(0:05:18)  tvoril základ spoločenského poriadku v South Bende v Indiane,
(0:05:22)  a vieš o čom tieto prikázania hovorili.
(0:05:26)  Tri z nich boli venované službe Bohu, a zvyšok z nich hovoril o tom,
(0:05:31)  ako sa máš správať k svojim blížnym.
(0:05:33)  Teda si musíš ctiť rodičov, nesmieš zabiť niekoho,
(0:05:35)  nesmieš cudzoložiť, nesmieš kradnúť, nesmieš klamať,
(0:05:38)  dokonca nesmieš ani túžiť po žiadnej z týchto vecí, a všetci ich význam poznali.
(0:05:43)  Tak tento pamätník bol odtiaľ odstránený,
(0:05:46)  pretože určitej skupine ľudí sa nepáčilo, že tam boli pevne stanovené zákony,
(0:05:54)  ktorými sa máme riadiť, keď chceme byť úspešnou spoločnosťou.
(0:05:59)  Toto sa im nepáčilo.
(0:06:01)  Takže zvyčajný postup je taký, že tú vec nezakážeme,
(0:06:04)  ale ju kamsi presunieme, a presunuli ho na parkovisko,
(0:06:08)  kde bol chvíľu, a potom sa vyparil.
(0:06:10)  Tým všetkým chcem povedať, že v spoločnosti neexistuje niečo také, ako vákuum.
(0:06:16)  V súvislosti s morálnym zákonom žiadne vákuum neexistuje.
(0:06:21)  Z našich škôl odstránili modlitbu, čítanie Biblie,
(0:06:24)  a v prípade Kentucky, zakázali aj desať Božích prikázaní,
(0:06:28)  pretože ak by sa na nich niekto pozrel, a zamyslel sa nad nimi,
(0:06:33)  mohlo by to u neho vyvolať psychologické problémy,
(0:06:36)  mám na mysli ľudí, ktorí tomu neveria.
(0:06:38)  Áno, zakaždým si nájdu nejakú zámienku,
(0:06:40)  vždy sa objaví niekto, kto sa na niečo sťažuje,
(0:06:42)  a akosi má slovo toho človeka vždy väčšiu váhu, než väčšina tamojších ľudí,
(0:06:46)  takže vždy ide o rovnakú zámienku.
(0:06:48)  Ja hovorím, že piedestály nikdy nezostanú prázdne.
(0:06:54)  Je to Jonesov základný zákon sochárskej výzdoby,
(0:07:00)  a uvediem príklad z Prahy, kde na piedestáli stála obrovská socha Stalina,
(0:07:07)  ktorú po páde komunizmu strhli, ale to miesto nezostalo dlho prázdne,
(0:07:17)  a ako prvého na jeho miesto dali Michaela Jacksona.
(0:07:21)  Rodáka z Gary v Indiane. Rodák z Gary v Indiane.
(0:07:23)  Bol som sa na ňu v Prahe pozrieť, a povedali mi,
(0:07:26)  že keď mal v Prahe koncert, tak tam na ten piedestál postavil svoju sochu.
(0:07:30)  Myslel som si, že je to teda symbolické,
(0:07:32)  a má symbolizovať hegemóniu Ameriky a Hollywoodu, a gay disko hudbu,
(0:07:40)  hoci gay disko hudba prišla trochu neskôr.
(0:07:43)  Takže to by bol jeden príklad.
(0:07:45)  Nuž a k rovnakej veci došlo v South Bend v Indiane.
(0:07:48)  Verejný priestor neostane dlho prázdny,
(0:07:50)  a desatoro nahradili sochami Martina Luthera Kinga a otca Hesburgha z Notre Dame,
(0:07:58)  ako sa držia za ruky a spievajú We shall overcome.
(0:08:02)  Sochy boli vyrobené podľa fotografie z Chicaga v roku 1966,
(0:08:05)  kam Martin Luther King prišiel urobiť zo seba hlupáka,
(0:08:09)  keď predstieral, že v Chicagu existuje akýsi typ rasovej segregácie,
(0:08:13)  hoci to nebola pravda.
(0:08:16)  Čierni pastori mu ukázali celostránkový článok v novinách,
(0:08:19)  ktorý písal o tom, že nevie, o čom hovorí, žiadna segregácia tu nie je,
(0:08:25)  sú to etnické štvrte, nech sa vráti na juh do Alabamy, kde pochopí, čo sa deje.
(0:08:30)  Takže sa dopustil obrovskej chyby.
(0:08:33)  Došlo tu k tomu, že hnutie za občianske práva nahradilo desatoro,
(0:08:40)  o tom tu hovoríme.
(0:08:42)  Čo si však predstavujeme pod hnutím za občianske práva?
(0:08:44)  Nuž je to oficiálne náboženstvo Spojených štátov amerických.
(0:08:48)  Vyučuje sa na všetkých štátnych školách,
(0:08:51)  ty si dostal padáka za to, že si sa pokúsil do školy priniesť Bibliu,
(0:08:55)  ale učiť sa o hnutí za občianske práva je povinné.
(0:09:00)  Musíš sa učiť, kto bol Martin Luther King, kto bola Rosa Parksová,
(0:09:03)  a čo urobili, kým sa angažovali v tom, čo by sme nazvali revolučnou aktivitou.
(0:09:08)  V podstate sa podieľali na zvrhnutí vlády južných štátov,
(0:09:14)  pretože sa im nepáčili segregačné predpisy,
(0:09:16)  lenže nepodarilo sa to im samým, pretože nikto niečo také nerobí sám.
(0:09:21)  Patrili k tzv. Aliancii čiernych a Židov, ktorá existuje už takých 60-50 rokov,
(0:09:29)  keď v podstate newyorkskí Židia ako bratia Spingarnovci,
(0:09:34)  zakladali organizácie ako je NAACP,
(0:09:39)  ktoré mali z negrov urobiť revolucionárov.
(0:09:44)  Zmyslom tejto organizácie bolo vyvolať vzburu otrokov na juhu,
(0:09:48)  čím by sa Židia pomstili juhu za lynčovanie Lea Franka.
(0:09:56)  Bolo to v tom istom roku ako bola založená Anti-Defamation League (Liga proti hanobeniu),
(0:10:02)  z ktorej sa dnes stal popredný šíriteľ, vynálezca alebo tvorca
(0:10:12)  nenávistnej reči.
(0:10:13)  Ale nie je to tak trochu neprimerané, že pre prípad Lea Franka
(0:10:18)  sa cítia byť natoľko urazení, že rozvrátia celý juh?
(0:10:23)  Hovoríme tu o skupine ľudí, ktorá je svojou náturou neprimeraná,
(0:10:29)  a keď hovorím náturou, nemyslím tým DNA,
(0:10:34)  hovorím o mentalite židovského národa, ktorú poznáme ako Talmud,
(0:10:41)  ktorý vznikol potom, ako Židia odmietli Ježiša Krista.
(0:10:47)  Takže Židia odmietli Ježiša Krista, ktorý bol vteleným Logom.
(0:10:52)  Keď odmietate vtelený Logos, odmietate štruktúru vesmíru,
(0:10:58)  a keď odmietate štruktúru vesmíru, stáva sa z vás revolucionár,
(0:11:02)  a oni nimi sú už 2000 rokov, odkedy odmietli Ježiša Krista,
(0:11:08)  až do dnešného dňa, a je to kategória nátury, ja som si to nevymyslel,
(0:11:17)  pred 11-mi rokmi som o tom napísal knihu,
(0:11:20)  a v tom čase som nachádzal jeden príklad za druhým,
(0:11:23)  keď to bol presne ten prípad, a túto situáciu nie ste schopný pochopiť,
(0:11:28)  pokým nemáte pojem o niečom takom ako je židovský revolučný duch,
(0:11:32)  a ja hovorím, že to presne platí o St. Louis.
(0:11:36)  Nepochopíte situáciu, pokým nebudete chápať židovského revolučného ducha,
(0:11:41)  pretože vždy natrafíte na nejaký typ zastierania,
(0:11:44)  keď sa tomu budete venovať.
(0:11:46)  Nikdy vám to nebude biť priamo do očí, musíte po tom pátrať.
(0:11:50)  A preto v Spojených štátoch sa to vždy vydáva za rasový konflikt,
(0:11:55)  ale keď sa začnete hlbšie zaoberať rasovými konfliktmi,
(0:11:58)  vrátane tých najnovších, nájdete za nimi židovského revolučného ducha.
(0:12:03)  Takže bezprostrednou príčinou všetkého toho pobúrenia
(0:12:07)  bola najnovšie smrť Georga Floyda.
(0:12:11)  Takže máme tu Georga Floyda a policajta, ktorý mu kľačí na krku.
(0:12:16)  On je biely a Floyd čierny, a váš mozog si to okamžite dá do spojitosti s určitým významom,
(0:12:26)  prebehne to automaticky vďaka výučbe,
(0:12:30)  o ktorej som tu hovoril, ohľadom hnutia za občianske práva.
(0:12:32)  Opäť tu máme bieleho rasistu a černocha ako obeť.
(0:12:35)  Keby ste to však ukázali Palestínčanovi,
(0:12:37)  pripomenulo by mu to izraelských Židov kľačiacich na Palestínčanoch.
(0:12:42)  A potom ak by ste to podrobnejšie skúmali, zistili by ste,
(0:12:44)  že Anti-Defamation League v Chicagu organizovala semináre pre policajtov,
(0:12:48)  kde ich Izraelci nielen naučili túto techniku používať,
(0:12:52)  ale aj osvojiť si prístup, ktorý je s touto technikou úzko spätý,
(0:12:55)  ktorý v podstate hovorí, že tvoj spoluobčan je Palestínčan,
(0:13:00)  a ty si Izraelčan.
(0:13:01)  Stretli sme sa s tým aj v South Bende, neboli sme jediní, ktorí mali tú česť,
(0:13:06)  keď sa nám pokúšali poizraelčiť policajný zbor.
(0:13:09)  Napochodoval sem náš vynikajúci gay starosta,
(0:13:13)  a vyhodil čierneho šéfa polície, čím si navždy znepriatelil čiernych voličov,
(0:13:19)  čo znamenalo koniec jeho kariéry, o čom v tom čase ešte netušil,
(0:13:24)  a obrátil sa na nejakú židovskú firmu, ktorá mu tam okamžite poslala černocha,
(0:13:30)  ktorého úlohou bolo odviesť pozornosť nás všetkých od skutočnosti,
(0:13:34)  že budeme mať policajný zbor vyzbrojený Izraelom.
(0:13:38)  Tento nový človek, ktorý tam nastúpil, bol totálne neschopný.
(0:13:40)  Jediné, čo urobil, bolo, že nakúpil drahý hardvér,
(0:13:42)  a okamžite, ako odtiaľ odišiel, zbabelo ušiel,
(0:13:45)  začal pracovať pre spoločnosť vyrábajúcu hardvér, ktorý nakúpil,
(0:13:50)  čiže ide o konflikt záujmov ako vyšitý, a takto sme sa o tom dozvedeli,
(0:13:55)  a bojovali sme proti tomu v náš prospech, nazvali sme to pravým menom.
(0:13:58)  Ale po tejto stránke Black Lives Matter len zaujalo rovnaký postoj,
(0:14:02)  aký sme mali vtedy my.
(0:14:04)  Inými slovami, je proti militarizácii mesta.
(0:14:07)  Počkaj, ale ešte sme neskončili s popisom Floydovho naratívu, Floyda ako idolu,
(0:14:16)  pretože, dobre, to by bola ADL, ktoré navádza policajné zbory v celej krajine na to,
(0:14:22)  aby sa zúčastnili jej výcviku a správali sa k svojim spoluobčanom
(0:14:28)  ako ku Palestínčanom.
(0:14:30)  To by bola jedna strana rovnice, a tú druhú tvoria čierni,
(0:14:33)  čo je Black Lives Matter, ktoré financuje George Soros.
(0:14:38)  V čase protestov vo Fergusone, čo je predmestie St. Louis,
(0:14:42)  George Soros dal Black Lives Matter 33-miliónov dolárov.
(0:14:46)  Takže Židia financujú obe strany rasového konfliktu.
(0:14:50)  To sa tu deje, a predovšetkým si to nemá nikto všimnúť,
(0:14:56)  pretože ak si to všimnete, a poviete o tom niekomu,
(0:14:59)  tak ste spáchali myšlienkový zločin,
(0:15:01)  pretože povedzme si, čo je nenávistná reč?
(0:15:04)  Je to každá reč, ktorá sa Židom nepáči.
(0:15:07)  V tvojej knihe Logos Rising, slovo logos nejako súvisí s rečou,
(0:15:13)  a známa pasáž, na ktorú sme sa veľakrát odvolávali,
(0:15:18)  že Židia, židovský národ v 1. liste Solúnčanom,
(0:15:26)  sa Bohu nepáčia, všetkým ľuďom odporujú
(0:15:28)  a nám bránia kázať pohanom, aby boli spasení.
(0:15:33)  Ale hneď nad tým svätý Pavol chváli Boha:
(0:15:37)  „Keď ste od nás prijali Božie slovo, ktoré sme hlásali,
(0:15:42)  neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale - aké naozaj je - ako Božie slovo;
(0:15:46)  Boží Logos.
(0:15:47)  Tak to je, Božie Slovo je Logos.
(0:15:51)  Takže máme tu Pavla, ktorý prináša Logos potom, ako on sám proti nemu bojoval,
(0:15:56)  a obrátil sa, a vie, aké ťažké to je.
(0:16:00)  Takže čo vieme?
(0:16:02)  Vieme, že dokonca aj ten najbojovnejší, obmedzený, bigotný typ Žida
(0:16:10)  sa dokáže obrátiť, pretože takým Pavol bol - prenasledovateľ kresťanov.
(0:16:16)  Môžu sa obrátiť, nie sú odsúdení, nikto zvonku na nich neuvalil kliatbu,
(0:16:21)  že musia Logu odporovať, ide o ich slobodné rozhodnutie.
(0:16:27)  Môžu dobrovoľne oľutovať a zmeniť sa.
(0:16:29)  Poznám Židov, ktorí sa vďaka mojej knihe Židovský revolučný duch obrátili.
(0:16:34)  Dostal som dlhý list od Žida z Izraela, ktorý mi ďakoval.
(0:16:38)  Paul Eisen z Anglicka sa vďaka nej obrátil, mal som s ním dlhý rozhovor.
(0:16:46)  Vlastne nechcem si privlastniť zásluhy Ducha Svätého.
(0:16:50)  Nikto nepríde k Logu bez pomoci Ducha Svätého,
(0:16:53)  ale aspoň som v tom zohral určitú úlohu tým, že som o ňom hovoril.
(0:16:56)  A zasa sa vraciame k tomu, o čom si hovoril ty.
(0:17:01)  Sám najlepšie vieš o čom hovorím.
(0:17:03)  Hlásam Logos odkedy som na Youtube, a ty to vieš.
(0:17:07)  A my obaja vieme, že nepriateľmi Loga sú Židia,
(0:17:13)  a sú nimi už od čias svätého Pavla.
(0:17:16)  Prečo je to niečo nové? Prečo to ľudí natoľko šokuje?
(0:17:20)  Prečo sa to odrazu označuje za nenávistnú reč?
(0:17:23)  Lenže Pavol v Novom zákone hovorí, že v čase, keď to písal, to tak bolo.
(0:17:28)  Otázka je, či je to stále tak, a ty hovoríš, že áno.
(0:17:33)  Áno, vráťme sa k St. Louis.
(0:17:35)  Čo urobil sv. Ľudovít také zlé, že musíme strhnúť jeho sochu?
(0:17:41)  Nuž nevlastnil žiadnych otrokov, nebol ani generálom v konfederačnej armáde,
(0:17:48)  ani nezneužíval Indiánov, dokonca ani nevedel,
(0:17:53)  že nejaká Amerika existuje, takže aký problém s ním majú?
(0:17:57)  Mohol by si nám poskytnúť o ňom bližšie informácie,
(0:17:59)  pretože ani ja som nevedel, kto to je, dokým som si to nenašiel na internete.
(0:18:02)  Áno, bol francúzskym kráľom, zdá sa mi, že približne od roku 1220 do 1270,
(0:18:07)  čo bolo obdobie, keď Paríž bol svetovou špičkou Logosu,
(0:18:14)  pretože v tom čase tam pôsobil na univerzite sv. Tomáš Akvinský,
(0:18:22)  ktorý vyriešil niektoré z najťažších otázok v dejinách filozofie,
(0:18:27)  ale v tom čase tiež medzi Židmi panoval rozruch,
(0:18:32)  pretože prichádzali do užšieho kontaktu s kresťanstvom v čase,
(0:18:37)  keď kresťanstvo bolo veľmi silné. Veľmi mocná sila.
(0:18:41)  Takže rovnako ako dnes, keď som spomenul Židov, ktorí sa v súčasnosti obracajú,
(0:18:46)  ako aj v dobe sv. Pavla, vždy sa našiel nejaký Žid,
(0:18:49)  ktorý sa jedného rána zobudil a uvedomil si, že stojí na nesprávnej strane,
(0:18:54)  čo bol aj prípad rabína Nicholasa Donina, ktorý konvertoval na kresťanstvo,
(0:18:59)  prevažne zásluhou dominikánov, a predstavený dominikánskej rehole,
(0:19:05)  sv. Rajmund z Peňafortu, ho predstavil pápežovi Gregorovi IX.
(0:19:13)  Nicholas Donin prišiel za pápežom a opýtal sa ho:
(0:19:15)  „Vieš, čo sa píše v Talmude?“
(0:19:17)  A pápež sa ho opýtal: „Čo je to Talmud?“
(0:19:20)  Ani len netušil, čo to je.
(0:19:23)  Na to mu Nicholas Donin povedal, že je plný bohorúhačstiev,
(0:19:28)  a začal mu ich vymenovávať, z čoho bol pápež šokovaný.
(0:19:33)  Otočil sa k Rajmundovi z Peňafortu, a povedal mu, že ak je to pravda,
(0:19:37)  tak v prvom rade chce, aby Židom skonfiškoval knihy,
(0:19:41)  aby sa mohli preskúmať, a ak vyjde najavo, že je to pravda,
(0:19:45)  tak chce, aby ich spálil.
(0:19:46)  A to je príčina súčasnej revolty v St. Louis.
(0:19:53)  Ale to povedal pápež alebo kráľ?
(0:19:55)  Pápež poveril touto úlohou dominikánov,
(0:20:00)  dominikáni knihy preskúmali a povedali, že Donin má pravdu,
(0:20:03)  sú plné bohorúhačstiev, oznámili to pápežovi,
(0:20:06)  a pápež povedal, tak dobre, spáľte ich.
(0:20:08)  Bol to kráľ, kto ich musel spáliť, pretože on bol strážcom verejného poriadku.
(0:20:12)  A tak sa Talmud pálil.
(0:20:14)  A teraz si položme otázku, či šlo o zlú vec.
(0:20:19)  Nuž, Židia si mysleli, že áno.
(0:20:21)  Dočítal som sa, že kráľ Ľudovít mal prísne zákony proti bohorúhačstvu, úžere,
(0:20:28)  a jeho matka, on sa stal kráľom, keď mal 12 rokov, jeho otec zomrel,
(0:20:33)  a jeho matka vládla do doby, kým dospel.
(0:20:36)  Raz povedal, že matka mu počas výchovy povedala:
(0:20:40)  „Radšej by som ťa videla ležať mŕtveho pri mojich nohách,
(0:20:43)  než aby si spáchal jediný ťažký hriech.“
(0:20:46)  Takže kresťanstvo sa bralo veľmi vážne.
(0:20:48)  Je teda bohorúhanie zlé? Nuž áno.
(0:20:51)  Ide o porušenie zákona v USA? Nuž, teraz už nie,
(0:20:56)  pretože Židia zmenili všetky tieto zákony pod zámienkou slobody prejavu,
(0:21:01)  v podstate využili agentúry ako je ACLU na prepísanie zákonov tak,
(0:21:12)  aby vyhovovali viac Židom, než kresťanom.
(0:21:15)  Problém s tým je ten, že nevieme, aký princíp sa tu uplatňuje.
(0:21:23)  Vezmime si napríklad Alana Dershowitza, typického Žida,
(0:21:29)  klasického zastáncu židovských hodnôt.
(0:21:34)  V roku 1972, nájdite si to na Youtube,
(0:21:37)  do vyhľadávania napíšte Alan Dershowitz, William F. Buckley,
(0:21:41)  a nájde vám video, v ktorom Dershowitz hovorí Buckleymu,
(0:21:45)  že pornografiu by mal chrániť prvý dodatok ústavy,
(0:21:49)  čo dovtedy nikomu ani len nenapadlo.
(0:21:51)  Tu nejde o prejav, ale o zneužívanie ľudských slabostí za účelom zisku,
(0:21:56)  a Židia sa na výrobe pornografie výrazne podieľajú,
(0:21:59)  tak on bude obhajovať pornofilm Deep Throat (1972),
(0:22:02)  ktorý bol predvojom, baranidlom, ktoré v tom čase malo rozbiť spoločenskú morálku,
(0:22:06)  a Alan Dershowitz ho obhajuje, takže princípom je,
(0:22:10)  že všetko je sloboda prejavu, a slobodu prejavu plne podporujú,
(0:22:15)  nech to stojí, čo to stojí. Výborne.
(0:22:17)  Prenesme sa teraz rýchlo o vyše 50 rokov do budúcnosti,
(0:22:20)  kde nájdeme Alana Dershowitza stáť v Oválnej pracovni Bieleho domu,
(0:22:24)  a povzbudzovať Donalda Trumpa, ktorý podpisuje vykonávacie nariadenie
(0:22:29)  zakazujúce slobodu prejavu, najmä kritiku Izraela v areáloch univerzít.
(0:22:35)  Moment, aký princíp tu teda platí?
(0:22:38)  Zo strany Židov ide o číre pokrytectvo.
(0:22:42)  Neexistuje tu žiaden princíp.
(0:22:47)  Jediný princíp, ktorý tu v podstate platí, je ten,
(0:22:49)  že ak Židia nemajú moc, tak použijú pornografiu,
(0:22:52)  o ktorej tvrdia, že ide o slobodu prejavu, aby pomocou nej narušili spoločenský poriadok,
(0:22:55)  a dostali sa k moci, a ihneď ako sa chopia moci, tak ich nesmieš kritizovať,
(0:22:59)  nesmieš nič proti nim povedať, pretože oni riadia spoločenský diškurz.
(0:23:04)  Na rovinu našim židovským priateľom povedzme,
(0:23:09)  že ak pálenie Talmudu je zlé, prečo je potom v poriadku
(0:23:14)  zakázať moje knihy na Amazone?
(0:23:19)  Nie je to pokrytecké?
(0:23:21)  A pointa je taká, že sa na vaše pokrytecto ani nemôžem sťažovať,
(0:23:28)  pretože v prvom rade kvôli tomu ma Amazon zakázal.
(0:23:33)  Napísal som elektronickú knihu, ktorá bola na Amazon Kindle,
(0:23:39)  s názvom Jewish privilege (Židovská výsada).
(0:23:43)  Bol to jeden z okamihov, keď som vypustil niečo, čo ľudia nazývajú meme,
(0:23:49)  medzi vrstvu intelektuálov, a dnes ho nájdete už naozaj všade.
(0:23:52)  Tretím najrozšírenejším trendom na Twitteri je Jewish privilege.
(0:23:58)  Všetci hovoria o Jewish privilege, pretože ľudia okamžite pochopili, že je to dôležité.
(0:24:03)  Okamžite sa stala bestsellerom na Amazon Kindle,
(0:24:09)  tento názov si vymysleli oni sami, nie ja, oni to povedali, nie ja.
(0:24:12)  V tom momente si to všimli aj Židia, a zakázali ju.
(0:24:17)  Takže ju stiahli z predaja?
(0:24:19)  Stiahli ju z predaja.
(0:24:20)  Dobre, bolo to nepríjemné, ale potom som si uvedomil,
(0:24:24)  že musím stiahnúť všetky knihy, ktoré majú v názve slovo Žid.
(0:24:29)  Amazon Kindle mi zakázal používať slovo Žid.
(0:24:33)  To ti povedali oni, alebo...?
(0:24:34)  Nie, ale bolo mi to jasné, keď zakázali Jewish privilege,
(0:24:38)  a povedali mi, že všetko podobné, takže sme stiahli všetky knihy,
(0:24:41)  v ktorých bolo slovo Žid.
(0:24:43)  Dobre, keďže Amazon už podniká takmer so všetkým,
(0:24:47)  začal aj točiť filmy, a natočil film s názvom Hunters (Lovci),
(0:24:52)  ktorý je o lovcoch nacistov.
(0:24:56)  Nevedel som o tom, že ho natočil Amazon.
(0:25:00)  Producentom filmu je Amazon Prime, takže je na Amazon Prime,
(0:25:02)  a je to tá najodpornejšia ukážka nenávistnej reči,
(0:25:05)  akú si vôbec dokážeš predstaviť.
(0:25:07)  Židia v ňom môžu pošpiniť každého, kto sa im nepáči,
(0:25:11)  a robia to jednoducho tak, že človeka označia za nacistu.
(0:25:13)  A nielen to, ak si o vás myslia, že ste nacista, tak majú právo vás zabiť.
(0:25:18)  Takže nejde len o prejav nenávistnej reči, ale aj o podnecovanie násilia.
(0:25:22)  A oprávňuje ich k tomu to, že je tam Al Pacino hrajúci starého Žida,
(0:25:28)  ktorý hovorí, že to nie je vražda ale micva.
(0:25:31)  Je to čosi nehorázne, ide o nehorázne porušenie práva na slobodu prejavu.
(0:25:39)  Nikto nemá právo kričať horí v preplnenom divadle,
(0:25:42)  nikto nemá právo povedať, že máš právo zabiť niekoho, kto sa ti nepáči.
(0:25:46)  Presne toto hovoria, ja som protestoval, za čo ma Amazon Kindle zakázali,
(0:25:52)  a potom neubehne ani týždeň, a Amazon ma úplne zakáže.
(0:25:55)  Napísal som knihy, a viem, že pre Židov je ťažké si to predstaviť,
(0:26:00)  kde o Židoch nepíšem, ktoré tiež zakázali, všetky moje knihy zakázali,
(0:26:07)  a nielen to, ale boli tam aj recenzie, ktoré ľudia písali o knihách
(0:26:10)  ako je Jewish revolutionary spirit, v ktorých hovorili,
(0:26:13)  že si knihu prečítali, bola výborná.
(0:26:16)  Päť hviezdičkové recenzie, tak tie tiež zmazali.
(0:26:18)  Tak moment, Amazon, tie neboli tvoje, patrili človeku, ktorý ich napísal,
(0:26:22)  a ty si ich vymazal.
(0:26:23)  Došlo k tomu jedine preto, lebo Židia kompletne ovládajú spoločenský diškurz,
(0:26:30)  a dokážu ti to tým, že ti v podstate stiahnu z predaja všetky knihy.
(0:26:34)  To však nikoho neprekvapí, pretože keď Božie Slovo, Logos,
(0:26:40)  vystúpilo na verejnosť, v čase Krista, v čase Pavla, stretlo sa so zúrivou opozíciou.
(0:26:44)  Vždy, keď sú Židia pri moci, budú potláčať Logos.
(0:26:48)  Je to také jednoduché, skúmajte, naštudujte si to.
(0:26:51)  Prečo som asi napísal knihu Jewish revolutionary spirit?
(0:26:53)  Všetko som v nej zdokumentoval, a za 11 rokov sa nenašiel jediný Žid,
(0:26:56)  ktorý by mohol s niečím nesúhlasiť, čo som v nej napísal.
(0:27:00)  Nemala chyby, všetko som podložil dôkazmi,
(0:27:03)  nevedeli, čo na to povedať, tak ju radšej kompletne zakázali.
(0:27:06)  Ľudia sa nad tým veľmi nezamýšľajú, pretože vraj žijeme v posledných časoch,
(0:27:11)  Ježiš sa vráti každú chvíľu, čo síce môže byť pravda, ale tiež výhovorka.
(0:27:18)  Už sa stalo niekedy v dejinách, aby Židia získali takú moc?
(0:27:22)  Ale isteže áno.
(0:27:23)  Kedy to bolo?
(0:27:24)  Spomeniem bolševizmus v roku 1917, keď Židia prevzali moc v Rusku.
(0:27:32)  Za jeden mesiac, revolúcia sa odohrala v roku 1917,
(0:27:37)  sa im podarilo vytvoriť mimoriadny výbor na boj s kontrarevolúciou a terorizmom,
(0:27:45)  ktorého iniciály boli ČK.
(0:27:48)  ČK bola židovskou organizáciou.
(0:27:50)  Povedal to Richard Pipe, ktorý je Žid, povedal to Salo Baron, ktorý je Žid,
(0:27:56)  a tvrdia to všetci židovskí historici, že šlo o židovskú organizáciu,
(0:28:00)  ktorá existovala preto, aby rozsievala teror,
(0:28:03)  a Rusi by jednoducho iných Rusov nemučili.
(0:28:08)  Svet v tom čase na to reagoval tak, obzvlášť keď si vezmeš Hitlera
(0:28:13)  a operáciu Barbarossa, ktorého armáda pozostávala zo všetkých možných národov,
(0:28:19)  ktoré spolupracovali, a domnievam sa, že mnohí v presvedčení,
(0:28:22)  že tú vec musia zahnať preč, čo bola ich reakcia na zverstvá bolševizmu,
(0:28:28)  ktoré sú natoľko odsudzované, že to nie je ani vtipné, ale je fyzická reakcia...
(0:28:37)  Tou pointou je, že čím viac budeš robiť čosi také,
(0:28:43)  tým viac násilia budeš vytvárať.
(0:28:45)  Mimochodom rabín z Poway, kde došlo k streľbe v synagóge,
(0:28:50)  bol uznaný vinným zo zločinu krádeže peňazí z charity,
(0:28:58)  ktorá bola zriadená pre obete útoku.
(0:29:00)  Myslíš Pittsburgh?
(0:29:01)  Nie, toto bolo v Kalifornii.
(0:29:02)  Takže tento rabín pravdepodobne neskončí v base, pretože je rabín,
(0:29:06)  a má židovské výsady, ale bol uznaný vinným zo spáchania zločinu podvodu,
(0:29:13)  ale strelec z Pittsburghu napísal manifest,
(0:29:20)  v ktorom sa sťažoval na určité veci.
(0:29:22)  Vtedy som povedal, že ich ľudia hádžu vinu za to na mňa.
(0:29:27)  Michael Brown ma obvinil, že ja nesiem za to zodpovednosť,
(0:29:30)  čo je niečo nehorázne, aby človek niečo také urobil,
(0:29:33)  ale oni sú presne ten typ ľudí, taký typ človeka je Michael Brown,
(0:29:37)  ktorý sa mi mimochodom teraz ospravedlnil,
(0:29:39)  povedal, že nesúhlasí s mojim zákazom na Amazone,
(0:29:43)  ale Michael, uvedom si, že si to umožnil práve ty,
(0:29:46)  keď si ma označil za antisemitu, a povedal si,
(0:29:48)  že nesiem zodpovednosť za streľbu v Poway, čo je nehorázne ohováranie,
(0:29:52)  lenže oni si niečo také môžu dovoliť pre svoje židovské výsady,
(0:29:55)  lenže chlapík, ktorý strieľal v Pittsburghu, napísal manifest,
(0:29:59)  v ktorom tvrdil, že v podstate uplatňujú...\N- Dvojaký meter
(0:30:04)  Dvojaký meter, povoľujete prisťahovalectvo, ničíte našu krajinu,
(0:30:08)  a potláčate slobodu prejavu, a kvôli tomu nemôžem nič povedať,
(0:30:11)  a keďže nemôžem nič povedať, vezmem zbraň a začnem strieľať.
(0:30:14)  Vieš čo? Faktom je, že zamedzenie slobody prejavu vytvára násilie.
(0:30:17)  To je príčinou násilia, a nie ja, ja sa len snažím hovoriť o Logu a propagovať ho,
(0:30:24)  vy Logos potláčate, čím vytvárate násilie, také jednoduché to je.
(0:30:27)  A presne to sa v súčasnosti deje v St. Louis,
(0:30:31)  ktoré je na pokraji vypuknutia násilností, a to z veľkej časti kvôli človeku,
(0:30:38)  ktorý to všetko riadi, a sám seba nazýva moslimom, Umarovi Leeovi.
(0:30:44)  Teraz sa vrátim k tomu, čo som povedal o desatore,
(0:30:50)  ak si dobre pamätáš, tak desatoro má špecifické pravidlá o tom,
(0:30:53)  čo smieš urobiť, a čo nesmieš.
(0:30:57)  Jedným z nich je klamstvo, a ďalším krádež,
(0:31:02)  a tento človek pácha oboje v kampani za strhnutie sochy, ktorú vedie.
(0:31:11)  Predovšetkým stále klamal o ľuďoch, ktorí tam boli a oponovali mu.
(0:31:20)  Stále ich nazýval bielimi rasistami, bielimi nacionalistami.
(0:31:27)  Boli to tí istí ľudia, ktorí boli aj v Charlottesville.
(0:31:31)  Je to klamstvo, chcem povedať, že môžete povedať niečo,
(0:31:34)  čo je nesprávne, a nebude to klamstvo, ale klamstvo je to vtedy,
(0:31:37)  keď zámerne nehovoríte pravdu, čo je presne to, čo tento človek urobil.
(0:31:42)  Vedel o tom, že to sú katolíci, ktorí sa tam prišli modliť ruženec.
(0:31:48)  Vedel, že to nie sú žiadni násilníci, žiadni bieli rasisti,
(0:31:51)  napriek tomu ich až do nedele stále tak nazýval,
(0:31:57)  a odmietal im odpovedať na všetky tweety, ktoré mu poslali,
(0:32:00)  že sú katolíci a majú právo sa tam modliť ruženec,
(0:32:03)  tak stále popieral ich identitu, čo nás privádza k druhej časti, ku krádeži.
(0:32:08)  Týmto ľuďom ukradol ich identitu, následkom čoho došlo k násiliu.
(0:32:14)  Dobre vedel, že ak niekoho nazve belochom,
(0:32:18)  tak automaticky ten človek musí byť rasista,
(0:32:21)  a keď je rasista, tak podľa židovského princípu máte právo ho napadnúť.
(0:32:26)  Nie je to nevýhoda slobody prejavu, pretože som počul,
(0:32:29)  že ak vás v Británii niekto očierni, môžete ho na súde napadnúť za ohováranie?
(0:32:35)  Je to súčasť systému, ktorý tu bol navrhnutý tak,
(0:32:38)  aby z neho mali prospech bohatí a mocní.
(0:32:40)  Čo sa teda stalo?
(0:32:42)  Neustále týchto katolíkov nazýval belochmi, rasistami, bielimi rasistami,
(0:32:49)  čím podnietil čiernych, aby tam dobehli, a existuje z toho video,
(0:32:54)  ak si pozriete článok na mojej webovej stránke,
(0:32:57)  nájdete v ňom odkaz na to video,
(0:32:59)  v ktorom černoch mláti 60-ročného bieleho starčeka.
(0:33:04)  Je síce biely, ale je to katolík.
(0:33:07)  Na Twitteri som uverejnil príspevok o tom, prečo by sa rasisti modlili ruženec?
(0:33:12)  Žeby preto, lebo sú katolíci? Samozrejme, že je to preto, lebo sú katolíci.
(0:33:16)  Bolo to jeho klamstvo, ktoré vyvolalo toto násilie. Je to očividné.
(0:33:22)  A úmyslom jeho klamstva bolo vyvolať násilie.
(0:33:25)  Šlo o zámerné podnecovanie násilia, a nikto o tom nehovorí.
(0:33:29)  V Biblii sa píše: „Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus!?
(0:33:35)  Hneď ako skončíte v tábore Ježišových popieračov ako Krista,
(0:33:39)  ocitnete sa v tábore luhárov, a potom je už jednoduché...
(0:33:43)  A klamstvo viedlo ku krádeži identity, v podstate popreli,
(0:33:48)  že títo ľudia sú katolíci, pretože ste nútení to vykresliť,
(0:33:56)  ako konflikt medzi čiernymi a bielymi. To sa musí stať.
(0:34:00)  Nie je to však konflikt medzi čiernymi a bielymi.
(0:34:04)  Napriek všetkým peniazom Georga Sorosa,
(0:34:07)  nejde o konflikt medzi čiernymi a bielymi, oni sa ho snažia vytvoriť.
(0:34:11)  Keď hovoríme o St. Louis, tak hovoríme o konflikte medzi katolíkmi a Židmi.
(0:34:17)  Z Umarovej výpovede vieme, že s tým nápadom prišli Židia.
(0:34:24)  Vedia černosi vôbec o tom, čo je Talmud?
(0:34:29)  Zaujíma ich to nejako, či bol pálený alebo nie?
(0:34:32)  - Vo všeobecnosti...\N- Nie, nebudú to vedieť.
(0:34:36)  Vyšlo najavo, že centrom revolučnej aktivity
(0:34:39)  bola synagóga rabína Susana Talveho,
(0:34:45)  ktorý z nej kedysi spravil útočisko pre účastníkov protestov vo Fergusone,
(0:34:52)  a potom sa ukázalo, že muž, zo slávneho videa, ktorý so zbraňou bránil svoj dom,
(0:35:00)  je jeho sused, s ktorým je vo vzájomnom nepriateľstve,
(0:35:05)  a rabín Susan ho neznáša, a tieto pocity sú vzájomné.
(0:35:09)  Bol to teda rabín Susan, ktorý podporil Umara Leeho,
(0:35:15)  ktorý by hádam inakšie stále pracoval ako taxikár,
(0:35:17)  keby ho židovské autority v St. Louis nepodporili.
(0:35:22)  Hneď ako sa do veci zapojil rabín Susan,
(0:35:24)  židovské noviny napísali o Umarovi priaznivý článok,
(0:35:29)  a on sa stal lídrom seriózneho hnutia.
(0:35:34)  Lenže on nie je žiadny líder seriózneho hnutia,
(0:35:36)  ale len nastrčená figúrka bojujúca za židovské záujmy,
(0:35:39)  a najlepšie nastrčené figúrky sú také, ktoré nevyzerajú ako Židia,
(0:35:42)  a ako všetci vieme, tak moslimovia ani černosi nie sú Židia.
(0:35:47)  To im vyhovuje. Človek má lepšie predpoklady stať sa
(0:35:50)  nastrčenou figúrkou bojujúcou za židovské záujmy, keď je moslim.
(0:35:53)  Môže sa však prezradiť tým, že ako moslim sa bude zaujímať
(0:35:56)  výlučne o židovské záležitosti, pretože moslimská populácia
(0:36:00)  nie je naklonená myšlienke revolúcie, takže nebude za ňu hovoriť,
(0:36:07)  ale bude hovorcom Židov.
(0:36:09)  Židovská komunita je rozdelená, očividne vždy bola v nejakej záležitosti rozdelená.
(0:36:18)  Niektorí Židia v St. Louis sa za to všetko hanbia,
(0:36:20)  lenže ide tu o to, či sa aj ozvú.
(0:36:23)  Nájde sa skupina Židov, ktorí povedia nie, sme lojálni občania St. Louis,
(0:36:29)  nám sa tu páči, a myslíme si, že socha má zostať na svojom mieste.
(0:36:32)  Doteraz sa tak však nestalo.
(0:36:36)  Ale rozhodne sa im nepáči tento kráľ, ktorý bol svätorečený,
(0:36:43)  ak sa nemýlim, tak je to jediný kráľ, akého Katolícka cirkev niekedy vyhlásila za svätého.
(0:36:46)  Áno.
(0:36:46)  Dobre, takže máme tu kráľa, ktorý bol svätorečený,
(0:36:50)  pretože to bol veľmi zbožný panovník, ktorého ľud veľmi uznával,
(0:36:55)  a im sa táto predstava nepáči.
(0:37:01)  Nie, na základe výpovede Umara Leeho,
(0:37:06)  mu tento nápad vnukla skupina Židov.
(0:37:09)  Na Washingtonskej univerzite boli židovskí študenti,
(0:37:13)  ktorí začali s pôvodnými protestmi pred sochou.
(0:37:17)  A tak mu to celé napadlo.
(0:37:19)  V živote by táto myšlienka nevzišla z jeho hlavy.
(0:37:21)  Ten nápad má z tých protestov.
(0:37:27)  Otázka teda znie, čo tu robíme?
(0:37:29)  Nuž, mažeme dejiny St. Louis.
(0:37:36)  Keď zboríte ten pomník, ničíte tým dejiny, ničíte tým spomienku na dejiny St. Louis.
(0:37:44)  Lenže oni nechcú len to, je to revolúcia.
(0:37:47)  Ale takto revolúcia začína.
(0:37:49)  Revolúcie nezačínajú zbraňami, začínajú myšlienkami,
(0:37:52)  a tým, že tú sochu zboria, vyhlásia: „My máme hegemóniu nad vašimi dejinami.
(0:37:58)  Vy žiadne dejiny nemáte, my sme tí, ktorí rozhodnú o tom,
(0:38:01)  aké budú vaše dejiny, a toto z nich mažeme.“
(0:38:06)  Ak zmažete dejiny národa, zmažete tým jeho identitu.
(0:38:10)  - Toto práve prebieha na školách.\N- Zaiste.
(0:38:12)  Nuž, víťazi píšu dejiny.
(0:38:15)  Takže sa nám snažia vymazať identitu, a opäť sme pri krádeži identity.
(0:38:21)  Tento človek sa zaoberá krádežou identity.
(0:38:24)  Chce ukradnúť identitu populácii katolíkov v St. Louis, čo je očividné,
(0:38:30)  a chce ukradnúť identitu všetkých ľudí v St. Louis,
(0:38:33)  pretože im kradne ich minulosť.
(0:38:36)  A ďalším bodom na jeho zozname želaní, ktoré chce stihnúť pred smrťou,
(0:38:39)  je Lindberghov bulvár, chcú im zakázať uctiť si Charlesa Lindbergha.
(0:38:45)  Vlastnil Charles Lindbergh otrokov?
(0:38:48)  Bol to rasista? Neznášal černochov? Nie.
(0:38:53)  Opäť je to čiste židovská záležitosť.
(0:38:56)  Ale podobne, ako to robia s občianskymi právami,
(0:38:59)  do ktorých chcú zakomponovať práva gayov,
(0:39:01)  tak chcú holokaust priradiť k utrpeniu otrokov.
(0:39:07)  Keď si prečítaš správy v židovských novinách,
(0:39:15)  je to ako keď noc vystrieda deň.
(0:39:18)  Ihneď potom, ako Ľudovít IX. pálil Talmud,
(0:39:23)  za rohom už na teba číhal Hitler.
(0:39:27)  Momentík, rozdiel je 800 rokov, odvtedy pretieklo už veľa vody,
(0:39:31)  ale je to typické pre tieto tendenčné židovské dejiny,
(0:39:34)  ktoré chcú nám všetkým nanútiť, pretože majú židovské výsady,
(0:39:39)  a tak si môžu zboriť naše sochy, a ty proti tomu nemáš ako protestovať,
(0:39:44)  pretože nemáš žiadne práva, keď ide o židovské výsady.
(0:39:47)  Nemáš žiadne právo sa brániť, keď ťa označia za antisemitu,
(0:39:51)  a to je celé, týmto sa príbeh končí.
(0:39:52)  Nikto by nemal mať takú moc nad spoločenským diškurzom.
(0:39:55)  Bavili sme sa o tom, či niekedy v dejinách mali Židia takú moc, akú majú v Amerike,
(0:40:02)  a ty si spomenul bolševikov, lenže ja považujem za výborný argument tvrdenie,
(0:40:05)  že 2. svetová vojna, ktorú Nemecko začalo,
(0:40:07)  bola z väčšej časti reakciou na hrozbu bolševizmu.
(0:40:12)  Samozrejme, že to tak bolo, a písal som o tom v knihe Jewish revolutionary spirit.
(0:40:16)  Je jednoznačné, že Hitler by sa nedostal k moci,
(0:40:19)  keby v roku 1919, potom ako Nemecko prehralo vojnu, a bolo najviac oslabené,
(0:40:24)  sa neudiali revolúcie, na ktorých čele stáli Židia.
(0:40:29)  Eugen Levine prevzal moc v Bavorskej sovietskej republike,
(0:40:38)  v meste (Mníchov) nastolil teror, čo viedlo k tomu,
(0:40:45)  že tam došli milície z vidieka, a v podstate rozpútali urputné boje v uliciach,
(0:40:54)  a židovských bolševikov odtiaľ vyhnali.
(0:40:58)  Počas 20-tych rokov 19. storočia to všetci mali živo v pamäti,
(0:41:03)  pretože bolševici teraz ovládali Rusko,
(0:41:05)  a Rusko sa stalo zdrojom rozvratnej činnosti na celom svete.
(0:41:09)  Všetci vedeli, že bolševizmus je výtvorom Židov.
(0:41:12)  Bol a stále je.
(0:41:15)  Znamená to, že každý bolševik bol Žid? Nie. To my tu netvrdíme.
(0:41:19)  Stalin nebol Žid. Stalin Židov nenávidel.
(0:41:22)  Stalin bol ten, kto z Ruska vyhnal Trockého,
(0:41:25)  ktorý bol ukážkovým príkladom židobolševika, a dal ho zavraždiť.
(0:41:30)  Vždy vo vašom hnutí bude aj niekto iný, ale to ešte neznamená,
(0:41:34)  že to hnutie nie je židovské.
(0:41:36)  Je to židovské hnutie, pretože ho ovládajú Židia,
(0:41:38)  a ešte dôležitejšie je to, že v ňom dominujú židovské myšlienky.
(0:41:41)  Ale mohli by sme však dozvedieť, že reakcia Nemecka
(0:41:43)  podľa všetkého nebola kresťanská.
(0:41:48)  Samozrejme, že nebola kresťanská, bola pohanská.
(0:41:51)  Keď sa Hitler ujal moci, ako prvé si uvedomil,
(0:41:57)  že Nemecko je kvôli reformácii rozdelené na dva tábory.
(0:42:02)  Takže najprv sa pokúsil ľuďom reformáciu objasniť,
(0:42:07)  čím by katolíkov a protestantov zjednotil, lenže to nezabralo,
(0:42:10)  a tak si povedal: „Musím kresťanstvo nejako obísť,
(0:42:14)  už viem, vrátim sa k pohanskému Nemecku,
(0:42:18)  a budem rozprávať o operách Richarda Wagnera, a to budete poznať.“
(0:42:22)  Nuž, a to sa stalo. Musel vytvoriť pohanské hnutie,
(0:42:26)  pretože sa mu kresťanov nepodarilo zjednotiť,
(0:42:29)  čo mu spôsobí problémy, a aj mu ich spôsobilo.
(0:42:36)  Nemôžete sa len tak kresťanstva zbaviť bez toho,
(0:42:42)  aby to nevyvolalo násilnú odozvu.
(0:42:44)  Takže sa pokúšal zjednotiť Nemecko, aby porazil bolševizmus,
(0:42:48)  ktorý ľudia považovali za obrovskú hrozbu, a snažil sa o to na základe náboženstva.
(0:42:54)  Čo nedokázal, a tak sa musel uchýliť k inej metóde, aby sa mu to podarilo.
(0:42:59)  Takže tak sa veci majú v St. Louis.
(0:43:05)  Ďalšou námietkou je, že Ľudovít IX. viedol križiacke výpravy,
(0:43:11)  a Umar napísal na Twitter príspevok,
(0:43:14)  že Ľudovít IX. nemal v Jeruzaleme čo hľadať.
(0:43:18)  Nuž, trochu sa nad tým zamyslime.
(0:43:20)  Nie je teraz v Jeruzaleme skupina ľudí z Európy, ktorá tam nemá čo hľadať?
(0:43:28)  No áno, a faktom je, že ich voláme Izraelčania.
(0:43:32)  Ukázali sa tam v roku 1948, a podieľali sa na teroristických útokoch,
(0:43:39)  a etnických čistkách, vyhnali odtiaľ pôvodných obyvateľov Palestíny,
(0:43:42)  a zaviedli si tam svoj vlastný diktátorsky režim, ktorý tam je dodnes.
(0:43:50)  Je to režim, ktorý sa v podstate cíti byť oprávnený
(0:43:52)  strieľať Palestínčanov do chrbta, keď budú protestovať.
(0:43:57)  Jedna neprávosť za druhou. To treba na rovinu povedať.
(0:44:01)  To nehovoríš len ty, ale aj Miko Peled.
(0:44:04)  Dokonca to tvrdí aj Izraelčan ako Miko Peled.
(0:44:08)  Robí to zo mňa antisemitu, keď hovorím to isté, čo on?
(0:44:15)  Nie, nerobí, je to len spôsob, ako ma umlčať.
(0:44:20)  Dobre, takže ak Európania považujú okupáciu Palestíny za nesprávnu,
(0:44:26)  tak prečo obhajujú Izrael? To nie je nesprávne?
(0:44:31)  Ide o jediné dva príklady, ktoré môžete na Ľudovíta IX. vytiahnúť,
(0:44:37)  a pre obidva príklady platí, že ak to, čo urobil Ľudovít IX., bolo zlé,
(0:44:42)  tak je zlé aj to, čo dnes robia Izraelčania a Židia,
(0:44:47)  a nemajú žiadne právo ho za to kritizovať.
(0:44:50)  Ale aj moslimovia predstavovali obrovskú hrozbu pre Európu, a tí, čo o tom rozprávajú...
(0:44:56)  A o tomto už nikto nehovorí, hoci to jednoznačne do diskusie patrí,
(0:45:01)  že medzi islamom a Západom prebiehala vojna,
(0:45:06)  a Západ mal právo sa brániť, a zaistiť, že námorné trasy
(0:45:11)  do východného Stredozemného mora zostanú otvorené.
(0:45:14)  O to tam šlo, o to bojovali celé stáročia.
(0:45:16)  V bitke pri Lepante, ktorá sa v podstate odohrala o 300 rokov neskôr,
(0:45:21)  stále šlo o zaistenie námorných trás do Stredozemného mora.
(0:45:24)  Najmä preto bol Konštantinopol odtrhnutý od kresťanskej Európy,
(0:45:31)  kvôli islamskej invázii, a oni mali pocit, že majú právo
(0:45:36)  kresťanstvo opäť zjednotiť a svätú zem si vziať späť.
(0:45:40)  Ale vieš, aj keď by to nebol ten prípad, tak kto dal týmto ľuďom,
(0:45:44)  ktorí robia presne to isté, z čoho nás obviňujú, právo tú sochu zboriť?
(0:45:49)  O tom to celé je.
(0:45:51)  Otázka znie, kto to tu riadi?
(0:45:53)  Musíme sa s tým konfrontovať, aby sme správne pochopili,
(0:45:58)  čo sa tu deje, pretože ak tak neurobíme, tento boj nikdy nevyhráme.
(0:46:03)  Jedným z dôvodov, prečo sa to vôbec deje, je,
(0:46:05)  že moc katolíckych biskupov bola oslabená.
(0:46:12)  A čo v tomto ohľade oslabilo katolíckych biskupov?
(0:46:18)  Voláme to dialóg medzi katolíkmi a Židmi,
(0:46:21)  čo je v podstate nepochopenie Nostra Aetate,
(0:46:25)  ktoré za posledných 60 rokov neviedlo k ničomu inému,
(0:46:28)  než katastrofálnym následkom.
(0:46:31)  Pretože za starých čias si vedeli obhájiť svoje stanovisko,
(0:46:35)  a pravdepodobne tomu zabrániť.
(0:46:37)  Áno, a teraz niet po nich ani chýru ani slychu,
(0:46:40)  takže boja sa ujali takí ľudia ako Jim Hoft, katolícky šampión,
(0:46:46)  ktorý je najvýraznejšou postavou, ale nie jedinou,
(0:46:50)  ktorý je aktívny homosexuál, a hneď teraz vám hovorím, že to takto nepôjde.
(0:46:56)  Potom tam sú ďalší ľudia, ktorí sa modlia ruženec.
(0:46:59)  Ružencová kampaň už istý čas trvá, je úspešná,
(0:47:07)  a v nedeľu došlo k veľkej konfrontácii.
(0:47:13)  Takže v nedeľu alebo sobotu o tom vyjde článok.
(0:47:17)  V sobotu Umar Lee uverejnil príspevok na Twitteri, že bieli rasisti,
(0:47:26)  neprestane ten výraz používať, sa chystajú zbiť medzináboženskú koalíciu
(0:47:31)  židovských, kresťanských a moslimských žien.
(0:47:33)  Takže belosi prídu pred sochu zbiť moslimské ženy, toto on tvrdí.
(0:47:39)  Už v tomto bode to je na smiech, a stalo sa to, že Umara neprišiel nikto podporiť,
(0:47:49)  a na druhej strane tam prišla kopa katolíkov, takže bol potupený.
(0:47:55)  Ihneď po tejto potupe, ma vyzval na debatu.
(0:48:00)  Ako to urobil, to ti zavolal?
(0:48:04)  Napísal mi na Facebooku.
(0:48:06)  Takže v tomto momente sme v procese vyjednávania, o čo ide,
(0:48:12)  a či nejaká debata bude alebo nie, či sa dokážeme na niečom dohodnúť.
(0:48:17)  Lenže jeho hnutie v istom slova zmysle prehralo,
(0:48:22)  a katolíci hovoria, že boj skončil, nedráždime hada bosou nohou,
(0:48:30)  prehral, viac sa tým nezaoberajme.
(0:48:32)  Nie som si celkom istý, že je to skutočne tak.
(0:48:34)  Som toho názoru, že je tu ešte niečo, o čom je potrebné hovoriť,
(0:48:38)  pretože, budem úprimný, som jediný, kto hovorí o veciach v pozadí,
(0:48:43)  a ak to necháme plávať s Umarom Leeom,
(0:48:47)  tak sa na celý tento boj medzi Židmi a katolíkmi, prebiehajúci v pozadí,
(0:48:52)  zabudne, a vrátime sa späť k otrepanej historke o rasizme,
(0:48:56)  na ktorej niet kúska pravdy.
(0:48:58)  Hovoríme o lenivosti voči intelektuálnemu obsahu.
(0:49:02)  Rasistická historka Umara Leeho bola v nedeľu v noci v podstate rozprášená,
(0:49:13)  a zničilo ju hlavne to, že sa tam konala procesia,
(0:49:17)  ktorú viedla čierna rehoľníčka, zvonila so zvonom.
(0:49:23)  Nevyzerá totiž, že by bola biela rasistka.
(0:49:27)  Viem, že síce vyzerá ako katolíčka, ale nevyzerá, že by bola biela rasistka,
(0:49:31)  ako mi to môžeš vysvetliť?
(0:49:32)  Vyšlo najavo, ako to celé je. Bolo očividné, že ide o podvod,
(0:49:39)  že celú situáciu prekrútil, a o týchto ľuďoch klamal,
(0:49:45)  pretože dobre vedel, kto sú, napriek tomu naďalej klamal.
(0:49:49)  Vrátim sa k pôvodnej myšlienke, že celé je to o porazení Trumpa.
(0:49:54)  Trump je v mysliach mnohých ľudí zosobnením bieleho muža, bielych ľudí,
(0:50:04)  chcem povedať, že koho predstaviteľom má byť Trump, prečo je hrozbou?
(0:50:10)  Uvažoval si niekedy nad tým?
(0:50:13)  Nuž, dnes nájdeš aj takých ľudí ako vedúceho Katolíckej charity
(0:50:17)  v štáte Washington, ktorý zo seba urobil totálneho debila,
(0:50:24)  keď vyhlásil, že je rasista, pretože je biely.
(0:50:28)  To povedal vedúci Katolíckej charity!
(0:50:30)  A Katolícka charita je rasistická inštitúcia, pretože v nej pracujú belosi.
(0:50:34)  Veď je to celé na smiech.
(0:50:36)  Kamoško, ak si rasista, tak odstúp z funkcie,
(0:50:41)  ale nehovor, že katolíci sú rasisti, veď je to absurdné,
(0:50:44)  o čom to tu vlastne trepeš?
(0:50:47)  Zúčastnil som sa omší v častiach sveta, kde som bol jediný beloch.
(0:50:55)  To mi chceš akože povedať, že všetci títo ľudia neboli katolíci?
(0:50:58)  Všetci tí černosi v Keni a Tanzánii sú bieli rasisti?
(0:51:03)  Veď je to na smiech, a v nedeľu v noci bola pravda Umarovi Leeovi vmietnutá do tváre,
(0:51:10)  a niektorí ľudia hovoria, že vyzvať ma na debatu bol z jeho strany akt zúfalstva,
(0:51:16)  a možno to tak je.
(0:51:18)  Dostávame sa k oprávnenému dôvodu, prečo Trump musí odísť,
(0:51:21)  a oni sú v domnení, že ide o oprávnený dôvod,
(0:51:23)  ale otázkou je, prečo je to oprávnený dôvod ako taký?
(0:51:27)  Vedia ho niečím podporiť?
(0:51:30)  Teraz hovoríš o hnutí za občianske práva?
(0:51:33)  Mám na mysli celé to hnutie, ktoré práve teraz vidíme.
(0:51:35)  Black Lives Matter?
(0:51:36)  Áno, ktorému ide o zbavenie sa Trumpa.
(0:51:37)  A o nič iného tu predsa nejde.
(0:51:39)  Prišli sme na to, keď došlo k stretu Covidu s Black Lives Matter.
(0:51:48)  Ide o dve protichodné krízy zorganizované za účelom
(0:51:52)  vyhnania Trumpa z úradu, to je nám jasné.
(0:51:55)  Vieme, že pri Covide sme nútení nosiť rúška,
(0:52:00)  pretože ak to robiť nebudete, tak šírite chorobu a ste zlý človek,
(0:52:05)  teda až pokým samozrejme neprotestujete proti smrti Georga Floyda,
(0:52:10)  potom môžete byť všetci bez rúška na seba natlačení ako sardinky,
(0:52:14)  a nikoho to zaujímať nebude.
(0:52:16)  Veď ide o totálne pokrytectvo, a odhaľuje to falošnosť nariadení,
(0:52:22)  ktoré nás nútia dodržiavať.
(0:52:23)  Možno existuje nejaký Covid vírus, písal som o tom,
(0:52:26)  podľa mňa existuje, a domnievam sa, že bol vytvorený ako zbraň
(0:52:30)  v laboratóriu v čínskom Wuchane, a celé to financoval Anthony Fauci.
(0:52:37)  Podľa mňa existuje, ale je to skrátka tak.
(0:52:41)  K zosadeniu Trumpa im teda netreba žiadny dôvod, len revolučného ducha.
(0:52:47)  Potrebuješ mať zámienku.
(0:52:50)  Dobre, zámienku, ale majú na to skutočný dôvod, ktorý by dával zmysel?
(0:52:54)  Áno, nepáči sa im. Sú to ľudia, ktorých poháňa vôľa, a nie Logos.
(0:53:00)  Sú to Nietzscheáni, ktorí veria vo vôľu k moci.
(0:53:04)  Sú to ľudia, ktorí veria, že pravda je názorom mocných.
(0:53:09)  Ale na základe čoho vedia, že ho nemajú radi?
(0:53:11)  Čo ak by podstúpili dvojitú zaslepenú štúdiu, strávili by s Donaldom Trumpom jeden deň,
(0:53:15)  a nakoniec by si ho zamilovali?
(0:53:17)  Ako vieš, že niekoho nemáš rád?
(0:53:20)  Podľa mňa nič iného nevieš, keď si mysľou takto nastavený.
(0:53:24)  Poznáš svoje vášne a túžby, ale okrem nich už nič iné.
(0:53:28)  Takže sa celý tvoj život točí okolo ľudí, ktorých neznášaš.
(0:53:33)  Nenávisť je židovská cnosť, prečo o tom teraz nehovoríme?
(0:53:40)  Vyznieva to príšerne, až na to, že tento výrok nepochádza odo mňa,
(0:53:44)  ale tvrdí to rabín Meir Soloveichik, ktorý to napísal vo First Things,
(0:53:51)  čo je v našej zemi neokonský ideál intelektuálnej cnosti.
(0:53:59)  Takže prečo o tom nehovoríme?
(0:54:01)  Pretože o tom hovoriť nesmieme.
(0:54:04)  Nesmiete hovoriť o veciach, o ktorých môžu hovoriť Židia.
(0:54:09)  Okrem nášho miestneho verejne prístupného kanála, máme 4 minúty do konca.
(0:54:13)  Je to náš posledný zúfalý pokus, Peter, a preto sme tam,
(0:54:18)  kde sme boli na začiatku, a nesmieme poľaviť v našej zdatnosti
(0:54:22)  hovoriť pravdu, hovoriť o Logu, pretože od toho závisí osud tejto krajiny,
(0:54:35)  takže si myslím, že St. Louis je nádejným signálom,
(0:54:39)  pretože v prvom rade vyšla najavo pravda o tomto falošnom divadle,
(0:54:47)  že to s rasou nijako nesúvisí, ale s nenávisťou k Logu a ľuďmi,
(0:54:55)  ktorí Logos nenávidia.
(0:54:57)  Keď si to raz ľudia uvedomia, a katolíci získajú späť svoju identitu,
(0:55:02)  potom sa krádeži identity budú vedieť ubrániť a týchto ľudí poraziť.
(0:55:07)  Myslím, že sa tak stane, a už sa to práve teraz deje,
(0:55:10)  lenže si nemyslím, že sa stačí len modliť ruženec.
(0:55:14)  Ja sa ruženec modlím každý večer,
(0:55:16)  ale z nejakého dôvodu sme dostali aj rozum,
(0:55:19)  a modlitba má rozum podporovať,
(0:55:22)  a musíme vedieť vysvetliť, čo sa deje, pretože ak to neurobíme,
(0:55:27)  a neodhalíme, čo sa skutočne deje, stane sa to znova.
(0:55:31)  Vieš čo, akurát som videl na rohu ulíc Eddy a Jefferson značku,
(0:55:35)  je tam Montessoriho škola, ale tak či onak, bol som prekvapený,
(0:55:40)  možno ľudia o tom začnú rozmýšľať, bolo tam napísané,
(0:55:42)  že spiritualita a rozum musia ísť vždy ruka v ruke.
(0:55:47)  Viera a rozum sú dve krídla toho istého vtáka.
(0:55:54)  Možno ľudia v okolí začnú o tom uvažovať,
(0:55:58)  chcem povedať, že toto posolstvo sa ďalej nedostane.
(0:56:02)  Lokálne sme boli ušetrení mnohých vecí, ktoré sa diali na protestoch,
(0:56:05)  ľudia tu nepodpaľovali budovy, takže tu s tým bojujeme,
(0:56:08)  ale myslím si, a to si priznajme, že skutočnosť, že ty a ja, Mario a Vincent
(0:56:14)  sme natočili video, kde sme sa všetci zhodli na tom,
(0:56:16)  čo sa tu v skutočnosti deje, naozaj zabralo.
(0:56:19)  Malo to účinok na South Bend.
(0:56:21)  Na ulici za mnou prichádzali ľudia, a hovorili mi, že to video videli,
(0:56:24)  a tak som rád, že sme ho urobili.
(0:56:26)  Takže sa len musíme prebiť cez týchto židovských komisárov,
(0:56:31)  ktorí pracujú pre Čeku, a ktorí nás zabijú, keď sa im naskytne príležitosť.
(0:56:38)  Musíme ich zahnať hneď teraz, skôr než nás obkľúčia,
(0:56:42)  skôr než vznikne nová verzia Čeky, k čomu nemáme ďaleko,
(0:56:45)  a môžete to vidieť na Antife.
(0:56:47)  Antifa je násilná židovská revolučná skupina,
(0:56:51)  ktorá nemá žiadne rozpaky z toho vás dobiť alebo zabiť.
(0:56:55)  Nedokáže sa ovládať, je to Frankenstein ako Robespierrre,
(0:56:58)  mám na mysli, že všetko pohltia.
(0:57:02)  My musíme ponúkať Logos ako protijed na túto revolúciu,
(0:57:07)  ktorá sa práve deje.
(0:57:09)  A presne o tomto táto bitka je, pretože ak hlásaš Božie Slovo,
(0:57:14)  ako Pavol hovorí, proti nemu sa stavia táto opozícia,
(0:57:18)  a rozhodne tam nechce vstúpiť.
(0:57:22)  Správne.
(0:57:22)  Ale ty pokračuj v tom, čo robíš, v Božej milosti...
(0:57:31)  Dobitý ale nie opustený.
(0:57:33)  Úžasné.
(0:57:33)  To povedal sv. Pavol.
(0:57:35)  Božia milosť je postačujúca.
(0:57:37)  Keď bol na Pavla vyvíjaný neznesiteľný nátlak,
(0:57:40)  tak Ježiš k nemu prehovoril a povedal mu: „Stačí ti moja milosť.“
(0:57:44)  To je dobrá správa, milosť samozrejme nájdete v Ježišovi Kristovi,
(0:57:50)  a toto sú Občania za komunitné médiá,
(0:57:54)  a lúčia sa s vami Peter Helland a Dr. E. Michael Jones.
(0:57:57)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka