Odborníčku na rodovú rovnosť u Krajniaka nahradí žena, ktorá pôsobila v KBS

172
Kultúra života

Novou šéfkou odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny sa stane Zuzana Brixová, ktorá pôsobila v Konferencii biskupov Slovenska.

Do funkcie nastúpi 1. augusta. Na poste vystrieda Oľgu Pietruchovú. Potvrdila to hovorkyňa ministerstva práce Veronika Husárová.

Odbor funguje v rámci organizačnej štruktúry rezortu. Podľa informácií na webovej stránke odboru je podriadený priamo ministrovi práce.

Zaoberá sa tvorbou štátnej politiky v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.

V rámci svojej činnosti okrem iného spracúva strategické a koncepčné materiály súvisiace s rodovou rovnosťou a rovnosťou príležitostí.

Do zodpovednosti odboru spadá aj riešenie problematiky prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách.

DISKUSIA k článku