Kardinál Duka k debate o majetkovom vyrovnaní so štátom

1,614
Kultúra života


Praha 13. júla (TK KBS/TS ČBK) - Predseda Českej biskupskej konferencie (ČBK) kardinál Dominik Duka vydal vyhlásenie k parlamentnej diskusii o čiastočnom majetkovom vyrovnaní s cirkvami. "V parlamentných debatách súvisiacich s prerokovávaným tretím čítaním zákona o čiastočnom odškodnení cirkví a náboženských spoločností sa vytratil pravý dôvod tohto vyrovnania. V skutočnosti ide o nový model samofinancovania cirkví, a tým by malo dôjsť i k odbremeneniu pravidelných nákladov v štátnom rozpočte. V zásade teda nejde o žiadne "obdarovanie cirkví", ale o vytvorenie takej situácie, keď pomocou čiastočného odškodnenia za odcudzený majetok bude umožnená úplná finančná nezávislosť," píše kardinál Duka. 
 
Kardinál Duka ďalej pripomína, na tomto modeli sa so štátom dohodli všetky oficiálne uznané kresťanské cirkvi a náboženské spoločnosti vrátane federácie židovských náboženských obcí. "Vzhľadom na to, že niektoré menšie cirkvi žiadny majetok v roku 1948 nevlastnili, súčasná dohoda im zo strany Katolíckej cirkvi dáva možnosť, aby z vyplatenej čiastky tvoriacej približne 20 percent mohli financovať svoju prevádzku. Katolícka cirkev chápe túto dohodu ako určitú formu zmierenia a odškodnenia za konfesijné zápasy a nespravodlivosti, ku ktorým došlo v histórii. Podstatné je i to, že ide o proces postupný, keď počas 14 rokov dôjde k ukončeniu platieb zo štátneho rozpočtu. V žiadnom prípade tým nemôže byť ohrozené vyplácanie mandátornych výdavkov štátu, ako sú napríklad dôchodky. Katolícka cirkev by teda privítala, keby sa celá debata odohrávala vo vecnejšom tóne. Predpokladá totiž, že i oponenti tohto zákona si ctia slobodu vyznania a náboženstva, že rešpektujú ustanovenie Ústavného súdu ČR a ďalšie medzinárodné záväzky."