Satanists

Satanisti tvrdia, že pro-life zákony porušujú ich náboženskú slobodu. Súd ich odmietol.

288
Zuzana Smatanová
Kultúra života

V štáte Missouri zaznamenali ďalšie pro-life víťazstvo, keď federálny súd odmietol podnet satanistickej cirkvi (Satanic Temple) na súdne konanie vo veci zákona o informovanom súhlase, súvisiacim s potratom. AP informuje, že odvolací súd odmietol odvolanie členky satanistickej cirkvi "Judy Doeovej", ktorá argumentovala tým, že štát narúša jej náboženskú slobodu. Doeová svoj prípad prehrala na súde v roku 2019, no potom sa odvolala.

Zákon o informovanom súhlase znamená, že od potratárskych zariadení sa vyžaduje, aby každej žene vopred poskytli informáciu o vývoji jej nenarodeného bábätka, o rizikách potratu a o dostupných možnostiach, ktoré má, ak sa rozhodne svoje bábätko donosiť a porodiť. Špecifický prvok, proti ktorému satanistická cirkev protestuje najviac, je tento: "Život každej ľudskej bytosti začína pri počatí. Potrat definitívne ukončuje život jedinečnej ľudskej bytosti, ktorá už žije vlastný život." Satanistická cirkev podporuje potraty. Tvrdí, že vyššie uvedená informácia obsahuje "faktické nepresnosti", ktoré majú ženy "odradiť od potratu".

Podľa tejto satanistickej organizácie porušuje spomínaný zákon dve podstaty ich náuky: prvá - telo človeka podlieha iba jeho vlastnej vôli a druhá - presvedčenie človeka by sa malo podriadiť najlepšiemu vedeckému chápaniu sveta. Treba si dať pozor a nedeformovať vedecké fakty len preto, aby sa prispôsobili nášmu presvedčeniu. 

Odvolací súd však s takouto argumentáciou nesúhlasil, poukazujúc na rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, v ktorom sa hovorí, že "štát sa môže ku všetkému slobodne vyjadriť ... aj prejaviť svoju hlbokú úctu k životu". Súd sa vyjadril, že vyhlásenie zo súdneho pojednávania v Missouri o začiatku ľudského života nie je "záležitosťou" náboženstva. Každá teória o tom, kedy začína život sa nutne viaže na niektoré náboženské názory, ale iné nie. Preto v prípade Doeovej teórie má Missouri iba jedinú možnosť - vyhnúť sa legislatívnemu konaniu v tejto oblasti. Roe vs. Wade naznačuje, že štát má neobmedzenú právomoc vyriecť hodnotový rozsudok, uprednostňujúci narodenie dieťaťa pred potratom. 

Dvoch zo sudcov nominoval prezident Donald Trump a tretieho ešte prezident George W. Bush. Samuel H. Lee z Kampane za život v Missouri sa vyjadril, že toto rozhodnutie je úžasnou novinou pre celý štát: "Vďaka náročnej a ťažkej práci pro-life zákonodarcov po celé desaťročia, sa podarilo v roku 2018 dosiahnuť najmenší počet potratov od roku 1973. Tým, že súdy nižšej inštancie dodržujú ústavnosť pro-life zákonov, sa môže Najvyšší súd USA raz a navždy vysporiadať s prípadom Roe vs. Wade, zvrátiť nesprávny rozsudok, a umožniť tak zákonodarcom chrániť ľudský život od počatia až po prirodzenú smrť, a to v plnom rozsahu."

Radikálna satanistická skupina v Missouri sa už roky usiluje o zrušenie zákonov, zakladajúcich sa na reálnych faktoch. Na rozdiel od presvedčenia tejto skupiny sa však správne akceptuje názor, že jedinečný, nový ľudský život začína počatím. Množstvo lekárskych učebníc, prominentných vedcov a dokonca aj niektorí potratoví aktivisti pripúšťajú, že život začína počatím a potratom sa človek zabíja. V roku 2019 Najvyšší súd štátu Missouri odmietol ďalší z podnetov satanistickej cirkvi na súdne konanie. Sudkyňa Laura Denvir Stithová a ďalší štyria sudcovia rozhodli, že členka satanistickej cirkvi nemusí za svoju osobu jednoducho akceptovať ponúkané informácie. Satanistická cirkev sa v USA veľmi výrazne podieľa na aktivitách za potraty. Niektorí z jej členov zastrašujú aj pro-life poradcov, ktorí stoja pred potratovými klinikami a snažia sa pomôcť ženám, ktoré idú na potrat. V roku 2016, pred potratovým centrom Planned Parenthood čelili pro-life zástancovia ´nájazdu´ členov satanistickej cirkvi, v maskách bábätiek, a v rukách mali biče. K podobnej udalosti došlo aj na Veľký piatok v roku 2017. Breitbart raz nazval konanie satanistickej cirkvi "pro-potratovou križiackou výpravou, ktorá prichádza na pomoc najväčšiemu americkému poskytovateľovi potratov, Planned Parenthood".

 

 

DISKUSIA k článku