Our Lady

Abp. Viganò: Panna Mária naliehavo varuje pred odpadlíctvom

2,001
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Arcibiskup Carlo Maria Viganò varuje, že posolstvá z neba zjavne naznačujú, že svet sa čoskoro môže ocitnúť v oveľa ťažšej a náročnejšej dobe.

Viganò reaguje na tajomné zjavenie v 20. storočí a naliehavo vyzýva katolíkov, aby verne zotrvávali v modlitbách. Rozpráva o údajnom zázraku s posolstvom, ktorý začal v malom talianskom meste v 90-tych rokoch. Podľa majiteľa malej sošky Panny Márie nasledovali po zázraku posolstvá z neba. V nedávnom interview s LifeSiteNews Viganò spomína: "6. februára 1995 po tom, čo soška Panny Márie plakala už 13-krát, začul muž, menom Fabio zreteľný hlas, ako sa mu prihovára. Jeho manželka Annamaria mala už aj predtým zjavenia formou sna. Postupne mala zjavenia celá rodina." 

Posolstvá zjavení boli veľmi vážne.

2. februára 1995 popoludní sa malá 5-ročná Jessica Gregori ponáhľala s rodičmi na omšu, keď si po prvýkrát všimla, že malá soška Preblahoslavenej Panny Márie vyzerá nezvyčajne. Bola umiestnená v malej skalnatej jaskynke, ktorú jej otec nedávno postavil pred domom. Jessica kričala : "Oci, oci, Madona plače!" Keď otec Fabio začul slovo ´krv´, utekal sa pozrieť, či sa jeho dcére niečo nestalo. To, čo uvidel, ho prekvapilo a nesmierne ohúrilo - soška Márie ronila krvavé slzy. Odvtedy, hovorí abp. Viganó, sa tento fenomén opakoval 13-krát pred zástupom svedkov, a to až do 6. februára. Svedectvo o týchto udalostiach poskytli aj príslušníci bezpečnostnej agentúry, ktorých Fabio k zázraku okamžite privolal, aby o ňom mohli miestoprísažne svedčiť počas vyšetrovania.

Spomínaný jav viedol k dlhému, vleklému vyšetrovaniu, závery ktorého ešte stále definitívne nepoznáme. Niektorí sú presvedčení, že ide o hoax (podvod). Iní, medzi nimi aj abp. Viganó veria, že ide o zázrak a nechávajú sa ním inšpirovať. "Pápež Ján Pavol II si chcel túto sošku uctiť a korunoval ju, avšak tajne, vo svojom byte vo Vatikáne, aby nenarušil prebiehajúce vyšetrovanie diecéznej komisie. Neskôr písomne potvrdil, že to urobil." V júni 1995 bola soška slávnostne vystavená k verejnej úcte v kostole v Civitavecchia, kde sa nachádza dodnes. Fabiova rodina údajne nepočula iba hlas Preblahoslavenej Matky, ale "od istého okamihu aj odlišné hlasy - niekedy Otcov, inokedy Synov. Od 2. júla 1995 sa začala séria zjavení s Ježišom, Máriou a anjelmi, vrátane veľa posolstiev, ktorá skončila 17. mája 1996. "Preblahoslavená Panna sa potom opäť zjavila aj nedávno - 23. decembra 2018". 

Obsahom posolstiev je predovšetkým varovanie pred veľkou apostázou (odpadlíctvom), nie nepodobným na posolstvo z Fatimy, Akity a ďalších schválených zjavení z minulosti. V máji 1995 počul Fabio, ako hlas hovorí, že krvavé slzy sú "Ježišovou Krvou, vyliatou za všetky deti, ktoré sa odvrátili od Máriinho Nepoškvrneného Srdca, aby ich zachránila", uviedol Viganó. Okrem iného spomenul aj posolstvo, špecificky určené pre Taliansko: "Vaša krajina je v obrovskom a vážnom nebezpečenstve", hovorí bl. Matka vizionárom, "v Ríme temnota čoraz viac zahaľuje Skalu, ktorú vám zanechal môj Syn, aby ste na nej vybudovali, vyučovali a duchovne viedli Jeho deti." V niektorých posolstvách sa hovorí o Božom milosrdenstve a o poriadku sviatostí, ktoré Boh ustanovil pre spásu nás všetkých. Posolstvá všetkých naliehavo vyzývajú na návrat ku sviatostiam. Hovoria o "potrebe sýtenia Eucharistickým chlebom, ak je možné, tak aj denne; pravidelne chodiť na sv. spoveď a vždy prijímať sväté prijímanie v stave posväcujúcej milosti; pozývajú ľudí k hojnej účasti na Eucharistických adoráciách." Ďalej sa spomínala dôležitosť modlitby posvätného ruženca ako "mocnej zbrane na porazenie satana" a posväcovanie každodenného života v rodine "skutkami lásky".  

"Svet sa čoraz viac prepadáva do temnoty a zla satana; služobníkov Cirkvi nevynímajúc", uviedol Viganò,  nadväzujúc tak na slová Panny Márie. Zaznelo upozornenie na hroziace obrovské nebezpečenstvo Tretej svetovej vojny a bl. Matka nás preto úpenlivo prosí, aby sme používali "zbrane, ... ktorými sú láska, modlitba, pokora, ruženec, pravé obrátenie svojho srdca k Bohu skrze našu Nebeskú Matku, ktorá ťa drží vo svojom náručí, v blízkosti svojho Nepoškvrneného Srdca. Aj napriek varovaniam vyvolávajú jej výzvy a prosby v ľuďoch veľký pokoj. Cesta Pravdy je totiž v Cirkvi nášho Boha. Pravda pochádza od Boha. Nebojte sa človeka, ale Boha; majte pred Ním spasiteľnú bázeň. Fabiovi hlas povedal: ´S Bohom nikdy nestrácaš nádej´. Máriine slová prinášajú aj útechu: "Kráčajte a nechajte sa viesť s jednoduchosťou, s akou dieťa vkladá ruku do Ruky svojho Otca. Moje Nepoškvrnené Srdce premení vaše utrpenia na radosť, ktorú prijmete s pravou láskou, pretože tieto utrpenia sú utrpenia, ktoré dopúšťa Pán Ježiš." Rovnako ako pri Fatimských posolstvách, aj pri týchto je abp. Viganó presvedčený, že by ich veriaci mali brať s plnou vážnosťou a dôverou.  

 

DISKUSIA k článku