_Heart_of_a_Child_Ultrasound.jpg

Skvelý pro-life projekt: prezentácia ultrazvuku tehotných žien na školách

131
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Tehotenský ultrazvuk býva zvyčajne intímnym okamihom v živote ženy, ktorý sa odohráva v súkromí ambulancie lekára. Tehotné dobrovoľníčky a jedna skupina z Nebrasky však začali vykonávať ultrazvuk v školách. Ich cieľom je poskytnúť študentom živý pohľad na zázrak života v reálnom čase.

Riaditeľka organizácie Heart of a Child Ministries (Srdce dieťaťa), Nikki Schaeferová, uviedla pre CNA, že tento ultrazvuk môže ovplyvniť študentov a ich rodiny: "Zažívajú to, že Pán sa prihovára dieťaťu a potom túžia ísť domov a porozprávať o tom svojim rodičom." Od roku 2016 prezentuje táto organizácia ultrazvuk naživo na dobrovoľníčkach medzi 10. a 30. týždňom tehotenstva na súkromných aj verejných školách Omahy. Prezentácia ultrazvukom nekončí; poskytuje aj informácie o adopcii, o ktorých najčastejšie hovorí osoba s osobnou skúsenosťou adopcie.

Nikki Schaeferová začala s prezentáciami, keď ju učiteľka požiadala, aby prišla do jej triedy porozprávať o pro-life službe a aktivitách. Čoskoro na to jej združenie Jednota za život z Nebrasky ponúklo na tento účel mobilnú ultrazvukovú jednotku, ktorú obsluhujú dvaja technici-dobrovoľníci. Podľa Schaeferovej slov sa veľa tehotných žien hlási ako dobrovoľníčky, ktoré chcú na ultrazvuku ukazovať svoje bábätko.  

Rodičia detí sa k prezentáciám stavajú niekedy zdržanlivo; najviac si robia starosti s tým, či sa na prezentáciách budú ukazovať obrázky potratených plodov, a či sa s mladšími deťmi bude diskutovať aj o sexualite. Nikki Schaeferová, s titulom Mgr. sociálnej práce a terapie umením, vysvetlila, že prezentácia neobsahuje ani jedno z toho a namiesto toho sa sústredí na ľudskú stránku nenarodeného dieťatka, ako aj na dôležitosť adopcie. Po prezentácii položia deťom vždy kľúčovú otázku: "Podľa čoho vidíte, že sa jedná o ľudskú bytosť?"

Niektorí rodičia vyjadrujú obavy a môžu odmietnuť účasť dieťaťa na prezentácii; farnosť v Omahe musela nedávno zmeniť časový plán celej prezentácie, údajne na základe sťažnosti rodičov. Otec Ralph O´Donnell z farnosti St. Margaret Mary pre CNA uviedol, že rodičia kladú vopred otázky, pretože nevedia o čom prezentácia je. Koncom marca preto Schaeferovej skupina usporiadala prezentáciu pre rodičov, aby videli, čo ponúkajú v škole ich deťom. Nikki okrem iného vysvetlila, že prezentácie sú pripravené vždy podľa vekovej hranice detí - pre prvý a druhý stupeň základných škôl a pre študentov stredných škôl. Každá prezentácia však bez ohľadu na vek obecenstva začína faktami o vývoji plodu. "Prezentácie majú nečakané výsledky."

Pri jednej príležitosti rozprávala biologická matka svoj príbeh o tom, ako sa rozhodla donosiť svoje dieťa a dať ho radšej na adopciu, než by išla na potrat, ako jej všetci radili. Po prezentácii k nej prišlo dievčatko a povedalo jej: "Ďakujem vám za to, čo ste nám porozprávali. Aj ja som adoptovaná a teraz už viem ako veľmi ma moja biologická mama milovala." Schaeferová povedala, že zatiaľ nevie o žiadnej inej skupine, ktorá by robila niečo podobné ako oni, no je pripravená kedykoľvek pomôcť s prípravou podobného projektu, ak by mal niekto záujem.

 

DISKUSIA k článku