Eucharist

10 úžasných faktov o sile Eucharistie

500
Milko Kostovič
AltKAT

Je to "dielo a dar celej Najsvätejšej Trojice" 

Eucharistia k nám prichádza ako dielo a dar celej Najsvätejšej trojice. - Raniero Cantalamessa, OFM

Priateľka mi nedávno povedala, že jej otec zvykol pomáhať jej matke v kuchyni s tými najnáročnejšími úlohami. Rád napríklad lúpal vlašské orechy a triedil ich do nádob. Potom rozdal vrecká s orechmi priateľom a rodine. Otec mojej priateľky nedávno zomrel a po pár mesiacov nato siahla do mrazničky, aby si zobrala niekoľko vlašských orechov na banánový chlieb. Keď sa pozrela na vrecko vlašských orechov, uvedomila si, že hoci jej otec bol už preč, zanechal jej na ceste jedlo. 

V ten moment si moja priateľka zrazu hlbšie uvedomila Eucharistiu. Ježiš vedel, že vystúpi do neba, ale zanechal svojim nasledovníkom niečo, čo ich bude živiť, a to nielen pozemské jedlo, ale aj jeho vlastné Telo a Krv.

Je o nás postarané.

Máme nebeského Otca, ktorý pozná všetky naše potreby a robí všetko pre to, aby nám poskytol to, čo potrebujeme. Náš každodenný chlieb nie je symbolom obyčajného pozemského jedla; je to pravý duchovný pokrm, skutočné telo a krv nášho Spasiteľa, Boha-človeka. Eucharistia je výživou, ktorá presahuje obrad a svoju moc a podstatu nachádza v pôsobení samotnej Najsvätejšej Trojice.

Tu sú niektoré z úžasných účinkov Eucharistie:

1) Spojenie s Kristom: Prijatie Ježiša v Eucharistii spája naše bytie s Kristovým. Svätý Cyril Alexandrijský to opisuje ako "keď je roztavený vosk spojený s iným voskom". Kresťanská cesta je cestou, ako sa stať podobný Kristovi, ako "v ňom zostať" a on v nás. Eucharistia je prostriedkom, ktorým sa to deje. 

2) Zničenie všedného hriechu: Eucharistia ničí všedný hriech! Ničí! Prostredníctvom hriechu môže byť vrúcnosť našej lásky utlmená všedným hriechom. Keď však prijímame Eucharistiu, sme zjednotení so samotnou Láskou, ktorá spaľuje pozostatky našich všedných hriechov, očisťuje nás a pripravuje na nový začiatok. 

3) Ochrana pred smrteľným hriechom: Hoci by sme nemali prijímať Eucharistiu, keď sme si vedomý stavu smrteľného hriechu, mali by sme prijímať Eucharistiu čo najviac, pretože nás chráni pred ťažkým hriechom. Je to, akoby moc Eucharistie zmyla v dušiach všedný hriech a potom nás zahalila do ochranného plášťa, ktorý nám pomáha vyhnúť sa závažnému hriechu. 

4) Osobný vzťah s Ježišom: Mnohí kresťania hovoria o význame osobného vzťahu s Ježišom, čo je veľká pravda. Ale predovšetkým skrz Eucharistiu môžeme skutočne mať dôverné stretnutie s Ježišovou osobou. Benedikt XVI. raz poukázal na toto spojenie:

"Dnes je potrebné znovuobjaviť, že Ježiš Kristus nie je len súkromné presvedčenie alebo abstraktná myšlienka, ale skutočná osoba, ktorej začlenenie do ľudských dejín dokáže obnoviť život každého muža a ženy. Preto sa Eucharistia ako prameň, vrchol života a poslanie Cirkvi musí pretaviť do spirituality, do života, ktorý sa žije ‘podľa Ducha‘" (Sacramentum Caritatis).

5) Dáva život: Podľa Katechizmu Eucharistia "zachováva, zveľaďuje a obnovuje život milosti prijatý v krste" (KKK, 1392). Inými slovami, prijatie Eucharistie zveľaďuje život milosti, ktorý je v nás prítomný. Znie to ešte lepšie ako výlet do kúpeľov!

6) Jednota s Kristovým telom: Keďže sme užšie zjednotení s Kristom skrz Eucharistiu, sme potom užšie zjednotení aj so všetkými ostatnými osobami, ktoré prijímajú Eucharistiu! Inými slovami, Eucharistia je ako lepidlo, ktorá nás spája s Ježišom a so všetkými našimi bratmi a sestrami v Cirkvi.

7) Angažovanosť v prospech chudobných: Slová sv. Jan Chryzostoma zahanbujú tých z nás, ktorí opúšťajú Eucharistický stôl bez toho, aby sa postarali o Krista v chudobných: 

"Ochutnal si Pánovu krv, a ani tak nepoznáš brata;… teraz však zneucťuješ aj sám stôl, keď nepokladáš za hodného ani tvojho pokrmu toho, ktorý bol uznaný za hodného mať účasť na tomto stole… Boh ťa oslobodil od všetkých tvojich [hriechov] a uznal ťa za hodného takého stola: a ty si sa ani tak nestal štedrejším."

8) Duchovná útecha: Sväté prijímanie je ochutnávka nebeských radostí, aby v nás mohlo vytvárať radosť, keď prežívame skutočnú jednotu s Bohom. Ak sa cítime zbití životnými ťažkosťami, môžeme prísť k Eucharistii, k nášmu žriedlu a radosti, a požiadať Pána, aby nás naplnil svojou útechou a pokojom.

9) Vytváranie mieru: Na synode o Eucharistii v roku 2005 biskupi diskutovali o tom, ako prijímanie Eucharistie vo vojnou zničených oblastiach zmenilo Boží ľud a poskytlo mu podnet na hľadanie mieru: 

"Vďaka eucharistickej slávnosti sa národy angažované v konflikte mohli zhromaždiť okolo Božieho slova, počúvať jeho prorocké posolstvo zmierenia skrz odpustenie a prijať milosť obrátenia, ktorá im umožňuje podeliť sa o rovnaký chlieb a kalich." (Propositio 49).

10) Poskytuje ústredný bod pre náš život: Ak sme skutočne pochopili hlbokú povahu Eucharistie, začneme svoj život sústreďovať okolo Svätého prijímania. V našom živote sa nemôže stať nič dôležitejšie. Žiadny futbal, stretávky či pikniky. Nie je nič dôležitejšie ako náš týždenný termín, keď prijímame medicínu Lekára duší, Ježiša. 

Všetky tieto úžasné účinky môžu byť vaše už v túto nedeľu! Alebo ešte lepšie, skúste ísť každý deň na omšu. 

Pamätajte však na to, že vaše dispozície pri prijímaní Eucharistie môžu určiť, akí otvorení ste voči mocným účinkom. Buďte teda úctiví, sústredení a proste Boha, aby vám prostredníctvom sily Eucharistie poskytol všetky milosti, ktoré potrebujete vo svojom živote. 

Ako dobrý Otec vás bude počuť. 

 

 

DISKUSIA k článku