article_5e265be1f1941.jpg

Miliardári stojaci za LGBT hnutím

436
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Nie je to tak dávno, čo hnutie za práva homosexuálov bolo malou skupinou ľudí, ktorí sa snažili napĺňať svoje túžby v rámci väčšej heterosexuálnej kultúry. Gejovia a lesby boli outsidery, tvorili výraznú menšinu a boli slabo organizovaní, niekedy sa stali terčom diskriminácie a zneužívania. Ich príbehy boli tragické a ich utrpenie dramatizované: vírus AIDS a herec Rock Hudson, Skrotená hora (Brokeback Mountain) a vražda Matthewa Sheparda.

Dnešné hnutie však ani zďaleka nepripomína bandu prenasledovaných vyvrheľov. Agenda LGBT práv - všimnite si doplnenie písmena "T" - sa stala vplyvnou, agresívnou silou v americkej spoločnosti. Jej obhajcovia stoja v čele médií, akademickej obce, profesií a čo je najdôležitejšie, v čele veľkých firiem a veľkých filantropických spoločností. Zamyslite sa nad nasledujúcim prípadom.

Jon Stryker je vnukom Homera Strykera, ortopedického chirurga, ktorý založil spoločnosť Stryker Corporation. Stryker Corporation so sídlom v Kalamazoo v Michigane predala v roku 2018 chirurgické potreby a softvér v hodnote 13,6 miliárd dolárov. Jon, dedič majetku, je homosexuál. V roku 2000 založil nadáciu Arcus, neziskovú organizáciu slúžiacu LGBT komunite, kvôli svojej vlastnej homosexuálnej skúsenosti. Nadácia poskytla iba v rokoch 2007 až 2010 viac ako 58,4 milióna dolárov programom a organizáciám, ktoré sa venujú práci súvisiacej s LGBT, čo z nej robí jedného z najväčších podporovateľov LGBT na svete. Samotný Stryker dal nadácii počas tohto trojročného obdobia viac než 30 miliónov dolárov prostredníctvom svojich akcií v spoločnosti Stryker Medical Corporation.

Stryker založil nadáciu práve v čase, keď sa epidémia AIDS dostávala v Spojených štátoch pod kontrolu. Predtým, ako založil nadáciu, bol prezidentom spoločnosti Depot Landmark LLC, developerskej spoločnosti špecializujúcej sa na renováciu historických budov. To sa mu celkom hodilo neskôr, keď renovoval priestor pre nadáciu Arcus v Kalamazoo. Bol tiež zakladajúcim členom predstavenstva spoločnosti Greenleaf Trust, súkromnej správcovskej firmy sídliacej tiež v Kalamazoo. 

Jonova sestra Ronda Strykerová je vydatá za Williama Johnstona, predsedu spomínanej Greenleaf Trust. Je tiež podpredsedníčkou Spelmanovej univerzity, ktorej nadácia Arcus nedávno udelila grant vo výške 2 miliónov dolárov v mene lesbickej feministky Audre Lordovej. Peniaze sú určené na program queer štúdií. Ronda a Johnston venovali univerzite celkovo 30 miliónov dolárov, čo predstavuje najväčší dar od žijúcich darcov v jej 137-ročnej histórii. Ronda je tiež členkou správnej rady Univerzity v Kalamazoo (ktorej nadácia Arcus udelila v roku 2012 grant líderstva sociálnej spravodlivosti v hodnote 23 miliónov dolárov), ako aj členkou rady Harvardskej lekárskej fakulty. 

Pat Strykerová, ďalšia sestra Jona, úzko spolupracuje s homosexuálom Timom Gillom. Gill riadi jednu z najväčších LGBT neziskových organizácií v Amerike a má úzky vzťah k rodine Strykerovcov od čias, keď Jon založil nadáciu Arcus. Tim Gill v roku 1999 predal svoje podiely v počítačovej softvérovej spoločnosti Quark a začal riadiť nadáciu Gill v Colorade. V úzkej spolupráci s Patom Strykerom a dvoma ďalšími bohatými filantropmi, ktorí sa vďaka svojim bezohľadným politickým stratégiám stali známi ako štyria jazdci apokalypsy, sa rozhodli zmeniť Colorado, červený štát, na modrý. Pristúpili k tomu, že naliali pol miliardy dolárov do malých skupín obhajujúcich LGBT agendu. Gill vo svojom predstavení Jona Strykera na udeľovaní cien GLSEN Respect Awards 2015 uviedol, že odkedy sa navzájom poznajú, on a Jon "spolu plánujú, intrigujú, chodia na túry a lyžujú" a zároveň "trestajú zlých a odmeňujú dobrých"

Už do roku 2015 sa Strykerovi podarilo vybudovať politickú infraštruktúru na podporu ideológie rodovej identity a transgenderizmu po celom svete, keď venoval milióny dolárov malým a veľkým subjektom. Státisíce dolárov odovzdal skupine ILGA, LGBT organizácii pre rovnosť v Európe a Strednej Ázii so 54 zúčastnenými krajinami, a organizácii Transgender Europe, hlasu pre trans komunitu v Európe a Ázii so 43 zúčastnenými krajinami (Transgender Europe tiež financovala menšie organizácie ako TENI - Transgender Equality Network Ireland).

V roku 2008 založila nadácia Arcus svoju pobočku Arcus Operating, ktorá organizuje konferencie, líderské programy a výskumné publikácie. Na jednom stretnutí v roku 2008 v talianskom Bellagiu sa 29 medzinárodných lídrov zaviazalo rozšíriť globálnu filantropiu na podporu LGBT práv. Stretnutia sa spolu so Strykerom a Ise Boschom, zakladateľom nadácie Dreilinden v Nemecku, zúčastnil Michael O'Flaherty - jeden zo spravodajcov Jogjakartských princípov o uplatňovaní medzinárodného práva ľudských práv vo vzťahu k sexuálnej orientácii a rodovej identite (princípy stanovené v Indonézii v roku 2006). V súlade s Jogjakartskými princípmi boli semená zasadené tak, aby dostali a pripojili ideológiu rodovej identity do našich právnych štruktúr. O’Flaherty je od roku 2004 zvoleným členom Výboru OSN pre ľudské práva.

Nadácia Arcus po stretnutí v Bellagiu vytvorila MAP, projekt rozvoja LGBT hnutia, ktorý sleduje komplexný systém podpory a financovania propagujúci rodovú identitu/transgenderizmus v kultúre. Súčasne bola založená skupina LGBTI Core ako neformálna medziregionálna skupina členských krajín OSN, ktorá má hájiť ľudské práva LGBTI v OSN. Medzi členov skupiny Core financovanej nadáciou Arcus patria Outright Action International a Komisia pre ľudské práva. Medzi členské krajiny skupiny Core sa zaraďuje Albánsko, Austrália, Brazília, Čile, Kolumbia, Kostarika, Chorvátsko, Salvádor, Francúzsko, Nemecko, Izrael, Taliansko, Japonsko, Čierna Hora, Mexiko, Nový Zéland, Nórsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Spojené kráľovstvo Štáty, Uruguaj a Európska únia, patrí tam aj Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva.

Tieto iniciatívy podporujú rodovú identitu a transgenderizmus prostredníctvom školenia lídrov v oblasti politického aktivizmu, vodcovstva, transrodového práva, náboženskej slobody, vzdelávania a občianskych práv. Zostava organizácií podporovaných nadáciou Arcus, ktoré presadzujú LGBT agendu, je skľučujúca: Victory Institute, Center for American Progress, ACLU, Transgender Law Center, Trans Justice Funding Project, OutRight Action International, Human Rights Watch, GATE, Parliamentarians for Global Action (PGA), Council for Global Equality, OSN, Amnesty International a GLSEN. Organizácia Sexuality Information and Education Council of the U.S. (SIECUS) v spolupráci so skupinami Advocates for Youth, Answer, GLSEN, Human Rights Campaign (HRC) Foundation a Planned Parenthood Federation of America (PPFA) iniciovala kampaň na informovanie o prístupoch pri pretváraní kultúrnych naratívov o sexualite a reprodukčnom zdraví. Šesťdesiatjeden ďalších organizácií podpísalo list na podporu prepracovania súčasných učebných osnov.

V roku 2013 bol Adrian Coman, veterán z Nadácie otvorenej spoločnosti Georgea Sorosa (hybná sila transrodovej ideológie, ktorá spustila iniciatívy k normalizácii transrodových detí), menovaný riaditeľom medzinárodného ľudskoprávneho programu v nadácii Arcus, aby riadil ideológiu rodovej identity na celosvetovej úrovni. Predtým Coman pôsobil ako programový riaditeľ Medzinárodnej komisie pre ľudské práva gejov a lesieb. A v roku 2015 nadácia Arcus úzko spolupracovala a financovala programy nadácie NoVo zamerané na transgenderizmus. Nadáciu NoVo založil Peter Buffett, syn miliardára Warrena Buffetta.

Tieto programy a iniciatívy presadzujú ideológiu rodovej identity podporou rôznych náboženských organizácií, športových a kultúrnych združení, výcvikov policajných oddelení a vzdelávacích programov na základných a stredných školách (organizácia GLSEN, ktorej zakladateľ sa stal členom správnej rady nadácie Arcus v roku 2012, ovplyvnila mnohé školské osnovy pre základné školy) univerzitách a lekárskych inštitúciách - vrátane Americkej psychologickej nadácie (APF). Nadácia Arcus pomáha APF (popredná psychologická organizácia v Spojených štátoch) vypracovať príručky pre zavedenie trans-afirmatívnych psychologických postupov. Tieto peniaze "povzbudzujú" psychológov, aby upravili svoje chápanie rodu rozšírením biologickej reality o abstraktné medicínske identity. 

Nadácia Arcus zároveň podporuje ideológiu rodovej identity a transgenderizmus na trhu tým, že povzbudzuje podniky, aby investovali do LGBT tém. Aby sme nezabudli, Stryker je dedičom zdravotníckej korporácie s hodnotou 13,6 miliardy dolárov. Stačí sa iba pozrieť na korporácie podporujúce LGBT počas mesiacu "pride" v tomto roku, aby sme zistili, aký úspech dosiahla nadácia Arcus v tejto oblasti. 

Ako ukazuje príklad nadácie Arcus, niekdajšie LGB hnutie za občianske práva sa zmenilo na neúprosné monštrum, ktoré má silné väzby na zdravotnícke priemyselné odvetvie a svetové korporáty. Farmaceutická loby predstavuje najväčší záujmový subjekt v americkom Kongrese. Aj keď aktivisti prezentujú hnutie LGBT ako slabú bezmocnú skupinu trpiacu útlakom a diskrimináciou, v skutočnosti má obrovskú moc a vplyv - moc, ktorú čoraz viac využíva na zmenu našich zákonov, škôl a spoločnosti. 

 

 

DISKUSIA k článku