Pope_Francis_at_the_general_audience_Nov_27_2019_Credit_Daniel_Ibez_CNA.jpg

Pápež František: ´Na to, aby niekto život chránil, ho musí najprv milovať´

118
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Pápež František na svoju 6-dennú cestu v novembri 2019 do Thajska a Japonska reagoval tvrdením, že nie ekonomický a technologický úspech poskytuje človeku pokojný a dobrý život, ale láska, ktorú dostal od Boha.

"Na to, aby niekto život chránil, ho musí najprv milovať a práve v tomto je dnes svet veľmi ťažko ohrozený, a to aj v najvyspelejších krajinách. Ľudia tu totiž strácajú zmysel žitia. Ekonomické zdroje, ani technológie na to nestačia, žiada si to lásku Boha Otca, ktorú nám dal, a stále dáva, Ježiš Kristus", povedal pápež. Ázijské krajiny Thajsko a Japonsko nazval "darom, za ktorý som Pánovi nesmierne vďačný". Ďakoval biskupom, predstaviteľom oboch krajín, ako aj obyvateľom Thajska a Japonska za pozvanie na návštevu a za privítanie: "Táto návšteva vo mne len prehĺbila blízkosť a náklonnosť k tomuto ľudu; Boh nech ich hojne požehná dostatkom a pokojom." 

V thajskom Bangkoku sa pápež stretol s kráľom, premiérom a ďalšími funkcionármi a "vzdal hold bohatej duchovnej a kultúrnej tradícii thajčanov, ľudí s nádherným úsmevom". Povzbudzoval k harmónii medzi odlišnými časťami krajiny a k ekonomickému rozvoju národa, čo by malo prispieť k telesnému aj duševnému blahu každého obyvateľa. Dôrazne naliehal na ukončenie vykorisťovania najmä žien a detí. V Thajsku je vysoká koncentrácia prostitúcie a sexuálnej turistiky, ako aj obchodovania s ľuďmi, najmä deťmi.

Svoje stretnutie s najvyšším budhistickým patriarchom označil pápež za "pokračovanie cesty vzájomnej úcty a rešpektu", ktoré iniciovali predchádzajúci pápeži. Aj stretnutie s medzináboženskými a ekumenickými lídrami v Bangkoku bolo podľa pápeža veľmi významné. Zažil aj "pôsobenie Cirkvi v Thajsku", a to v rámci starostlivosti o chorých a ľudí na okraji spoločnosti v St. Louis Hospital a pri stretnutí s kňazmi, rehoľníkmi a biskupmi. Slúžil aj dve verejné omše - jednu na National Stadium a ďalšiu s mladými v Katedrále Nanebovzatia.

V Japonsku pápež povzbudzoval biskupov a rozprával s nimi o problémoch vedenia veľmi malej Cirkvi, ktorá je však aj napriek tomu nositeľkou "živej vody, evanjelia Ježiša Krista". Celý jeden deň venoval návšteve a prehliadke dvoch miest, zničených v roku 1945 atómovými bombami, Hirošime a Nagasaki. Pápež František pripomenul, že mottom jeho cesty do Japonska je "Ochrana každého života". Japonsko je podľa neho "krajinou, navždy poznačenou jazvami po atómovom bombardovaní, a preto aj najpovolanejšou stať sa ´hovorkyňou´ za ochranu základného práva na život a pokoj na celom svete". V oboch mestách sa pápež modlil a stretol sa s ľuďmi, ktorí túto katastrofu prežili, ako aj s rodinnými príslušníkmi obetí. "Znova dôrazne odsudzujem nukleárne zbrane a pokrytectvo, s ktorým sa hovorí o mieri, ale za chrbtom sa vyrábajú a predávajú vojenské bomby." Vyzdvihol aj rýchlosť a pružnosť Japoncov, s akými sa vysporiadali s trojnásobnou katastrofou v roku 2011 - so zemetrasením, tsunami a haváriou v jadrovej elektrárni. Kresťanským mučeníkom v Nagasaki dodala silu Božia láska, rovnako ako predtým aj sv. Pavlovi Miki a jeho 25 spoločníkom. Božia láska posilňovala aj bl. Justa Takayamu Ukona "a mnohých neznámych mužov a žien, ktorí žili svoju vieru aj počas ťažkého prenasledovania".

Sv. Otec venoval jedno stretnutie v Tokiu mladým ľuďom, ktorí, ako uviedol, sú najčastejšie "obeťami nezmyselnej prázdnoty". Počúval ich otázky, ich sny a povzbudzoval ich, aby sa postavili proti šikanovaniu a aby premohli svoj strach tým, že "sa otvoria Božej láske v modlitbe a službe druhým". Stretol sa aj s premiérom krajiny, s cisárom a ďalšími predstaviteľmi. "Ak Japonsko zostane verné náboženským a morálnym hodnotám a otvorené evanjeliovému posolstvu, môže sa stať príkladom pre spravodlivejší a pokojnejší svet a pre harmóniu medzi človekom a životným prostredím." 

Pápež svoju návštevu ukončil tým, že zveril obyvateľov Thajska a Japonska "Božej prozreteľnosti a dobrote".

 

DISKUSIA k článku