57612.jpg

Aliancia za rodinu k ignorancii ministerských úradníkov

178
Kultúra života

Aliancia za rodinu dnes odovzdala ministrovi Gáborovi Gálovi petíciu s viac ako 16.400 podpismi, v ktorej ho žiada, aby intervenoval na Európskom súdnom dvore vo veci Istanbulského dohovoru.

Vladimír Turenič informoval: „Petícia vyvolala enormný ohlas spoločnosti. Za krátky čas  podpísalo túto petíciu viac ako 16.400 občanov. Rozhodli sme sa ju odovzdať potom, ako sme sa dozvedeli, že Ministerstvo spravodlivosti SR zasa nemieni zastávať záujmy Slovenskej republiky.”

Stanislav Gunčaga vysvetlil: “Zvykli sme si, že ministerskí úradníci ignorujú vôľu občanov. Zvykli sme si, že nemajú úctu k Ústave Slovenskej republiky ako najvyššiemu zákonu štátu a uprednostňujú Slovenskú republiku skôr v štýle gubernie ako suverénneho štátu. To sa však musí zmeniť. Ženy musíme chrániť pred násilím, a práve kvôli ochrane žien odmietame spochybňovať, kto je ženou či mužom.”

Zástancovia gender ideológie spomedzi úradníkov a politikov v Európskej únii sa nechcú zmieriť so suverenitou štátov na medzinárodnom poli a ani s tým, že Európska únia má veľmi limitované kompetencie vzhľadom k obsahu Istanbulského dohovoru. Nepáči sa im, že EÚ pristúpila iba vo veľmi obmedzenom rozsahu, a chcú to zmeniť. Svoju oporu majú v Európskom parlamente, ktorý najnovšie požiadal o stanovisko Súdneho dvora EÚ k otázke pristúpenia EÚ k Istanbulskému dohovoru.

Anton Chromík dodal: “Nezvykli sme si na to, že ministerskí úradníci dokážu takto drzo ignorovať vôľu Národnej rady SR, ktorá sa jasne vyjadrila, kam posiela Istanbulský dohovor.” Za odmietnutie Istanbulského dohovoru hlasovala aj väčšina klubu Most-Híd.

Národná Rada Slovenskej republiky odhlasovala, že neratifikuje Istanbulský dohovor. Tento právny úkon by malo Slovensko tlmočiť aj naďalej v medzinárodnom prostredí, tak ako už avizovalo aj OSN. Slovenská republika by tak mala vyjadriť svoje stanovisko o neprípustnosti neobmedzeného pristúpenia EÚ k Istanbulskému dohovoru. EÚ na takýto úkon nemá demokratický mandát a nemá ani zverené právne kompetencie. Napokon Rada už raz rozhodla výlučne o obmedzenom pristúpení EÚ k Istanbulskému dohovoru. Neoznámiť postoj Slovenska súdu a ostať ticho by bol  nedemokratický podvod na občanoch a na Národnej rade SR.

Aliancia za rodinu žiada preto, aby Ministerstvo spravodlivosti predložilo Súdnemu dvoru EÚ písomné pripomienky týkajúce sa stanoviska Avis 1/19, ktorými

– bude informovať o prijatom rozhodnutí NR SR o odmietnutí ratifikácie Istanbulského dohovoru a o výzve vláde, aby skutočnosť, že SR sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru oznámila Rade Európy,

– odmietne širšie pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru a postaví sa za suverenitu členských štátov pri Istanbulskom dohovore v čo najširšom rozsahu.

 

DISKUSIA k článku