2019-11-04_Brompton_Oratory.jpg

Tradičné farnosti zaznamenávajú dramatický nárast účasti na sv. omšiach

501
Zuzana Smatanová
Kultúra života

 

Množstvo kongregácií zaznamenáva od roku 2018 značný nárast návštevnosti. Najnovšie správy dokazujú, že USA sú skúšobným terénom pre tradičné katolícke farnosti. V októbri vydalo Kňazské bratstvo sv. Petra (FSSP) správu, dokazujúcu pozoruhodný nárast návštevnosti v jeho US farnostiach počas minulého roku.

V katolíckej farnosti sv. Víta v kalifornskom San Fernande, ktorá slúži severozápadnej časti Los Angeles, sa od roku 2018 zdvojnásobil počet účastníkov nedeľných sv. omší zo zhruba 250 na 500"Keď počet dosiahol 200 ľudí, rozhodli sme sa, že pridáme štvrtú omšu", vysvetľuje páter James Fryar, "a len čo sme ju pridali, z týždňa na týždeň pribudlo ďalších 200 ľudí." Aj páter Federico Masutti potvrdzuje: "Nárast je úžasný. Teraz je našou hlavnou prekážkou nedostatok miesta."

katolíckej farnosti sv. Anny v San Diegu dosahoval do roku 2018 počet farníkov 800. Len o rok neskôr ich už majú viac ako 1.000. Páter John Lyons poznamenáva: "Na niektorých omšiach mávame aj 350 ľudí, niektorí však sedia aj vonku, najmä zo zdravotných dôvodov, a pozerajú dnu cez otvorené dvere." 

katolíckej farnosti Mater Dei v texaskom meste Dallas - ktorá bola prvým miestom pôsobenia Kňazského bratstva sv. Petra - narástla návštevnosť nedeľných sv. omší o štvrtinu - z 1.250 na 1.500.

Podobne aj v katolíckej farnosti sv. Františka Saleského v Atlante, štát Georgia, sa zvýšil počet veriacich na nedeľných sv. omšiach o tretinu - zo 460 v októbri roku 2018 na 600 v októbri roku 2019.

Z podobného nárastu sa teší toto bratstvo aj na Floride. Napríklad v Naples, kde pôsobí menej ako dva roky, navštevuje nedeľnú sv. omšu 400 veriacich, čo je o 20% viac oproti minulému roku. "Prichádza veľa mladých rodín, ktoré priťahuje posvätná krása a dôstojnosť sv. omše, tradičnej katechézy a pravého farského rodinného života", hovorí páter Jonathan Romanoski. Spolu s pátrom Joshua Passom slúžia sv. omše v dvoch lokalitách - v katolíckej farnosti sv. Agnesy v Naples a v katolíckej farnosti Vzkriesenia nášho Pána vo Fort Myers. "Ľudí sem okrem latinskej sv. omše priťahuje aj život v spoločenstve a katechézy pre dospelých aj deti. Prichádzajú aj preto, že sme tu dvaja kňazi, sme malé spoločenstvo, kde sa navzájom poznáme a kde môžu rodiny napevno zakotviť", dodáva páter Romanoski. 

 

Toto Kňazské bratstvo nezaznamenáva nárast návštevnosti iba vo farnostiach štátov tzv. Sun Belt (Slnečného pásu; čo sú štáty USA okolo 36. rovnobežky). V roku 2018 začali pôsobiť na dvoch miestach aj na severovýchode USA.

Katolícka farnosť sv. Márie vo filadelfskom Conshohocken zaznamenala za minulý rok viac ako 400 farníkov a farnosť sv. Márie v Providence, kúsok vyššie po pobreží, v Rhode Islande má dnes už 300 farníkov.

Podobne aj katolícka farnosť sv. Joan of Arc v Coeur d'Alene, štát Idaho, zaznamenala za posledné dva roky nárast o 29% - zo 650 farníkov na 840. 

V USA zaznamenávajú nárast návštevnosti aj iné tradičné rády. S 13 apoštolátmi, ktoré boli v USA ustanovené za posledných 30 rokov, označuje Inštitút Krista Veľkňaza USA za "úrodnú pôdu pre tradičný apoštolát". V posledných rokoch dochádza k veľkému úsiliu o obnovu farností, ako sú farnosť Svätyne Krista Veľkňaza v Chicagu a Oratórium sv. Jozefa v Detroite - snažia sa vzkriesiť odumierajúce mestské farnosti slávením latinských sv. omší.

Desať rokov potom, čo pápež Benedict XVI vydal svoj historický dekrét Anglicanorum Coetibus, anglikánske ordinariáty sa posilňujú, a to aj napriek rozličným problémom, či už v USA alebo v zahraničí.

V Severnej Amerike slúži teraz Osobný ordinariát Stolice sv. Petra v 45 farnostiach po celých USA a v Kanade. V Spojenom kráľovstve slúži Ordinariát Našej Pani z Walsinghamu v 35 farnostiach. Ordinariát Našej Pani Južného kríža pokrýva zatiaľ 11 spoločenstiev v Austrálii a rozšíril sa cez Pacifik do Japonska, kde má dve kongregácie, do Torres Strait Islands, s jednou kongregáciou a formuje spoločenstvá vo Filipínach.

 

 

DISKUSIA k článku