archangel-meanings-700x438.jpg

Traja archanjeli a moc, ukrytá v ich menách|

1,030
Zuzana Smatanová
AltKAT

Viete čo znamenajú mená jednotlivých archanjelov a akú majú úlohu a poslanie?

 

CatholicLink nedávno poslal úžasný grafický súbor, s vysvetlením významu mien troch archanjelov: svätých Michala, Gabriela a Rafaela.

 

Čo znamená meno ´Michal´ 

                                                               Sv. Michal archanjel - náš patrón

Sv. Michal je jedným z hlavných anjelov (archanjel - mimoriadne mocný anjel). Michal znamená "Kto je ako Boh?" (hebr.) Je to akýsi druh bojového pokriku, s ktorým vodca nebeského vojska poráža Božieho odporcu - Lucifera (por. Zjv 12, 7-9). Je zobrazovaný v rytierskom brnení s prilbou, mečom, kopijou, štítom a váhami, ako šliape po drakovi. Je patrónom Katolíckej cirkvi  v boji proti pokušeniam a diablovi; ďalej chudobných, pracujúcich,  zomierajúcich,  patrón dobrej smrti; pri búrke a zlom počasí. Sviatok má 29.septembra.

Má mnoho mien. Je nazývaný kniežaťom anjelov, anjelom spravodlivosti, ochrancom Kristovej Cirkvi alebo kniežaťom duší. Spomína sa na viacerých miestach Svätého Písma Starého a Nového zákona. Boh mu zveril v dejinách spásy veľké úlohy. Je označovaný tiež ako dôverník Boží, dôverník, ktorý odovzdáva ľuďom pokyny Pána.

Podľa Sv. Písma dala kresťanská tradícia sv. Michalovi štyri úrady:

  • bojovať proti satanovi
  • zachraňovať duše veriacich z moci satana, osobitne v hodine smrti
  • ochraňovať Boží ľud – Židov v Starom zákone, kresťanov a Cirkev v Novom zákone
  • sprevádzať duše ľudí zo sveta pred Boží súd

 

Vzývajme ho denne krátkym exorcizmom Leva XIII:

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, proti zlostiam a úkladom diablovým. Buď nám ochranou, pokorne prosíme, nech ho zavráti Boh. A ty, knieža vojska nebeského, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší po svete potulujú. Amen.

 

 

Čo znamená meno ´Gabriel´

 

                                              image

 

Gabriel znamená "Božia sila". Je anjelom zvestovania a verným Božím poslom. Zvestoval Panne Márii narodenie Mesiáša; že sa stane Božou Matkou a práve on odhalil sv. Panne, kým naozaj je. Má k nej hlbokú úctu. Je ochrancom čistoty. Prosme ho o lásku k čistote a o spasiteľný strach pred každým druhom nečistoty. Prosme ho aj o vrúcnu oddanosť Božej Matke. Sv. archanjel Gabriel je nám po boku, aby nám dal nezdolnú statočnosť od Boha. Je patrónom pracovníkov v komunikačných technológiách. Sviatok má 29. septembra.

 

 

Čo znamená meno ´Rafael´

                                                         Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt rafael

 

‘Rafael’ znamená “Boží liečiteľ, uzdravovateľ".

Sv. archanjel Rafael nám lieči početné rany, ktoré často utŕžime pre veľký boj, v ktorom sme nasadení. Jeho úlohou je liať nám do rán balzam útechy a uzdravenia či už z našich fyzických alebo duchovných chorôb. Okrem toho nás sprevádza na našich cestách, je ochrancom všetkých putujúcich. Je patrónom lekárnikov, chorých, najmä slepcov, cestujúcich a putujúcich; ochrancom proti očným chorobám a moru. Sviatok má 29. septembra.

 

Svätí archanjeli Michal, Gabriel a Rafael, orodujte za nás!

 

DISKUSIA k článku