shutterstock_731073736.jpg

Sv. Ján XXIII: Najúčinnejší spôsob boja proti pohoršlivým filmom a TV shows

383
Zuzana Smatanová
Kultúra života

 

Sv. Ján XXIII vyzýval kresťanov na celom svete aby so zákernými masmédiami bojovali touto mocnou zbraňou. Je jednoduché nad nemorálnosťou dnešných filmov, TV shows a iných masmédií iba nariekať; aj mienkotvorné médiá sa zhoršujú, čoraz viac propagujú životný štýl, ktorý je v rozpore s evanjeliom.

Naše pobúrenie by však nemalo skončiť iba bojkotovaním tejto produkcie, ale naopak, tvorbou takých médií, ktoré oslavujú pravdu, krásu a dobrotu. Túto realitu si sv. Ján XXIII uvedomil už na začiatku svojho pontifikátu v roku 1959 a preto vo svojej prvej encyklike Ad Petri Cathedram nám poskytuje návod ako s týmito pohoršlivými médiami bojovať:

"A v dnešných dňoch, ako dobre viete, ctihodní bratia a milovaní synovia, máme aj rozhlasové vysielania, filmy a televíziu (ktoré ľahko prenikajú do našich domovov). To všetko môže byť inšpiráciou a podnetom pre morálku a dobrotu, dokonca aj pre kresťanskú čnosť. Bohužiaľ však môžu tiež nalákať ľudí, najmä mladých, na to, aby stratili morálku, aby sa nečestne a nízko správali, robili zradné chyby a priľnuli k nebezpečným nerestiam."

Pápež je presvedčený, že potrebnou zbraňou sú pozitívne médiá:

"Proti nemorálnej a falošnej literatúre musíme bojovať literatúrou, ktorá je zdravá a úprimná. Proti rozhlasovým vysielaniam, filmom a televíznym programom, ktoré z chýb a nerestí robia atraktívne prvky, sa musia produkovať vystúpenia, ktoré bránia pravdu a usilujú sa o zachovanie integrity a istoty morálky. Tak sa tieto nové druhy umenia, ktoré môžu inak spôsobiť veľa zla, obrátia na blaho a prospech ľudí a súčasne budú slúžiť ako zdroj hodnotného osvieženia a oddychu. Zdravie teda bude pochádzať zo zdroja, ktorý inak často spôsobuje len ničivé choroby."

 

To, k čomu sv. Ján XXIII vyzýval, sv. Ján Pavol II neskôr nazval "novou evanjelizáciou", pri ktorej sa majú moderné masovokomunikačné prostriedky využívať pre dobro ľudí. Namiesto trvalého bojkotovania všetkých nových filmov a TV shows chcel pápež Ján XXIII aby sme vytvárali krásne a radostné formy zábavy, ktorá pozdvihuje dušu k Bohu. Tvrdil, že nepotrebujeme tvoriť filmy vyslovene s kresťanskou tematikou, stačí také, ktoré budú ´zdrojom hodnotného osvieženia a oddychu´ a zároveň budú poukazovať na krásu kresťanského života. 

 

 

DISKUSIA k článku