maxresdefault-1-700x394.jpg

Byť gay a zároveň katolík? Dobrá rada pre katolíkov, ktorých priťahuje rovnaké pohlavie

281
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Je to výborná rada. V nedávnom videu spoločnosti Ascension robí Jackie Francoisová rozhovor so zakladateľkou Overcome ministry Kim Zemberovou, ktorá tiež zápasí s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu. Zemberovej Overcome ministry sa zameriava na pomoc ľuďom, zápasiacich s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu a na to, "aby vedeli, že nie sú v tom sami". 

 

Vo videu vysvetľuje:

"Keď sa ľudia spýtajú Kim Zemberovej ´Ako môžem byť gay a zároveň katolík?´, vždy odpovie otázkou ´Prečo hovoríte najprv že ste gay a až potom že ste kresťan?´

Prostredníctvom svojej služby Overcome pomáha Kim ľuďom, ktorých priťahuje rovnaké pohlavie, prekonať tieto túžby a vštepiť im do hlavy, že nie sú v tom sami. Zásadným postojom prekonania tejto túžby je zapretie samého seba, ako hovorí aj Kristus: "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme na seba svoj kríž a nech ma  nasleduje" (Mt 16, 24). Kim vie čo to je mať homosexuálne túžby a povzbudzuje tých, čo pociťujú akékoľvek nezriadené sexuálne túžby, aby išli k Ježišovi a odovzdali mu ich ´Pane, odovzdávam ti túto túžbu

Ako aj sv. Pavol píše Korinťanom: "Boríme výmysly a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi" (2 Kor 10, 5). 

"Hriešne myšlienky ešte nie sú hriechom, pokiaľ sa im nevzdáme a nezačneme podľa nich konať. Najčastejšie sa im poddávame preto, lebo nás oklamú a uveríme ich falošným prísľubom. Hriešne sexuálne túžby nás klamú tým, že nám naznačujú, že nás urobia šťastnými, avšak vzdať sa im nikdy neprináša trvalú radosť."

Kim radí robiť niečo, čo nám prinesie trvalú radosť - účasť na sv. omši, spoločenstvo, autenticita, spoveď, adorácia (čas v tichu pred Bohom). Ak zápasíte s nezriadenými sexuálnymi túžbami, vedzte, že Boh vás povoláva k niečomu väčšiemu. Volá vás k plnosti života. Nestotožňuj sa sa so svojimi túžbami. Nechaj, nech ti tvoju identitu ´udelí´ sám Boh.    

Modlime sa a prosme za všetkých, ktorí zápasia s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu!

 

DISKUSIA k článku