Bishop_Peter_Andrew_Comensoli_of_the_Diocese_of_Broken_Bay_Australia_Credit_Australian_Catholic_Bishops_Conference_CNA_12_1_14_1.jpeg

Nový austrálsky zákon vyžaduje, aby kňazi porušili pečať spovedného tajomstva

737
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Zákon prijatý v austrálskom štáte Victoria bude od kňazov vyžadovať, aby porušili pečať spovedného tajomstva, ak čokoľvek v spovedi vyvolá podozrenie zo zneužívania detí. Nový zákon ukladá trest odňatia slobody až na tri roky, ak povinný informátor neohlási zneužitie príslušným úradom. 

Zákon pridáva náboženských lídrov na existujúci zoznam povinných informátorov. Na rozdiel od iných krajín s podobnými zákonmi a normami, správy o zneužívaní detí, učinené v sviatostnom kontexte, nie sú vyňaté a musia sa nahlásiť. 

Premiér Daniel Andrews, ktorý vedie štát Victoria od roku 2014, bol citovaný v austrálskych novinách The Age. Andrews dúfa, že legislatíva vyšle Vatikánu jasnú správu ohľadne zneužívania detí. 

"Najdôležitejšou časťou je posolstvo, že zákon treba brať vážne. Ak ľudia nedodržiavajú zákon, potom sú sankcie veľmi významné," povedal Andrews. 

"Ide o kultúru, v ktorej ľudia chápu zákony a svoje povinnosti týkajúce sa povinného informovania veľmi seriózne." 

Zákon bol schválený naprieč politickým spektrom. 

Katolícke vedenie v štáte Victoria už vyhlásilo, že nebude dodržiavať zákon. 

"Ja osobne budem zachovávať pečať," povedal arcibiskup Peter Comensoli počas rozhovoru zo 14. augusta na rozhlasovej stanici ABC Radio Melbourne, krátko po tom, čo bol zákon predstavený v miestnom parlamente. 

Arcibiskup povedal, že bude naliehať na kohokoľvek, kto sa priznal k zneužitiu, aby sa nahlásil na polícii.

Kňazovi je však zakázané porušovať spovednú pečať, ako aj nariaďovať kajúcemu, aby sa obrátil na úrady.

Comensoli povedal, že by tiež povzbudil osobu, ktorá sa priznala k zneužitiu, aby zopakovala priznanie mimo kontextu spovede, kde by sa pečať neuplatňovala, a on by mohol potom slobodne nahlásiť násilníka polícii. 

Uviedol tiež, že priznania o sexuálnom zneužívaní detí v kontexte spovede sú mimoriadne zriedkavé. 

Austrálska ústava uvádza, že "Spoločenstvo nevydá žiaden zákon na založenie akéhokoľvek náboženstva, ani na zavedenie náboženských obradov, ani na zákaz slobodného vykonávania akéhokoľvek náboženstva, a nie je potrebná žiadna náboženská previerka ako kvalifikácia pre akýkoľvek úrad či dôveru verejnosti v rámci Spoločenstva."

Andrews pripustil, že nemá vedomosť o odsúdeniach za neohlásenie zneužitia za obdobie posledných 25 rokov, kedy sa v štáte uplatňuje pozícia povinného informátora. 

Okrem náboženských lídrov sú povinní ohlásiť podozrenia zo zneužívania detí učitelia, zdravotné sestry, policajti, lekári, poradcovia a súdny personál pre mladistvých. 

 

 

DISKUSIA k článku