Hospital_sick_Credit_drpnncpptak_Shutterstock_CNA.jpg

Chorých čínskych občanov podrobujú pred ošetrením ´krížovému výsluchu´ ohľadom ich viery

435
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

"Súčasťou tvrdých opatrení Čínskej komunistickej strany proti náboženstvu je požiadavka, aby zdravotnícki pracovníci ešte pred liečbou podrobili pacienta priam ´krížovému výsluchu´ v súvislosti s jeho náboženským presvedčením", informuje skupina na obranu ľudských práv Bitter Winter.  

V článku z 28. augusta 2019 Tang Wanming z Bitter Winter uviedol, že v provincii Shandong sa stalo, že ťažko a nebezpečne krvácajúcu tehotnú ženu pred prijatím na chirurgiu v miestnej nemocnici najprv dvakrát vypočúvali o jej náboženskom presvedčení. "Má obrovské bolesti! Prečo sa jej na toto pýtate?", chceli vedieť jej príbuzní. Zdravotná sestra im povedala o požiadavke vlády, aby ešte pred ošetrením zhromažďovali zdravotníci určité informácie o pacientoch, vrátane ich náboženského presvedčenia. 

46-ročný muž, ktorý nutne potreboval inzulín, odmietol ošetrenie v nemocnici zo strachu, aby nevystavil svoju rodinu, ktorá patrí k novému náboženskému hnutiu, prenasledovaniu zo strany štátu. "Radšej zomriem, než by som mal do toho zapliesť svoju manželku a syna, ktorých by uväznili", vyhlásil tento muž. Potom aj zomrel. 

Zdravotnícki pracovníci v niekoľkých provinciách uviedli, že okrem príkazu zisťovať náboženské presvedčenie pacientov vláda zakázala modlitby a iné náboženské aktivity v medicínskych zariadeniach. Prevažná väčšina zdravotníkov nechápe zmysel zisťovania náboženského presvedčenia počas návštevy pacienta u lekára. Jeden z nich pre Bitter Winter uviedol: "Niektorí pacienti nevedia prečo sa ich pýtajú také otázky, no pravdivo sa k svojej viere priznávajú. Tu nejde o dobrú vec. Teraz to síce vyzerá neškodne, ale vláda môže tieto informácie zneužiť, ak by to potrebovala." Záznam o pacientovom vierovyznaní sa presunie k jeho osobným záznamom do vládnej databázy. Tieto informácie sa môžu, a zvyčajne sa aj použijú proti občanom v budúcnosti, či už pôjde o povolenie vycestovať, zamestnať sa, dostávať sociálne dávky, či podieľať sa na iných aspektoch verejného života. Obrancovia ľudských práv sa obávajú, že náboženské presvedčenie sa použije proti občanom v tzv. "sociálnom kreditnom systéme"; systéme na báze bodovania, vyvinutom v roku 2014. Sleduje občanov a podľa vhodnosti či nevhodnosti ich sociálneho správania sa im pripisujú alebo odpisujú body.

Podľa článku z 21. augusta (Bitter Winter) funguje sociálny kreditný systém takto: "Body sa odrátavajú za ´otravovanie´ vlády a výrobných podnikov; za online ohováranie iných; za výrobu alebo predávanie falzifikátov. Toto skóre určuje či niekto môže vycestovať z mesta, či niekto postúpi v zamestnaní, či si niekto môže kúpiť auto alebo mať nejaký majetok, ba dokonca aj to, do akej školy môžu chodiť deti dotyčnej osoby." 

Registrovanie náboženského vierovyznania občana a spoločenské potrestanie, ktoré s tým súvisí, je len pokračovaním čoraz dlhšieho zoznamu spôsobov porušovania náboženskej slobody v Číne, ktorá je v rukách Čínskej komunistickej strany (CCP), vrátane rušenia neoficiálnych cirkevných pohrebov, sobášov a iných slávností, ničenia a vypaľovania kostolov, väznenia, týrania a šikanovania veriacich, vrátane zadržiavania zhruba 1 milióna uighurských moslimov v "reedukačných" internačných táboroch. Čínska vláda síce tvrdí, že väčšinu z nich už prepustila, no za hranicami Číny sa toto jej tvrdenie stretáva s veľkým skepticizmom. 

Tvrdé opatrenia vlády proti náboženstvu sú súčasťou jej rozšíreného úsilia o ´počínštenie´ akéhokoľvek náboženstva, čo znamená ´zrovnať´ ho podľa štandardov komunistickej Číny. CCP disponuje aj zoznamom tzv. "xie jiao" (čo zhruba znamená "zlý kult"); ide o náboženské organizácie na čiernej listine, ktoré sa v krajine považujú za oficiálne ilegálne a príslušnosť k nim sa trestá 3-7 ročným väzením, alebo aj viac. Patrí sem všetko, čo nespadá do piatich oblastí vládou odsúhlasených náboženstiev: protestantizmus, katolicizmus, budhizmus, taoizmus a islam. Podľa Komisie pre ľudské práva ešte nebolo v Číne horšie prenasledovanie kresťanov, ako je v súčasnosti.  

Katolícka cirkev v Číne sa v roku 1957 rozčesla na "podzemnú" Cirkev, ktorej biskupi sú v plnej jednote s Rímom a na štátom riadenú Čínsku vlasteneckú katolícku asociáciu, do ktorej čínska vláda svojvoľne menuje biskupov. Nedávna kontroverzná dohoda medzi Vatikánom a CCP, podpísaná v septembri 2018 naznačuje koniec tohto rozdelenia, hoci niektorí katolícki lídri vyjadrujú pochybnosti čo sa týka úprimnosti Čínskej vlády v prístupe k tejto dohode. Biskup Antonio Yao Shun, prvý biskup, vymenovaný v rámci vatikánsko-čínskej dohody, bol vysvätený za biskupa Jiningu v auguste 2019.

 

DISKUSIA k článku