Benedictine-Medal-700x438.jpg

“Choď preč, satan!”: mocný benediktínsky exorcizmus na ochranu proti diablovi

816
Zuzana Smatanová
AltKAT

 

Tieto Benediktínske modlitby sú veľmi mocné a Benediktínsky medailón je vynikajúcou sväteninou!

Pápež Lev IX (11. stor.) bol prvým pápežom, ktorý nosil tento medailón po zázračnom uzdravení po uštipnutí hadom. Cirkev si však aj napriek tomu nie je istá jeho pôvodom, existujú viaceré jeho formy. V súčasnosti sa najviac nosí jubilejný medailón, ktorý vznikol v roku 1880. Na jeho zadnej strane sú veľmi mocné modlitby exorcizmu. Veriaci sa tieto modlitby môžu modliť kedykoľvek, keď potrebujú zahnať útoky zlého ducha. Mnohí ľudia majú posvätené medailóny zavesené doma, vkladajú ich do základov svojich domov, pripínajú si ich na iné sväteniny (napr. ruženec). Benediktínsky medailón zvyknú nezriedka nosiť aj priamo zavesený na krku. 

Modlitby exorcizmu sú v latinských iniciálkach uvedené na zadnej strane Benediktínskeho medailónu:

Na zvislom ramene kríža sú zhora nadol písmená: C.S.S.M.L. (Crux Sacra Sit Mihi Lux):

"Svätý Kríž nech mi je svetlom"

Na priečnom ramene kríža sú písmená: N.D.S.M.D. (Non Draco Sit Mihi Dux):

"Diabol nech nie je mojím vodcom!"

 

Latinské modlitby exorcizmu:

Sv. Benedikt povedal nasledujúce slová potom, čo sa ho mnísi snažili zabiť. Keď si uvedomil, že mu otrávili nápoj, povedal toto:

V.R.S. (Vade Retro Satan):
“Choď preč, satan”

N.S.M.V. (Numquam Suade Mihi Vana):
“Nezvádzaj ma k márnostiam!”

S.M.Q.L. (Sunt Mala Quae Libas):
“To, čo mi nahováraš, je zlé.”

I.V.B. (Ipse Venena Bibas):
“Sám si pi svoje jedy!”

 

Benediktínsky medailón predávajú vo všetkých katolíckych obchodoch. Nezabudnite si ho dať posvätiť kňazom!

Svätý Benedikt, oroduj za nás!

 

 

DISKUSIA k článku