web3-precious-blood-of-christ-cross-jesus-flickr.jpg

O tom, prečo je mesiac júl zasvätený úcte k Predrahej Krvi Ježiša Krista

744
Zuzana Smatanová
AltKAT

 

Pápež Pius IX sa v exile obrátil o pomoc a silu k Predrahej Krvi Kristovej.

Špecifickou úctou v Katolíckej cirkvi je úcta spojená s Utrpením Ježiša Krista - s úctou k Jeho Predrahej Krvi. Ide o uznanie Ježišovej obety a toho, že svoju Krv vylial za spásu celého ľudstva. Ba čo viac, Jeho Krv je stále prítomná skrze dar Eucharistie, ktorý spolu s Telom Kristovým prijímame pri sv. omši pod spôsobom chleba a vína. 

V dejinách Cirkvi vzniklo veľa sviatkov Predrahej Krvi, no univerzálny sviatok pre celú Cirkev sa ustanovil až v 19. storočí. V priebehu Prvej talianskej vojny za nezávislosť v roku 1849 odišiel pápež Pius IX do exilu, do Gaety. S ním tam odišiel aj provinciál Otcov od Najvzácnejšej Krvi, don Giovanni Merlini. Vojna stále zúrila, a tak Merlini navrhol pápežovi, aby vyhlásil univerzálny sviatok Prevzácnej Krvi, aby aj takto mohli veriaci úpenlivo prosiť Boha o ukončenie vojny a o nastolenie mieru v Ríme. 30. júna 1849 pápež vyhlásil, že má v úmysle ustanoviť sviatok k úcte Predrahej Krvi. Vojna čoskoro skončila a pápež sa zanedlho vrátil do Ríma.  

10. augusta oficiálne vyhlásil, že prvá nedeľa v júli bude vždy zasvätená úcte Predrahej Krvi Ježiša Krista. Neskôr pápež dátum tejto slávnosti zafixoval na 1. júl. Po Druhom Vatikánskom koncile tento sviatok bol z kalendára odstránený, no votívne omše ku cti Predrahej Krvi sa môžu v mesiaci júl sláviť (ako aj v iné mesiace roka). Z týchto dôvodov je celý mesiac júl už tradične zasvätený Predrahej Krvi, čo katolíkov v tento mesiac ešte viac podnecuje k meditáciam o veľkej Ježišovej obete a o tom, ako vylial svoju Krv za ľudstvo. Nižšie uvádzame úvodnú modlitbu pri votívnej omši, ako aj dodatkovú modlitbu, ktoré môžeme použiť ako osobnú meditáciu počas modlitieb v júli:

"Ó Bože, ktorý si Predrahou Krvou svojho jednorodeného Syna vykúpil celý svet, ochráň v nás dielo svojej milosti, aby sme si uctievaním tajomstiev našej spásy zaslúžili užívať jej ovocie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým, Boh, po všetky veky vekov, amen.

Pristupujeme k Tvojmu posvätnému stolu, ó Pane, a s radosťou čerpáme z prameňov Spasiteľa; úpenlivo ťa prosíme, kiežby sa Jeho Krv v nás stala žriedlom živej vody, prúdiacej do večného života." 

 

DISKUSIA k článku