Marriage_couple_wedding_Credit_Unsplash_CNA.jpg

Severomexický štát odmietol návrh zákona na predefinovanie pojmu ´manželstva´

141
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Legislatíva štátu Sinaloa v severnom Mexiku odmietla návrh zákona, ktorý mienil predefinovať pojem manželstva. Návrh zákona, ktorý mal v pláne doplniť články 40 a 165 Zákona o rodine štátu Sinaloa, neprešiel v pomere hlasov 20:18.

Odmietnutie tohto legislatívneho návrhu znamená, že v Zákone o rodine sa manželstvo aj naďalej považuje za zväzok "jedného biologického muža a jednej biologickej ženy, s rovnakými právami, povinnosťami a záväzkami a s možnosťou reprodukcie slobodným, zodpovedným a informovaným spôsobom."

Neprijatý návrh mal v úmysle nahradiť pojmy "žena a muž" pojmom "osoby".

Predseda Národného frontu za rodinu, Rodrigo Iván Cortés, uviedol, že odmietnutie tohto legislatívneho návrhu je povzbudzujúce a dokazuje, že je možné "brániť inštitúciu manželstva, ako základu spoločnosti" v legislatíve štátu Sinaloa. "Jedná sa o veľmi závažný fakt, ktorý prináša svetlo nádeje aj pre zvyšok republiky." Cortés zdôraznil, že aj keď návrh zákona primárne pretláčala strana Hnutie za národnú obrodu (Morena) mexického prezidenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora, členovia strany sa pri hlasovaní o ňom rozštiepili.

Proti predefinovaniu manželstva okrem časti členov strany Morena hlasovali aj zákonodarcovia z Labor Party, Institutional Revolutionary Party a National Action Party. Cortés uviedol, že "to dokazuje pluralitu v podpore prirodzenej inštitúcie manželstva, ktorá je veľmi významná". Vyzdvihol prácu organizovanej občianskej spoločnosti a poznamenal, že pred niekoľkými mesiacmi Sinaloa ukotvil vo svojej Ústave "právo na život od okamihu počatia každého jedného človeka"

Marcial Padilla, riaditeľ ConParticipación, toto hlasovanie tiež vysoko ohodnotil keď povedal, že "občania mali možnosť jasne vyjadriť svoje rozhodnutie podporiť rodinu a manželstvo a zákonodarcovia si uvedomili, že ich jediným právom, ba dokonca politicky prospešnou vecou, je počúvať hlas občanov svojej krajiny." Ďalším krokom pre Sinalou podľa Padillu bude odstavenie gender ideológie a zavedenie rovnakej starostlivosti o všetkých občanov, aj o menšiny, bez zbytočného chaosu a zmätku. Upozornil, že "gender ideológia neosoží nikomu, naopak, každého poškodzuje, najmä deti, pretože všetkých nás núti pokladať manželstvo za niečo, čo manželstvom nikdy nemôže byť".  

 

DISKUSIA k článku