web3-priest-eucharist-host-shutterstock_241121287.jpg

Táto hostia bola natočená, ako krváca a pulzuje sťa planúce srdce

5,289
Milko Kostovič
AltKAT

Pútnik z New Jersey zachytil na video eucharistický zázrak, ktorý sa odohral vo Venezuele.

8. decembra 1991 kňaz celebroval omšu v svätyni Betánie vo venezuelskom meste Cúa. Po zasvätení si všimol, že hostia začína z jednej strany krvácať. Kňaz hostiu rýchlo uložil a začal ju skúmať, aby sa ubezpečil, že ide o zázrak. 

Podľa Eucharistických zázrakov sveta miestny biskup začal vyšetrovanie, aby sa uistil, že sa to nedá vysvetliť niečím prirodzeným. 

Na omši bolo prítomných niekoľko pútnikov, ktorí okamžite dosvedčili, že kňaz nemal žiadne rany, z ktorých by mohla prúdiť krv prítomná v hostii. Okrem toho z analýz vyplynulo, že krv kňaza sa nezhodovala s jednou z Častíc. Hostia zázraku bola podrobená niektorým špeciálnym štúdiám, o ktoré požiadal vtedajší biskup Los Teques, reverend Pio Bello Ricardo. A výsledky potvrdili, že krv bola ľudská krv typu AB pozitív zodpovedajúca tej, ktorá sa našla v tkanine turínskeho plátna a v hostii eucharistického zázraku v meste Lanciano, ktorý sa odohral v Taliansku v roku 750 n.l a bol analyzovaný 500-člennou komisiou Svetovej zdravotníckej organizácie.

Hostia bola neskôr uložená v kláštore Los Teques a každý rok si ju mohlo prehliadnuť tisíce pútnikov. Zaujímavý bol prípad pútnika Daniela Sanforda z New Jersey, ktorý navštívil kláštor v roku 1998. Sanford vysvetľuje, čo sa dialo ďalej. 

Po skončení omše kňaz otvoril dvere svätyne, kde bola uložená hostia zázraku. S veľkým údivom som zbadal, akoby bola hostia v plameňoch, a nachádzalo sa tam pulzujúce srdce, ktoré vo svojom strede krvácalo. Sledoval som to asi tak 30 sekúnd, potom sa hostia vrátila do normálu. Podarilo sa mi natočiť časť tohto zázraku na kameru. 

Video následne poslal miestnemu biskupovi, ktorý vyzýval na zdieľanie videa na účely šírenia viery v skutočnú prítomnosť Ježiša v Eucharistii. 

Zázrak je dnes naďalej možné vidieť v kláštore Los Teques a krv na hostii je stále čerstvá, ako to bolo vtedy, keď sa zázrak objavil prvýkrát. 

 

DISKUSIA k článku