Pozor! Novela sčítavania ľudu. Vaše osobne údaje budú poskytnuté cudzím organizáciam!

993
Kultúra smrti

Do májového zasadania NR SR bol v prvom čítaní predložený Štatistickým úradom Návrh zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, no tento návrh prináša viacero znepokojivých zmien. Je súčasťou celosvetového programu na sčítanie osôb pod záštitou EÚ a OSN, a týmto organizáciám budú poskytnuté všetky zozbierané údaje o každom z nás.

V minulosti boli sčítania obyvateľov anonymné (aspoň formálne), avšak terajší zákon sa netají tým, že s anonymitou nemá nič spoločné. Namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované - to znamená, že bude prebiehať elektronickou formou.

Informácie o občanoch, vrátane dôverných osobných údajov, ktoré sú predmetom zákonom chráneného tajomstva, musia poskytnúť aj všetky štátne úrady. Štatistici teda využijú dáta z rôznych administratívnych zdrojov, ako sú registre osôb a adries, či informačné systémy Sociálnej poisťovne či ďalších inštitúcií, aby si vyskladali o každom občanovi čo najpresnejší obraz.

 

Rovnako bude zrejme potrebné poskytovať aj rodné čísla. Avšak naše rodné čísla nie je možné do databázy vložiť, a tak je možné, že budeme vedení pod identifikátormi, ktoré sú tiež v tomto návrhu spomenuté. Mohlo by to predznamenávať stav, keď by každý z nás mohol dostať nové číslo, ktoré by umožnilo byť súčasťou celosvetovej databázy.

 

Ak sa nechcete sčítania zúćastniť, štát pánuje Vás plánuje pokutovať vo výške stovák Eur.

 

  • Do terajšieho májového zasadania NR SR bol v prvom čítaní predložený Štatistickým úradom návrh zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov .
  • Oproti predošlým zákonom o sčítaní  obyvateľov a bytov, ktoré boli anonýmne, aspoň formálne, terajší zákon sa netají, že nemá s anonymitu nič spoločné. Toto sčítanie má byť totiž súčasťou celosvetového programu sčítania ľudí, domov a bytov, ktorý sa uskutočňuje pod záštitou EÚ a OSN
  • všetky zozbierané údaje o každom z nás budú poskytnuté EÚ a OSN.
  • Sčítanie sa tentokrát má uskutočniť elektronickou formou
  • informácie o nás majú poskytovať aj všetky štátne úrady vrátane dôverných osobných údajov, ktoré sú predmetom zákonom chráneného tajomstva.
  • Aby aby sme boli lepšie identifikovaní, musíme, podľa návrhu, poskytnúť dokonca aj naše rodné čísla.
  • V zákone sa tiež hovorí o tzv. identifikátoroch, čiže číslach, ktoré môžu predznamenávať stav, keď každý z nás by mohol dostať nové číslo, ktoré by umožnilo byť súčasťou celosvetovej databázy.
  • návrhu zákona je aj poistka - pokuta, pre prípad, že by sa niekto kvôli svojmu svedomiu nechcel sčítania zúčastniť, ktorá sa pohybuje aj v stovkách Eúr.

 

DISKUSIA k článku