web3-christy-pantocrator-dianelos-georgoudis-cc-by-sa-3-0.jpg

Aký je význam mena Ježiš?

1,473
Milko Kostovič
AltKAT

Naše bežné používanie slova v modlitbe pochádza z hebrejčiny skrz gréčtinu a latinčinu. 

Či už sa používa v modlitbe alebo je brané nadarmo, slovo Ježiš je jedným z najmocnejších známych mien - až natoľko, že vo väčšine kultúr ho rodiny nepoužívajú na pomenovanie jedného zo svojich detí (Španieli sú v tomto zmysle značnou výnimkou). 

Katolícka encyklopédia poukazuje na to, že hebrejské meno Jeshua - alebo Jozua, či Jehošua - znamená "Jehova je spása". Gréci toto meno prepísali na Iesous, čo nám zase dalo latinskú podobu mena, Jesus - Ježiš. 

"Hoci sa meno v jednej alebo druhej forme často objavuje v Starom zákone, nenosila ho osoba, ktorá by bola dôležitá v období medzi Jozuem, synom Núna a Jozuem, veľkňazom v čase Zerubábela," poznamenáva Katolícka encyklopédia. "Bolo to aj meno autora Knihy Ekleziastikus, meno jedného z Kristových predkov spomínaných v genealógii, nájdené v Treťom evanjeliu (Lukáš 3:29) a meno jedného zo spoločníkov sv. Pavla (Kolosenským 4:11). ... Grécke meno je spojené so slovesom iasthai, tzn. uzdraviť; nie je preto prekvapením, že niektorí grécki otcovia spojili slovo Ježiš s rovnakým pôvodom (Eusebius, „Dem. Ev.“, IV; Skutky 9:34; 10:38). Hoci sa zdá, že približne v čase Krista sa meno Ježiš stalo celkom bežným ... bolo pridelené nášmu Pánovi na základe vysloveného príkazu Boha (Lukáš 1:31; Matúš 1:21) kvôli proroctvu, že Dieťa bola predurčené "zachrániť svoj ľud pred hriechmi." 

Izraelský inštitút biblických štúdií tvrdí, že v pôvodnej hebrejčine je autentickým významom Ježišovho mena: "Pán" (Yeho) "je spása" (Yeshua). 

"Toto sa podobá nespočetne iným menám v Biblii, ktoré začínajú písmenami Yeho, vždy skratkou pre Pánovo posvätné meno Jahve," hovorí Inštitút. "Napríklad meno Saulovho syna, Yehonatana alebo Jonatána, znamená "Pán poskytol" alebo meno posledného judského kráľa, Jojakín, znamená "Pán ustanovil". 

Takže Ježišovo skutočné meno je rovnaké ako Jezua, meno biblického hrdinu, ktorý dobyl Kanaán viac ako tisíc rokov predtým. Kedže začína s posvätnými hebrejskými písmenami יהו Yeho, Ježišova identita je večne viazaná na Božiu identitu.

 

 

DISKUSIA k článku