190509_LGBT-1250x650.jpg

Pediatrička vysvetľuje, ako nebezpečný Zákon o rovnosti prinúti lekárov "ubližovať"

785
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Pediatrička Michelle Cretella, ktorá je výkonnou riaditeľkou Americkej akadémie pediatrov, varuje, že lekári, ktorí nepodporujú hormonálnu liečbu alebo nevykonávajú operácie na zmenu pohlavia, môžu byť čoskoro v rozpore s federálnym zákonom. A nie sú jediní, ktorým hrozí riziko: aj rodičia môžu stratiť právo rozhodovať o zdravotnej starostlivosti pre svoje dieťa.

Prečítajte si náš rozhovor s pediatričkou, ktorý je zverejnený nižšie, alebo si ho vypočujte na podcaste:

Kate Trinko: Naše pozvanie dnes prijala doktorka Michelle Cretella, pediatrička a výkonná riaditeľka Americkej akadémie pediatrov. Dr. Cretella, ďakujeme, že ste k nám prišli. 

Dr. Michelle Cretella: Ďakujem za pozvanie

Trinko: Sledujeme Zákon o rovnosti, ktorý presadzuje predsedkyňa snemovne Nancy Pelosi a demokratická strana. Prijatie zákona by v podstate znamenalo vytvorenie tried sexuálnej orientácie a rodovej identity, ktoré nemôžete diskriminovať. Dr. Cretella, čo si myslíte o týchto právnych predpisoch?

Cretella: Toto je veľmi nebezpečná legislatíva, ktorá doslova nariaďuje, aby zdravotnícky personál ubližoval ľuďom. Tento zákon hovorí, že zdravotnícky pracovník nemôže odmietnuť liečbu osobe na základe jej rodovej identity.

Teraz, na prvý pohľad, môžu ľudia povedať: "No, čo je na tom?" Problém tkvie v tomto: Osoba, ktorá sa identifikuje ako trans, má jednoduchý prístup k zdravotnému ošetreniu v prípade bežného prechladnutia, podvrtnutia členku a pod. Problémom je, keď idú do ordinácie a povedia, napr., príde žena a povie: "Identifikujem sa ako muž. Chcem, aby ste vy, môj gynekológ, mi vykonali hysterektómiu. Vyberte moju zdravú maternicu z môjho tela. To je prinútenie lekára, aby porušil svoj prísahu o neubližovaní pacientovi. 

Dnes transgender aktivisti tvrdia: "Ó, nie. Tieto transgenderové operácie, odstraňovanie reprodukčných orgánov, nasadzovanie hormónov je život zachraňujúce." Jednoducho to nie je pravda. To nie je to, čo sa podarilo dokázať vede. 

V skutočnosti agentúra Centers for Medicare and Medicaid Services zistila, že dôkazy o akýchkoľvek výhodách sú príliš slabé a riziko vedľajších účinkov priveľké. Hovoríme o experimentálnych postupoch, na ktorých sa budú musieť všetci lekári podieľať. A to je ten najväčší problém. 

Ako som povedala, má to byť nariadené pod zámienkou pomoci trans ľuďom, hoci to v skutočnosti vôbec neznižuje riziko ich samovraždy. 

Poznáme veľkú štúdiu zo Švédska, kde sledovali transgender osoby po 10, 20 a 30 rokoch. Po desiatich rokoch od chirurgického zákroku bolo ich duševné zdravie výrazne horšie ako u všeobecnej populácie. Takže aj napriek nasadzovaniu hormónov a operácii sa ich základné problémy nevyriešili. 30 rokov po operácií bola u transgender populácie zistená 19-krát vyššia miera samovrážd než u bežnej populácie. 

My im nepomáhame ... Títo jedinci, ktorí trpia, dostávajú toxické hormóny, ktoré sú zdrojom infarktov, porážok, rakoviny a ešte čo je horšie, ani neznižujeme mieru samovrážd. 

Daniel Davis: Áno, je zaujímavé, že hovoríte o tom, akoby lekári boli podľa tohto zákona nútení znetvorovať svojich pacientov v podstate pod podmienkou právneho postihu. Akým druhom sankcií by čelili? Išlo by o väzenie alebo pokuty, ak by odmietli súhlasiť s operáciou na zmenu pohlavia? 

Cretella: Ak by ste odmietli predpísať tieto nebezpečné hormóny alebo by ste odmietli znetvorujúce operácie, porušili by ste federálne diskriminačné zákony a boli by ste vystavený týmto trestom. 

Toto nie je iba špekulácia. Existuje niekoľko štátov, ktoré už prijali štátne zákony podobné Zákonu o rovnosti, a len na základe toho bola jedna katolícka nemocnica žalovaná ženou, ktorá tvrdila, že je muž. Žalovala katolícku nemocnicu, pretože nemocnica odmietla vykonať hysterektómiu.

Podobne v Kalifornii je ďalší katolícky zdravotný systém žalovaný inou ženou, ktorá sa identifikuje ako muž a chce hysterektómiu. A deje sa to v čase, keď títo jednotlivci... majú na výber. Stále môžu ísť inde. 

Davis: Podobá sa to pekárovi, ktorý bol prinútený pripraviť svadbu pre homosexuálov-

Cretella: Presne. 

Davis: Je tam veľa iných poskytovateľov. Nie je to otázka dostupnosti.

Cretella: Správne. Takže to nie je otázka dostupnosti, čo je dôvod, prečo keď zákon prejde a stane sa zákonom krajiny, v podstate odstráni katolícku zdravotnú starostlivosť. Doslova ich vyháňajú z odvetvia ... 

Inými slovami, chirurg vykonávajúci operáciu prsníka pre pacientov s rakovinou, musí vykonať dvojitú mastektómiu pre fyzicky zdravé ženy, ktoré sa identifikujú ako muži. Nejde však iba o operácie alebo predpisovanie toxických hormónov, ktoré ovplyvnia lekárov. 

Zákon, ktorý by sa mal volať Zákon o nerovnosti, poverí lekárov, aby robili aj iné morálne nepríjemné postupy, ako sú potraty, sterilizácie. Je to preto, že sa zákon vzťahuje na pohlavie, rodovú identitu a sexuálnu orientáciu bez akéhokoľvek morálneho svedomia alebo náboženských výnimiek.

Keďže zákon definuje sexuálnu diskrimináciu ako tú, ktorá zahŕňa tzv. reprodukčnú zdravotnú starostlivosť, toto nariadenie tiež nariadi lekárom a zdravotníckym pracovníkov, aby sa podieľali na sterilizáciách, podávali antikoncepciu a vykonávali potraty proti ich morálnemu svedomiu.

Takže je tu silná vlna odporu, najmä v prípade organizácií ako je Christian Medical Association, Catholic Medical Association, ale aj v organizáciách ako je naša, American College of Pediatricians, the American Association of Physicians and Surgeons a American Association of Pro-Life OB-GYNs.

My stojíme za tradičnou Hippokratovou prísahou, čo znamená, že našich pacientov nezabíjame -

Davis: Alebo im nijako neubližujeme. 

Cretella: Alebo im nijako neubližujeme. Hoci, ako by ste očakávali, kresťanskí a katolícki lekári sú obzvlášť znepokojení, nie sú to len tieto dve skupiny, ale všetci z nás, ktorí sa považujú za tradičných hippokratovských lekárov.

Trinko: Pravdepodobne ste si túto legislatívu intenzívne naštudovali. Máte obavy týkajúce sa vplyvu Zákona o rovnosti na rodičovské práva, keď riešia dieťa, ktoré neakceptuje svoju rodovú identitu, alebo na učebné osnovy zahŕňajúce LGBT témy? 

Cretella: Najprv sa pozrime na rodičovské práva v medicíne. Už neexistujú. Ak tento Zákon o rovnosti prejde, tak doslova sa v ňom hovorí, že akákoľvek činnosť každého, kto by zasahoval do prístupu k "transgender procedúram alebo reprodukčnému zdraviu", je diskrimináciou. Nepovoľuje sa to. 

Znova platí, že o tom nemusíme špekulovať. V štátoch, ktoré už majú zákony o rodovej identite zavedené, rodičia strácajú právo byť informovaní. 

Máme deti, ktoré chodia do materskej školy, deti na základnej a strednej škole a pod., hovoriace: "Som trans, ale nechcem, aby o tom vedeli rodičia." A školy v skutočnosti podporujú blokátory puberty a hormóny na zmenu pohlavia. 

Mali sme jednu rodinu v Ohiu, ktorá už prišla o svoje rodičovské práva, pretože nesúhlasili s tým, aby ich dospievajúca dcéra dostávala blokátory puberty a hormóny na zmenu pohlavia. 

Takže nie, Zákon o rovnosti, deti sa v podstate stávajú majetkom štátu. A podobne, ako ste sa zmienili, verejné školy, pretože dostávajú federálne doláre, budú skutočne musieť vyučovať túto transgender ideológiu od materských škôl až vyššie. 

... Z pohľadu lokálnej kontroly vašich verejných škôl - nie. Von z dverí. Nie. Sexuálne vzdelávanie a táto transgender ideológia budú nanucované deťom od štádia predškolského vzdelávania. 

Opätovne platí, že ak sa pozriete na štáty, ktoré už majú gender identitu zakotvenú v práve, tak sa to už deje, takže nejde o strašenie. Nevymýšľam si to, už sa to deje v štátoch, ktoré nesprávne identifikujú rodovú identitu akoby šlo o rasu alebo farbu pleti. 

Davis: Áno, núti má to premýšľať, ak by to malo prejsť, a samozrejme, že rozdelene kontrolovanej vláde sa to nemusí tento rok podariť, ale nanútiť to celej krajine ... Áno, niektoré časti krajiny to už robia, už sú dávno progresívne a liberálne, ale ostatné časti také nie sú a ja si môžem iba predstaviť, aký odpor by to vyvolalo. 

Cretella: Šlo by o obrovský odpor. Myslím si však, že je dôležité, aby sme dokonca ustúpili. Dokonca aj v štátoch, ktoré majú rodovú identitu zakotvenú ako vrodenú a nemennú vlastnosť, si myslím, že je dôležité, aby naši poslucháči pochopili, že aj štáty, ktoré v súčasnosti majú rodovú identitu chránenú akoby to bola farba pleti, majú stále náboženské výnimky. Zákon o rovnosti také neobsahuje. 

To znamená, že ak tento zákon prejde, tak súkromné školy a dokonca i kostoly a katolícke nemocnice, všetky súkromné inštitúcie sa budú musieť podrobiť transgender ideológii štátu.

Opäť je to preto, lebo zákon prepisuje zákon o občianskych právach na mnohých úrovniach. Doslova vytrháva náboženské práva, práva rodičov, odstraňuje ženskú polovicu ľudskej rasy v zákone. 

Už nebudú existovať ženské športy, budú mužské a zmiešané športy. Nebudú existovať dámske toalety alebo šatne, či ženské azylové domy. Všetko bude zmiešané. Áno, všetko. Kompletne to zničí náš spôsob života. 

Trinko: Keď už hovoríme o športovom probléme, nedávno som čítala liberálnu stránku, na ktorej sa písalo, že by nemalo záležať na tom, či transgender športovci hrajú ženské športy, pretože niektorí muži sú menší ako niektoré ženy a kecy, kecy, kecy a v podstate by to nemal byť problém. 

Čo by ste ako lekárka povedali o biologických rozdieloch, dokonca aj po zmene pohlavia, medzi biologickými pohlaviami? A existujú bezpečnostné riziká pre biologické ženy, ak hrajú šport s transgender osobami, ktoré sa narodili ako muži? 

Cretella: Neexistuje menej vedecké tvrdenie ako to, že medzi mužmi a ženami nie sú žiadne biologické rozdiely. Od oplodnenia, ak máte chromozóm Y, ste muž. To je normálna cesta. 

Skutočnosť, že v 0,02 % prípadoch môžete mať nesúlad, skutočnosť, že je to také malé percento ... v 99,98 %, ak máte chromozóm Y, ste muž, XX, ste žena. To je norma. 

Ak máte chromozóm Y, je prítomný v každej bunke vo vašom tele a ovplyvňuje vývoj každého orgánového systému. Čo to teda znamená? To znamená, že každý muž má mužské svalstvo, kostnú štruktúru. Áno, naše mozgy sú iné. Každý orgánový systém je mužský na tej základnej bunkovej úrovni. Svalové vlákna mužov sú silnejšie ako u žien.

Z fyziologického hľadiska sme bimodálni ... Áno, u mužov existuje rozsah normálnych hodnôt a rozsah normálnych hodnôt u žien, ale na najzákladnejšej bunkovej fyziologickej úrovni budú muži väčší, rýchlejší, silnejší.

Pozrite sa, muž sa estrogéne je stále muž. Je stále mužom. Dopuje sa estrogénom. Bude slabší a pomalší ako muži, ktorí neberú estrogén, ale stále nie je ženou. 

Davis: Sme svedkami napätia aj v akademickom svete. Máme štúdiu z Brown University, ktorá bola veľmi kontroverzná, ako dobre viete, vyšla v minulom roku a vyslúžila si veľkú publicitu, pretože dospela k záverom, ktoré sa veľmi nepáčili trans aktivistom. 

Táto štúdia sa skúmala počas šiestich mesiacov, opäť sa objavila vlani na jar, a dospela v podstate k tým istým záverom. 

Ale to ma núti premýšľať, koľko existuje ďalších štúdií, ktoré sú cenzurované alebo koľkých výskumníkov tlačia k tomu, aby nekonali v tomto smere? 

Tento svet je k vám bližšie než k nám. Myslíte si, že zastrašovanie je faktorom pri formovaní typov otázok a druhov prístupov, ktoré výskumníci podnikajú?

Cretella: Rozhodne, rozhodne. Akadémie sú skutočne niekoľko desaťročí kontrolované progresívnymi ľavicovými elitami a Americká akadémia pediatrov, máme veľa akademických členov, ktorí ... nebudú mať svoj výskum zafinancovaný, pretože nie je v ideologickej línií, či už sa jedná o otázky života, ideálnej štruktúry rodiny alebo transgender otázky. 

Jeden z našich členov je zapojený do súdneho procesu proti jeho akademickej inštitúcii, pretože svedčil v prospech rodičovského práva neposkytnúť toxické hormóny dieťaťu. Jeho inštitúcii sa to nepáčilo a v podstate ho do troch týždňov vyhodili a to napriek jeho skvelým výsledkom v klinickej i vedeckej praxi. Očakávame, že tento súdny spor vyhrá.

Ale máte pravdu, vyjsť von s výzvou k opatrnosti v súvislosti s potvrdením transgender presvedčení u detí môže znamenať koniec kariéry. A ak by to neznamenalo dosť, budete ostrakizovaní a hanobení, dostanete úder. Je to strašné. 

Davis: Takže keď počujeme o vede, je dôležité si uvedomiť, že tento "konsenzus" je formovaný množstvom týchto ideologických faktorov.

Cretella: Rozhodne.

Davis: Keď Nancy Pelosi nadhodí: "No, vedecká komunita to potvrdila" atď., nejedná sa priamo o evanjelium. 

Cretella: Nie. A Americká akadémia pediatrov je skvelým príkladom. Americká akadémia pediatrov má približne 87 rokov. Boli jediným hráčom. Americké kolégium pediatrov, od roku 2002 rastieme. Takže prvé vyhlásenie Akadémie na tému starostlivosti o rodovú dysfóriu u detí napísal zamestnanec Kampane pre ľudské práva. To by bolo, ako keby Americká - 

Davis: Ktorá je, aby sme vysvetlili našim poslucháčom, vedúca LGBT aktivistická skupina. 

Cretella: Vedúca LGBT aktivistická skupina, áno. A ich aktualizácia, aktualizované vyhlásenie Akadémie, ktoré bolo vydané minulý október, je jasné, že bolo napísané lekárom. Nerátali s tým, že by to niekto kontroloval, ale špecialista na rodovú identitu a psychológ Dr. James Cantor bol tak šokovaný, že AAP odporúča, aby všetky deti prešli zmenou, že skontroloval ich politiku. 

Takže každé z ich odporúčaní odporuje tomu, čo hovoria. Dr. Cantor si ich odporúčania vytiahol a prečítal. Každé odporúčanie, ktoré v svojom programe schovali, v skutočnosti odporúča ostražité čakanie kvôli podpore mladého dieťaťa skrz pubertu, kedy prevažná väčšia akceptuje svoje biologické pohlavie. 

Mimochodom, nie je to tak, že by klamalo 66 000 pediatrov. Nie. Iba jeden extrémista napísal dokument a približne 50 pediatrov hlasovalo a schválilo politiku pre všetkých. Hovoríme o veľkých, takzvaných zdravotníckych organizáciách a organizáciách duševného zdravia vydávajúce politiky, ktoré v skutočnosti odrážajú ideologický systém presvedčenia malej menšiny ich členov.

Trinko: Prečo si myslíte, že tieto veľké skupiny lekárov takto ustupujú? Prečo súhlasia s touto agendou? A stretli ste sa niekedy s doktormi, ktorí by k vám prišli a povedali: "Bojím sa hovoriť o tejto otázke, ale súhlasím s vami?" 

Cretella: Určite. ... Vedenie v akademickej sfére sa časom stalo veľmi progresívnym, elitárskym, marxistickým, ak chcete. Stalo sa to isté. To je filtrované do medicíny, psychológie. Skupiny ustupujú, pretože ich lídri majú tento spôsob myslenia.

V posledných piatich alebo desiatich rokoch vznikla štúdia, v ktorej sa zistilo, že ľudia s poruchami rodovej identity majú v mozgu zvýšený chemický faktor a tento faktor je zvýšený pri duševných chorobách. O tejto štúdii nebudete počuť, pretože: "Ó, to naznačuje, že rodová dysfória, trans identita môže byť nejakým spôsobom spojená s duševnou chorobou." O tom sa nedozviete. 

... Obyčajný človek si neuvedomuje, že existuje množstvo štúdii mozgu, ktoré vykazujú rozdiely dievčatami, ktoré majú mentálnu anorexiu a tými, ktoré ju nemajú.

Tieto štúdie sú veľmi solídne, sú opakované, ale pretože tam nie je žiadna politická agenda, lekári môžu slobodne povedať: "Ó, áno. Tieto rozdiely. Vieme, že mozog mení vzhľad a funkciu na základe správania. Vieme tiež, že ak je tam biológia, je to len predispozícia." Takže sa pozerajú na tie zmeny mozgu a hovoria: "Jedného dňa bude možno existovať nejaký liek na pomoc pri liečbe anorexie."

Ale keď sa zaoberáme transgenderom, tak sa diskusia nevyvíja týmto smerom. A pre porovnanie, táto oblasť je veľmi slabo zmapovaná. Veľmi málo a veľmi zle navrhnuté mozgové štúdie, ale vy si vypočujete iba toto: "Ó, tu sú rozdiely, tam sú rozdiely v týchto mozgoch. Viete čo? Máme pár chlapcov s dievčenskými mozgami, máme pár dievčat s chlapčenským mozgom." ... Chlapec nemôže mať dievčenský mozog, rovnako ako nemôže mať dievčenskú ruku. Je to všetko o politickej ideológii.

Davis: Myslím, že na tomto mieste je dobré skončiť. Ale Dr. Cretella, naozaj vám ďakujeme, že ste sa k nám pripojili pri tomto podcaste.

Cretella: Ďakujem za pozvanie. 

 

 

DISKUSIA k článku