ET-family-with-5-kids-i-700x420.jpg

Je čas postaviť sa proti narastajúcemu prenasledovaniu kresťanov v Austrálii

322
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Správa o prieskume Pew Research Centre s údajmi z roku 2016, ktorá analyzuje stav náboženskej slobody v 198 krajinách a teritóriách, odhaľuje, že kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou v dnešnom svete. 

Z dôvodov, súvisiacich s vierou, je každý mesiac zabitých v priemere 345 kresťanov, a podpálených, či inak zdevastovaných 105 kostolov a iných kresťanských budov. Jeden z každých deviatich kresťanov na svete prežíva kruté prenasledovanie. Za najnebezpečnejšiu krajinu pre kresťanov na svete sa považuje Severná Kórea, no islamskí extrémisti na nich útočia aj v Pakistane, Nigérii a Iráne a komunistické režimy zasa v Číne a v spomínanej Sev. Kórei. Prenasledovanie kresťanov má v ôsmich z desiatich najhorších krajín na svete na svedomí islamistický útlak. Krajiny s moslimskou väčšinou diskriminujú kresťanov v zamestnaní, surovo na nich útočia a v mnohých prípadoch ich aj zabíjajú. V týchto krajinách prenasledovanie kresťanov nielen prevláda, ale je vo všeobecnosti oveľa surovšie.+

Okrem radikálnych moslimov útočia na kresťanov aj hinduistickí nacionalisti v Indii, zvyčajne bez akýchkoľvek zásahov od vládnych inštitúcií. Aj v ateistickej komunistickej Číne rastie nevraživosť voči kresťanom a za posledné roky prenasledujú čoraz viac kresťanov aj vo Vietname. Vkráda sa táto intolerancia voči kresťanom aj do ´západnej spoločnosti´, akou je Austrália?

Kresťanstvo chápu Austrálčania len veľmi povrchne a viac-menej negatívne. Posledné sčítanie ľudu naznačuje, že 26% obyvateľov má na kresťanstvo negatívny názor. Tí, čo sa hlásia ku kresťanstvu, neraz čelia čoraz nevraživejšiemu prostrediu a čaká ich zákerné prenasledovanie. Ak napríklad Austrálčan verí biblickej náuke a vyjadrí to aj verejne, mal by sa pripraviť na zosmiešňovanie a parodovanie od okolia, ku ktorému neraz patria aj jeho vlastní politickí lídri. Ak sa v cirkevnej škole pridŕžajú sociálnej náuky, založenej na tradičných kresťanských hodnotách, vláda môže takejto škole odoprieť financovanie a obviniť ju z porušovania protidiskriminačných zákonov. A tak môžeme byť v Austrálii svedkom prepustenia zamestnankyne len pre jej opovážlivé oponovanie gay manželstvám cez svoju fb stránku; svedkom vyhodenia rugbyového hráča za to, že na  fb stránke zverejnil kontroverzný úryvok z Písma, ktorý odsudzuje homosexuálne praktiky a kresťanovi vždy hrozí trestné stíhanie ak ho pristihnú ako rozdáva letáčiky s kresťanským pohľadom na posvätnosť ľudského života.  

Existuje aj veľa iných príkladov prenasledovania kresťanov, no našťastie je aj značné množstvo Austrálčanov, ktorí považujú nárast protikresťanských nálad za obzvlášť závažný a vyžadujúci si riešenia. Vážený starší člen Australian Catholic University, Dr. Kevin Donnelly, poznamenáva, že nevraživosť voči kresťanstvu je rozšírená nielen v školách a univerzitách, ale aj v mienkotvorných médiách, v ktorých podľa neho "je väčšina komentátorov orientovaná naľavo a oveľa viac ich zaujíma identita politikov a ich ´obetavosť´, než situácia a podmienky kresťanov". Rastúca neznášanlivosť voči kresťanom v Austrálii podnietila právnikov a skupiny, ako Australian Christian Lobby a Human Rights Law Alliance, zvolať konferenciu o náboženskej slobode, ktorá sa konala v západoaustrálskom Perthe, 14 a 15. júna 2019. Konferencia s názvom ´Náboženská sloboda na križovatke: protikresťanské nálady v Austrálii na vzostupe´ bola prvá svojho druhu a stretli sa na nej naozajstné kapacity. Výsledky konferencie boli zverejnené v právnickom magazíne The Western Australian Jurist. 

Zoznam rečníkov bol nepochybne pôsobivý. Jedným z nich bol aj riaditeľ manažmentu Australian Christian Lobby, Martyn Iles; vyjadril túžbu po súcitnejšej spoločnosti, ktorá by na politickú situáciu v národe reagovala s kresťanskou vierou. Martyn Iles je bývalým zakladateľom Human Rights Law Alliance, organizácie, ktorá chráni náboženskú slobodu prostredníctvom legálnej obhajoby. Na čele s novým manažerom, Johnom Steenhofom, sa táto organizácia nedávno zapojila do tuctu prípadov, v ktorých boli jednotlivci alebo organizácie legálne obvinené z otvoreného prežívania svojho náboženského presvedčenia. Hlavným rečníkom bol emeritný profesor William Wagner z Western Michigan University; pôsobí ako federálny sudca, je legálnym poradcom v senáte USA, starším asistentom Generálnej prokuratúry USA a zároveň aj americkým diplomatom. 

Bola to nadčasová a veľmi dôležitá konferencia. Znie to trochu neuveriteľne, no aj v krajine akou je Austrália prenasledujú kresťanov, pretože nenávisť voči nim nepozná žiadne geografické hranice. Je najvyšší čas postaviť sa na obranu slobody prejavu, zhromažďovania a náboženskej slobody a odmietnuť tak všetko násilie a prenasledovanie kresťanov pre ich vieru a náboženské presvedčenie. Treba sa v plnej miere a s plnou vážnosťou pridŕžať princípu náboženskej slobody a zabezpečiť, aby sa vzťahovala v plnom rozsahu aj na kresťanov.

Dr. Augusto Zimmermann LLB, LLM, PhD je profesorom a vedúcim katedry práva na Sheridan College v Perthe, Western Australia, a profesorom práva na University of Notre Dame Australia, Sydney campus.

 

DISKUSIA k článku