20190430T0933-26353-CNS-POPE-MASS-SPIRIT_800.jpg

"Kresťan nemôže prežívať svoj život bez Ducha Svätého", hovorí pápež

167
Zuzana Smatanová
AltKAT

"Ak chcú kresťania naozaj viesť kresťanský život, musia sa nechať viesť Duchom Svätým. Len skrze Ducha totiž môžu muži a ženy "povstať zo svojich obmedzení a pádov", povedal pápež František 30. apríla 2019 počas raňajšej omše v Dome sv. Marty.

"Kresťanský život - alebo človek, ktorý sám seba nazýva kresťanom, či kresťankou - ktorý neponecháva priestor Duchu Svätému a nedovolí aby ho viedol, je pohanským životom (pohanom/pohankou), len prezlečeným za kresťanský život." Pápež sústredil svoju homíliu na evanjelium z aktuálneho dňa, v ktorom Ježiš hovorí Nikodémovi o nevyhnutnosti "zrodiť sa z Ducha". Hovorí, že počúvať a chápať Božiu vôľu v moci Ducha Svätého je podobné, ako počúvať zvuk vetra, ktorý "veje kam chce, pričom nevieš odkiaľ prichádza a kam ide". Pápež vysvetlil, že podstatou Ježišovho posolstva Nikodémovi bolo, že sa "potrebujeme znovuzrodiť" a "uvoľniť cestu Duchu" a pokračoval: "Duch Svätý, ktorý je protagonistom kresťanského života, je Duchom - Svätým Duchom - ktorý je v nás, sprevádza nás, mení a víťazí v nás." František povzbudzoval kresťanov, aby v sebe chránili Kristove slová ako Jeho učeníci po Vzkriesení, aby "prijali Ducha Svätého", ktorý bude "ich sprievodcom kresťanským životom". 

"Prosme teda Pána", dodáva František na záver, "aby nás obdaril poznaním, že kresťanmi nemôžeme byť bez toho, aby sme nekráčali s Duchom Svätým, aby sme s ním nespolupracovali a bez toho, aby sme mu nedovolili byť hlavnou postavou v našom živote."

 

DISKUSIA k článku