Common Sense

'Katolicizmus zdravého rozumu´ - pravý liečivý prostriedok na našu chorobu

199
Zuzana Smatanová
AltKAT

Práve som vydal svoju novú knihu "Common Sense Catholicism: How to Resolve Our Cultural Crisis" (Katolicizmus zdravého rozumu: ako riešiť našu kultúrnu krízu). Vyhlasuje vojnu prakticky každému politicky korektnému názoru, demonštrujúc tak  skutočnosť, ako veľmi sú naši ´geniálni myslitelia´ odtrhnutí od reality.

"Počas rokov, ktoré som strávil ako profesor na univerzite, môžem dosvedčiť, že na nej učili niektorí z najhlúpejších ľudí, akých som kedy stretol. Hlúposť pritom definujem ako ´nedostatok zdravého rozumu pri vyslovovaní správneho úsudku´. Píšem aj o tom, že "je celkom možné, aby mal človek dobré vzdelanie, a aj napriek tomu mu môže chýbať zdravý rozum". Platí to najmä o intelektuáloch - u nich je ešte viac pravdepodobné, že majú nedostatok zdravého rozumu. Čo robí z mnohých intelektuálov hlúpych ľudí (česť výnimkám)? Predovšetkým to, že neveria ani v ľudskú prirodzenosť, ani v Boha prírody. A keďže pochopili nesprávne túto vec, pochopili nesprávne všetko. Otcovia Zakladatelia rozumeli ľudskej náture a preto sa Amerika, aj napriek očividným nedostatkom, tešila jedinečnej slobode a prosperite. Teraz je to však všetko ohrozené prevažne kvôli ´geniálnym mysliteľom´, ktorí odmietajú prirodzenosť a Boha prírody. Ich hlúpe myšlienky a názory však vládnu v našom vzdelávacom systéme a v našich kultúrnych inštitúciách. Našli si svoju cestu aj do oblasti zákonov a verejnej politiky.

Žiadna inštitúcia v spoločnosti nerozumie ľudskej prirodzenosti lepšie, než Katolícka cirkev. Jej náuka je studnicou múdrosti. Cirkev nebojuje proti prirodzenosti, ani proti Bohu prírody; práve naopak, cíti sa pri nich ako doma. Kontrast medzi normami a hodnotami dominantnej kultúry a normami a hodnotami katolicizmu je zreteľný a jasný. Mimoriadne vystupuje do popredia v súvislosti s cieľmi Francúzskej revolúcie, menovite s rovnosťou, bratstvom a slobodou. Toto všetko stále boli, a sú, ušľachtilé ciele, avšak intelektuáli a architekti Francúzskej revolúcie ich absolútne zdeformovali a prekrútili; v súčasnosti ich ohrozujú wizardi a všelijakí ´odborní´ machri dneška.

Snári chápu slobodu ako voľnosť, neviazanosť; Cirkev ju však chápe lepšie. Všelijakí samozvaní myslitelia majú vízie o svete, v ktorom zaniknú rozdiely medzi mužom a ženou, ako aj nepomer v spoločenských triedach; Cirkev tomu však rozumie lepšie. Nekritickí knihomoli nehľadajú bratstvo v tradícii a náboženstve - nenávidia totiž oboje; Cirkev vie o tom lepšie. Žijeme vo veľmi zvláštnej dobe.

Boli doby, a nie je to tak dávno, keď zapáliť americkú vlajku na trávniku pred súdnou budovou bolo protiprávnym činom, no oficiálne ste na tom mieste mohli postaviť napríklad Betlehem. V súčasnosti je opak pravdou.

V 50-tych rokoch, v začiatkoch televízie, sme nikdy ani len nenazreli do spálne Ralpha a Alice zo seriálu "The Honeymooners." Dnes nejestvuje už pomaly nič, čo by sme ešte nevideli.

Akoby to bolo len včera, kedy sa muži, čo sa pokladali za ženy, a naopak, snažili túto vec utajiť; dnes sa nehanbia verejne vystupovať a učiť dokonca na univerzitách.

Ešte donedávna sme odmeňovali tých, čo poctivo a ťažko pracovali; dnes sa študentom na školách hovorí, že ťažká práca je vlastne mikroagresia, znak patriarchátu, ktorý musí byť vykorenený.

Úcta k hodnotám západnej civilizácie bola doteraz normou môjho života. Teraz profesori žiadajú, aby sme sa ich zbavili a vytrhli ich zo života. V začiatkoch hollywoodskych filmov, až do 70-tych rokov 20. storočia, sa kňazi a rehoľníci v nich vykresľovali pozitívne; odvtedy ich vykresľujú ako podradný odpad.  

Medzi riadkami čítame: rovnosť, bratstvo, sloboda boli zdeformované ´mudrlantmi´, ktorí boli presvedčení, že všetko vedia lepšie. Nevedia. Múdri myslitelia sú presvedčení, že ľudská prirodzenosť a Všemohúci sú len fikciou, následkom čoho vytvorili zmätok a chaos v spoločnosti, aj v kultúre. Ba čo viac, ich vlastné životy a názory, ktoré prezentujú, sú jednou kolosálnou katastrofou. Jediným liekom na stupiditu, ktorú nám títo ´géniovia´ vnucujú, je "Katolicizmus zdravého rozumu".

 

Dr. William Donohue je prezidentom a výkonným riaditeľom Katolíckej ligy pre náboženské a občianske práva. Je autorom 8 kníh a víťazom niekoľkých učiteľských ocenení a ocenení katolíckej komunity. Viac o jeho práci - tu.

 

DISKUSIA k článku