GettyImages-653186732.jpg

Normálny, prirodzený zákon a ľudská dôstojnosť proti ´zákonu džungle´

337
Zuzana Smatanová
Kultúra života

 

Francúzski biskupi odsúdili morálny relativizmus a "zákon džungle", ktorý stavia človeka na úroveň zvieraťa. Zverejnili nový dokument, obsahujúci sumár náuky Cirkvi o dôstojnosti ľudskej prirodzenosti a o dôležitosti normálneho prirodzeného zákona v spoločnosti.

Stály výbor Biskupskej konferencie Francúzska publikoval 23. apríla 2019 dokument s názvom “Čo je človek, že naň pamätáš? Prvky katolíckej antropológie" so zámerom jasne stanoviť rámec pre diskusiu o morálnej náuke Cirkvi a ako by sa mala aplikovať v širšej ľudskej spoločnosti. Parížsky arcibiskup Michel Aupetit v predslove dokumentu povedal, že hlas a múdrosť Cirkvi sú nevyhnutné pre zachovanie dôstojnosti človeka v spoločnosti. Uviedol, že ľuďom zvonka "sa Cirkev na Západe javí ako stará inštitúcia, ktorou otriasajú škandály". Aupetit varoval aj pred "mýtom pokroku" v západnej spoločnosti, ktorý sa "nekriticky prijíma bez toho, aby bolo jasné kam presne vedie" a pokračoval: "Cirkev je však nádherná - odzrkadľujú to tváre svätých, ako aj nesmierne veľký plášť láskyplnej nežnosti, ktorý rozprestiera nad svetom, najmä nad tými najzanedbávanejšími. Je ´odborníčkou na ľudstvo´, pretože jej viera je založená na Zmluve Boha s ľuďmi, naplnená Vtelením Krista a spásou skrze Jeho smrť na Kríži a je prístupná ľuďom ´všetkých rás, jazykov, národov a národností´".

Biskup z Blois, Jean-Pierre Batut, pri vydaní tohto dokumentu povedal, že diskusia o morálke bola pokrivená relativizmom a že bez pochopenia všeobecnej dôstojnosti ľudskej prirodzenosti je nemožné prezentovať učenie Cirkvi v jeho plnosti. "Dnes nepotrebujeme až tak diskusiu o morálke, ale o antropológii." Biskup, ktorý je autorom doslovu tohto dokumentu, povedal, že duchovná kríza vo Francúzsku - ilustrovaná úpadkom účasti na omšiach, ako aj malého počtu povolaní ku kňazstvu - je priamym následkom "antropologickej a civilizačnej" krízy, ktorá sa prejavuje ako strata chápania prirodzeného zákona. Normálny prirodzený zákon treba chápať ako morálny rámec, platný pre celé ľudstvo, a nemýliť si ho so "zákonom džungle", ktorý stavia človeka na úroveň zvieraťa. Pre ľudí nemá zmysel skúmať, či medzi zvieratami existuje monogamia alebo homosexualita; nerozumejú ani zákazu incestu (pohlavný styk medzi príbuznými).

Chad Pecknold, profesor systematickej teológie na The Catholic University of America, pre CNA uviedol, že koncept normálneho prirodzeného zákona je pre dôstojnosť človeka absolútne nevyhnutný: "Francúzski biskupi majú úplnú pravdu v tom, že naše diskusie o morálke musia vyplývať zo spoločne zdieľaných predpokladov o ľudskej prirodzenosti. Musíme začať s pochopením človeka ako rozumnej, vzťahy tvoriacej a náboženskej bytosti, stvorenej pre šťastie. Francúzski biskupi správne navrhujú aj vyhýbať sa vtiahnutiu do ´moralizujúcich diskusií´ o zákone džungle, ktoré sú ´až príliš často zakorenené v redukcionistických a materialistických koncepciách o ľudskej prirodzenosti´."

Francúzski biskupi píšu, že "normálny prirodzený zákon je zákonom o ľudskej prirodzenosti, ktorý vysvetľuje, aké správne veci má človek konať, aby dosiahol šťastie". V tomto je pre veriaceho človeka zásadný rozdiel, pretože on verí a vyznáva, že pravé šťastie pochádza zo slobodného rozhodnutia konať dobro podľa vzoru Boha.

"Ak ponúkame pravé chápanie normálneho prirodzeného zákona ako zmysluplného prikázania na dosiahnutie spoločného dobra a blaha ľudí, potom sa musíme pričiniť o to, aby sme pomohli svojim blížnym pochopiť reálnu existenciu ľudskej bytosti, stvorenej na Boží obraz a podobu, pre dosiahnutie väčšieho šťastia, než je iba telesný pôžitok." 

 

DISKUSIA k článku